ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                             24.12.2016

Πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ η οποία σε έκτακτο Δ.Σ. έλαβε θέση επί των 5 από τα 8 αιτήματά μας, όπως αυτά αναφέρονται στο υπ’ αρίθμ. πρωτοκ. 85128/23.12.2016 έγγραφό της προς τον Πρόεδρο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνο Δούκα. Φαίνεται και νομίζω, ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ δακτυλογράφησε το κείμενο στον υπολογιστή του για να μας απαντήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και αυτό σημαίνει ότι σέβεται και υπολογίζει πολύ σοβαρά την Ένωσή μας και τους συνταξιούχους μας. Γι αυτό πρέπει να τον εκτιμούμε ιδιαιτέρως.

Όσον αφορά το θέμα 1 εγώ είμαι της γνώμης ότι εμείς σαν ΕΣΤΑΜΕΔΕ πήραμε την απόφαση να προσφύγουμε στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ανεξάρτητα από το ΤΣΜΕΔΕ και ανεξάρτητα από την αγωγή που έχει ασκηθεί από το ΕΤΑΑ κατά της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από τους δικηγόρους του φορέα. Είναι δικαίωμά μας.

Όσον αφορά ειδικότερα 2ο θέμα σχετικά με το ΤΜΕΔΕ, ανεξάρτητα από την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ,  να προχωρήσουμε όπως έχει προταθεί αναλυτικά από τον Πρόεδρό μας ύστερα από την επικοινωνία του με τον εργατολόγο κ. Ρομπόλη και να συνεχίσουμε με έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας για να ρυθμιστεί το θέμα κατόπιν νομικής διατάξεως.

Σχετικά με το 3ο θέμα που σχετίζεται με τις αποφάσεις 801/25.1.2016 της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και 2288/2015 του ΣτΕ  ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις των περικοπών των συντάξεών μας, νομίζω ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ και να ζητήσουμε να γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία στο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι, ενώ μου είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος Μακέδος ότι στη συνάντησή μας στις 22/12/2016 θα ήταν στη Δ.Ε. οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας με τη σχετική θετική γνωμοδότησή τους, εντούτοις δεν το κατόρθωσε για το λόγο αυτό το αίτημά μας θα συνεχισθεί στον ΕΦΚΑ.

Βέβαια ευτυχώς ο νόμος 4387/2016 κατέστησε το ΤΜΕΔΕ καθολικό διάδοχο της Διευθύνσεως Εγγυοδοσίας – Πιστοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ ώστε να μπορέσουν απροσκόπτως οι χιλιάδες πιστούχοι να λαμβάνουν τις εγγυητικές επιστολές τους, που αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση των μικρών και μεσαίων τεχνικών εταιρειών αλλά και των μεμονωμένων εργοληπτών Δημοσίων Έργων, διότι οι τελευταίοι ως γνωστόν δεν έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εγγυητικές επιστολές από τις Τράπεζες και γι αυτό το λόγο το ΤΣΜΕΔΕ κατ’ έτος, σύμφωνα με τα δεδομένα, έχει όφελος 10.000.000€ από τις προμήθειες των εκδιδομένων εγγυητικών επιστολών.   

Τέλος, συμφωνώ απόλυτα με την από 23/12/2016 επιστολή του Προέδρου μας κ. Κωνσταντίνου Δούκα προς την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ που επανέρχεται στα θέματα 1 και 2 και υπέγραψε το εργολαβικό με τον κ. Πέτρο Μηλιαράκη για τη διεκδίκηση του ποσού των 2.287.690.337€ και 84.285.086,93 € καθώς και το ποσό των 300.000€ για ηθική βλάβη και να ζητήσουμε ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ ως ο κυρίως ζημιωθείς από το PSI, πράγμα που θα κάνει απείρως ισχυρότερη τη θέση μας από το να προσφύγει μόνο η ΕΣΤΑΜΕΔΕ και κάποια φυσικά πρόσωπα και εγώ προσωπικά με όλες μου τις δυνάμεις θα προσπαθήσω να πείσω την Δ.Ε. να συμμετάσχει στο θέμα αυτό, ενώ παράλληλα προτείνω να ζητήσουμε να συμμετάσχει και το ΤΕΕ όσον αφορά τη δαπάνη που έχει και μεγαλύτερη ευελιξία εκδόσεως εντάλματος 12.400€.

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΝΤΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ.       

                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ