ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ν. 4387/2015

 

Το ορθόν  4387/2016

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

15/9/2016

 

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

 

Θερμά συγχαρητήρια εκ μέρους μου στο Προεδρείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ το οποίο επισκέφθηκε τον Πρόεδρο Μακέδο του ΤΣΜΕΔΕ στον οποίο διαβίβασε όλα μας τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματα συναφή του κλάδου μας και έμεινα πλήρως ικανοποιημένος από τις απαντήσεις του Μακέδου ο οποίος μας ενημέρωσε πλήρως σ’ όλα τα θέματα, είχε άποψη και έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα εφαρμόσει και όχι μόνο αυτό, αλλά του ζητήσαμε κάθε εβδομάδα να δέχεται το Προεδρείο μας στον οποίο θα θέτουμε όλα μας τα θέματα και θα έχουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο διότι είμαστε υποχρεωμένοι  να δουλεύουμε σκληρά σ’ αυτή την σημερινή κατάσταση και αφού δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τον ΕΦΚΑ.

Το Καταστατικό μας στο άρθρο 2 σαφώς διαλαμβάνει αφενός την αλληλεγγύη των μελών μας και αφετέρου την υποχρέωση βελτιώσεως της οικονομικής καταστάσεώς τους.

Εν πάση περιπτώσει συνεχίζω να πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι η δικαστική επίλυση με προσφυγή στο ΣτΕ και αίτηση αναστολής εντός των νομίμων προθεσμιών κατά του ν. 4387/2016 και κυρίως των 3 ΚΥΑ τις οποίες έχουμε δώσει στο δικηγόρο κ. Πολίτη να τις επεξεργασθεί και επομένως πρέπει να ζητήσουμε να τον συναντήσουμε και να συζητήσουμε μαζί του το όλο θέμα της προσφυγής και να μας πληροφορήσει για τις ενέργειές του διότι μέχρι τώρα δεν γνωρίζω τίποτα.

Αθανάσιος Φιλιππίδης