Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

30/9/2016

 

 

Εμπλοκή σε πολλά επίπεδα για το ασφαλιστικό ταμείο – μαμούθ. Χάος στη μεταφορά των δεδομένων για εκατομμύρια ασφαλισμένους. Πονοκέφαλος στη διαδικασία ενοποίησης της περιουσίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης.

 

Εμπλοκή με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, που είναι πιθανόν να μεταφερθεί για το Β΄ εξάμηνο του 2017, καλείται να διαχειριστεί το Υπουργείο Εργασίας.

Παρά τη δέσμευση που καταγράφηκε και σε σχετική διάταξη του νέου νόμου 4387/2016 για το ασφαλιστικό ότι το νέο υπερ-Ταμείο κύριας ασφάλισης πρόκειται να ξεκινήσει το 2017, αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη διαπιστώνουν το ανέφικτο της διαδικασίας και ήδη ετοιμάζονται να ξεκινήσει η λειτουργία του με ένα εξάμηνο καθυστέρηση, όπως μου είπαν οι αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας που τους επισκέφθηκα.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί φαντάζουν ανυπέρβλητα για να ξεπεραστούν μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εστιάζονται κυρίως στην αδυναμία μεταφοράς όλων των δεδομένων για ασφαλισμένους και συνταξιούχους από τα ταμεία κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ αφού σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ένα δαιδαλώδες καθεστώς που πρέπει να ξεπεραστεί. Σημειώνεται ότι το ταμείο – μαμούθ που πρόκειται να δημιουργηθεί θα έχει στις τάξεις του περίπου 2.6 εκατομμύρια συνταξιούχους και επίσης 3.5 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

Ξεχωριστό ζήτημα έχει ανακύψει και με την όποια λογική αυτοτέλεια που θα υπάρξει ή όχι στον κάθε φορέα χωριστά.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος ΕΦΚΑ θα πρέπει να αναλάβει να καλύψει το συνολικό της μηνιαίας συνταξιοδοτικής δαπάνης για κύριες συντάξεις. Επομένως από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι θα υπάρξουν τεράστιες δυσκολίες και δεν αποκλείεται ο νέος αυτός νόμος να είναι αντισυνταγματικός και γι αυτό πολύ ορθά εμείς στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ πήραμε την απόφαση να προσφύγουμε στο ΣτΕ και βρήκαμε το δικηγόρο κ. Πολίτη στον οποίο αναθέσαμε να κάνει τη σχετική προσφυγή της ενώσεώς μας.

Εγώ πάντως που έγινα καλά μετά την εγχείριση του καταρράκτη και βλέπω σας δηλώνω ότι θα πηγαίνω τακτικότατα όπως και παλαιότερα στο Υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου 29 που γνωρίζω σχεδόν όλες τις διευθύνσεις και οι υπάλληλοι με ξέρουν καλά για να ενημερώνομαι επί της πορείας του νέου φορέα μας και για τις εξελίξεις που είναι βασικές για τις συντάξεις μας και επομένως να ενημερώνω αντίστοιχα και ολόκληρο το Δ. Συμβούλιο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

About Αθανάσιος Φιλιππίδης