Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

Προς κάθε αρμόδιο αποδέκτη,
Στο Ασφαλιστικό που προχωράτε υπάρχει μια χαραμάδα που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και να αναστρέψετε το κλίμα της συμφοράς που μας ζώνει.
Αρκεί στα άρθρα 89, 91 να καταχωρηθούν τα κάτωθι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 89 : Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
1. Συστήνεται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με ΚΥΡΙΟ αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η λειτουργία του ΤΜΕΔΕ αρχίζει την 1.1.2017
2. Στο ΤΜΕΔΕ μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ’ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. 3. α) Με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΑ ορίζονται και άλλοι σκοποί του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΝ ΟΙΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Π. ΤΣΜΕΔΕ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΕΕ. …..
91 : Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
1. Πόρους του ΤΜΕΔΕ αποτελούν οι ΤΟΙΟΥΤΟΙ του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του τέως τομέα ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων, ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

——————————————————————————————————–
Με τον τρόπο αυτό και το Κράτος επιτελεί το κοινωνικό του έργο ασφάλισης και οι Μηχανικοί, ο φυσικός ανθρώπινος παράγων Ανάπτυξης, αναλαμβάνουν να επιφέρουν το περιπόθητο ΣΟΚ στην οικονομία που θα παρασύρει ως Ατμομηχανή το σύνολο των εργαζομένων προς την ευημερία.

Εικ.apobeton

About Doukas Κonstantinos