Συμπληρωματική Ομαδική Ασφάλιση Περίθαλψης ΦΟΡΜΑ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΝΕΡΓΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ασφαλισμένους

Συνάδελφοι,

Στο ΔΣ 7 της 31/10/18 της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με το θέμα 5 έγινε ενημέρωση και στη συνέχεια υπερψηφίστηκε το να γίνει κάθε προσπάθεια για σύναψη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ομαδικής ασφάλισης περίθαλψης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ, πέραν της δημόσιας).

Με την προτεινόμενη ουδόλως παραιτούμαστε από την πάγια διεκδίκηση για βελτίωση της δημόσιας παρεχόμενης δεδομένου ότι τώρα υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα ραντεβού, αριθμού κλινών, ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, εντατικής, ανάγκης πολιτικών μεσολαβητών, παρότι διαχρονικά την χρυσοπληρώνουμε.

Με ευρύτατη αναζήτησή μας καταλήξαμε στην ΟΜΑΔΙΚΗ ασφάλιση με έναρξη μέχρι τα 80 έτη. Για να είναι βιώσιμη, οι ασφαλιζόμενοι πρέπει να ξεπερνούν τις 2.000. Αν μάλιστα περνάνε τις 5.000 τα οφέλη μπορεί να είναι μεγαλύτερα (περισσότερα νοσοκομεία για επιλογή, μεγαλύτερες παροχές).

Στις αρχικές δυνατότητες χοντρικά οι παροχές είναι : σε 4 νοσοκομεία, το ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα πέμπτο παίδων, με πλαφόν 40.000 € / έτος / άτομο που καλύπτει το 99 % των περιπτώσεων. Ή 50.000 € για σειρά βαρειών παθήσεων. Αν η περίθαλψη γίνει σε δημόσιο παρέχεται ημερήσιο επίδομα. Δεν απαιτείται έλεγχος ασφαλισιμότητας, δηλ. ιατρικού ιστορικού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα συντηρούμενα πρόσωπα.

Τα πλέον συμφέροντα ασφάλιστρα που έχουμε μέχρι τώρα βρει, για πολύ μεγάλη μαζικότητα, είναι 15 € το μήνα (50 λεπτά τη μέρα),  δηλ. 180 € ΤΟ ΧΡΟΝΟ. Το εκπιπτόμενο μπορεί να είναι 1.000 € ή αλλιώς να καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος το 20 % και η Ασφαλιστική το 80 % της εκάστοτε δαπάνης.

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών είναι 24 € / μήνα ή 288 € το χρόνο.

Είναι μάλιστα δυνατός ο ενδεχόμενος συνδυασμός ΔΥΟ προγραμμάτων όπου το ένα ξεκινά όπου σταματά το άλλο, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του ασφαλισμένου και το συνολικό ασφάλιστρο να εξακολουθεί να είναι ελκυστικό.

Προφανώς παρόμοια με τα παραπάνω εκτιθέμενα είναι μεν υπαρκτά (πλην πολλών άλλων 2.000 δικηγόροι, 11.000 υπάλληλοι υπουργείου κλπ) αλλά δεν έπεται ότι θα επιτευχθούν σίγουρα εφόσον εξαρτώνται από τη μαζικότητα των ενδιαφερομένων, που αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη επίτευξης του στόχου.

Με το θέμα 6 του ως άνω ΔΣ λήφθηκε η απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και η ευρύτατη κατά το δυνατόν κοινοποίηση της δυνατότητας σε όλους τους ενεργούς και συνταξιούχους συναδέλφους.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον υποβάλλοντα αλλά μόνον η οριστική αποδοχή του μετά την κατάληξη σε συγκεκριμένα ασφάλιστρα και παροχές συναρτήσει της μαζικότητας.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται καλούνται να συμπληρώσουν πατώντας τη φόρμα εδώ.