Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

κινητό 6976400698

Αθήναι, 10/7/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά το άρθρο 11 του Καταστατικού μας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επειδή κανένα θέμα δεν έχει τεθεί από τον Πρόεδρο σε συγκεκριμένη ημερομηνία για συζήτηση στο Δ.Σ.

Και επειδή με την τελευταία Συνεδρίαση τις 30/6/2016 αποφασίσαμε ότι πάμε για διακοπές, γι αυτούς τους λόγους δεν θα παραβρεθούμε σε καμία ημερήσια διάταξη εντός του θέρους αν, ο μη γένοιτο, τεθεί θέμα για κάποια ημερήσια διάταξη για οποιοδήποτε θέμα. Τότε εμείς θεωρούμε ότι είμαστε δικαιολογημένοι απόντες και οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί είναι παράνομη και άκυρη και δεν παράγει έννομες συνέπειες όπως απεφάνθη ο δικηγόρος μας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Μ.Σ.Χ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                 κινητό 6976400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης