Ακίνητη Περιουσία

ΑΚΙΝΗΤΑ
Αντικειμενική Αξία
Οκτώβριος ’09 28.509.176
Νοέμβριος ’09 28.509.176
Δεκέμβριος ’09 28.509.176
Ιανουάριος ’10 28.509.176
Φεβρουάριος ’10 28.509.176
Μάρτιος ’10 28.509.176
Απρίλιος ’10 28.509.176
Μάιος ’10 28.509.176
Ιούνιος ’10 28.509.176
Ιούλιος ’10 28.509.176
Αύγουστος ’10 28.509.176
Σεπτέμβριος ’10 28.509.176
Οκτώβριος ’10 28.509.176
Νοέμβριος ’10 28.509.176
Δεκέμβριος ’10 28.509.176
Ιανουάριος ’11 28.509.176
Φεβρουάριος ’11 28.509.176
Μάρτιος ’11 28.509.176
Απρίλιος ’11 28.509.176
Μάιος ’11 28.509.176
Ιούνιος ’11 28.509.176
Ιούλιος ’11 28.509.176
Αύγουστος ’11 28.509.176
Σεπτέμβριος ’11 28.509.176
Οκτώβριος ’11 28.509.176
Νοέμβριος ’11 28.509.176
Δεκέμβριος ’11 28.509.176
Ιανουάριος ’12 28.509.176
Φεβρουάριος ’12 28.509.176
Μάρτιος ’12 28.509.176
Απρίλιος ’12 28.509.176
Μάιος ’12 28.509.176
Ιούνιος ’12 28.509.176
Ιούλιος ’12 28.509.176
Αύγουστος ’12 28.509.176
Σεπτέμβριος ’12 28.509.176
Οκτώβριος ’12 28.509.176
Νοέμβριος ’12 28.509.176
Δεκέμβριος ’12 28.509.176
Ιανουάριος ’13 28.509.176
Φεβρουάριος ’13 28.509.176
Μάρτιος ’13 28.509.176
Απρίλιος ’13 28.509.176
Μάιος ’13 28.509.176
Ιούνιος ’13 28.509.176
Ιούλιος ’13 28.509.176
Αύγουστος ’13 28.509.176
Ακίνητα ΤΣΜΕΔΕ

* Για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη δημιουργία των διαγράμματων ευχαριστούμε τους:  Ηλιοπύρη, Κατσούλη, Μασούρα