Περιφέρεια

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Βλ. και fb Μάχιμοι Μηχανικοί)   Σκοπός των Αντιπροσωπειών είναι η προστασία όλων των μελών ΕΣΤΑΜΕΔΕ, η βελτίωση της ζωής τους και η συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων των μελών. Για την επίτευξη του σκοπού επιλέγονται συνειδητά οι αρχές της αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας και όχι της ανάθεσης σε αντιπροσώπους. Καταγράφουμε …

Read More »