ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ. (20.12.2014)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ. (20.12.2014)

 

Ι. ΣΤΟΧΟΣ

 

Στόχος των Προτάσεων μας είναι η ικανοποιητική, οριστική και μόνιμη λύση του Ασφαλιστικού Προβλήματος των Μηχανικών και του μέλλοντος του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, που αποτελεί το κυρίαρχο θέμα της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

 

ΙΙ. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

  1. Η διαχείριση του 100% των αποθεματικών, ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ακίνητης περιουσίας και εσόδων του ΤΣΜΕΔΕ να περιέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΤΣΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα Αττικής.

 

  1. Η Τράπεζα της Ελλάδος να εκχωρήσει στο ΤΣΜΕΔΕ όλα τα αποθεματικά που διαχειρίζεται σήμερα και να επιστρέψει στο ΤΣΜΕΔΕ τα απολεσθέντα 2,5 Δις Ευρώ με το PSI.

 

  1. Το Κράτος να χορηγήσει στο ΤΣΜΕΔΕ το 1,0 Δις Ευρώ που οφείλει από την Τριμερή.

 

  1. Να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον ΟΑΕΕ.

 

  1. Αγορά από το ΤΣΜΕΔΕ του 100% των Μετοχών της Τράπεζας Αττικής, με ενδεχομένως παράλληλη και κατάλληλη αλλαγή του Νομοθετικού Πλαισίου, με στόχο την μόνιμη επίλυση των συνταξιοδοτικών αναγκών και ιατρικοφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα Αττικής καθώς και μετατροπή της Τράπεζας Αττικής σε εργαλείο ανάπτυξης της Πραγματικής Οικονομίας της Χώρας.

 

Η επίτευξη των παραπάνω θα επιτρέψει:

 

Α. Την καταβολή εισφορών στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ από τους Μηχανικούς μόνο από τα πραγματοποιούμενα έσοδα τους από μελέτες, κατασκευές και μισθούς.

 

Β. Την πλήρη, άμεση, χωρίς όρους και χωρίς καμμία συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα ιατρικοφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ.

 

Γ. Τον άμεσο έλεγχο, από τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τόσο των παρεχόμενων σ΄ αυτούς υπηρεσιών όσον και της ικανοποιητικής λειτουργίας της Τράπεζα Αττικής.

 

Στην Πραγματική Αστική Δημοκρατία όλοι οι πολίτες είναι ιδιοκτήτες της Χώρας τους και οι Νόμοι είναι υπέρ της Ζωής, των Πολιτών και της Χώρας.

Νόμοι που είναι εναντίον της Ζωής, των Πολιτών και της Χώρας και υπέρ οποιασδήποτε μειοψηφίας είναι παράνομοι και ανήθικοι.

Έτσι, από πλευράς εξουσίας, επικεφαλής είναι οι Νόμοι υπέρ της Ζωής, των Πολιτών και της Χώρας, ακολουθούν οι Πολίτες και τελευταίοι έρχονται οι εκπρόσωποι τους με μοναδική αρμοδιότητα να εφαρμόζουν τους Νόμους που υπηρετούν την Ζωή, τους Πολίτες και την Χώρα.

 

ΙΙΙ. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων και η συνεργασία του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΕΕ και της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με την Τράπεζας Αττικής θα επιτρέψει μεσοπρόθεσμα την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή όλων των Μηχανικών ενεργών και συνταξιούχων:

 

  1. Στον Σχεδιασμό, στην Οργάνωση, στην Ανάταξη και στην Ανάπτυξη:

 

α. Της Πραγματικής Οικονομίας

β. Της Παιδείας όλων των βαθμίδων

γ. Των Επιστημών

δ. Των Επιστημονικών Ερευνών

ε. Της Άμυνας της Χώρας και

ς. Των παροχών Εργασίας και Υγείας στους Πολίτες της Χώρας.

 

  1. Στην Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Κληρονομιάς, του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Επίσης θα αποτελέσει το πρότυπο και το παράδειγμα για όλες τις Ενώσεις Ασφαλισμένων και για τους Πολίτες της Χώρας.

 

Επομένως θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα μία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από Μηχανικούς, Νομικούς και Οικονομολόγους με αντικείμενο την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΕΕ, της Τράπεζας Αττικής και της ΕΣΤΑΜΕΔΕ γιά την ικανοποιητική, οριστική και μόνιμη λύση του Ασφαλιστικού Προβλήματος των Μηχανικών και του μέλλοντος του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, μέσα σε ένα μήνα.

 

  1. IV. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 

Σαν επιστήμονες οφείλουμε όχι μόνο να μαθαίνουμε τα εις βάρος μας δεδομένα και γεγονότα κατόπιν εορτής και να αντιδρούμε σ’ αυτά εκ των υστέρων, αλλά κυρίως να γνωρίζουμε το ΓΙΑΤΙ υπάρχουν αυτά τα δεδομένα και το ΓΙΑΤΙ δημιουργούνται και συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και να ενεργούμε εκ των προτέρων ώστε να μην τα υφιστάμεθα.

Αυτό δεν συμβαίνει και έτσι εισπράττουμε τα αποτελέσματα.

Επομένως αποτελεί κοινή διαπίστωση η έλλειψη σωστής πληροφόρησης και ενεργοποίησης με αποτέλεσμα:

Δεν ξέρουμε τα Δάνεια που πήρε η Χώρα από το 1827 μέχρι σήμερα και την ληστεία που έχει υποστεί από τους Τοκογλύφους δανειστές της.

Δεν ξέρουμε ότι οι Τράπεζες είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες του Τριτογενούς Τομέα της Πραγματικής Οικονομίας και ότι δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να υπηρετούν τις ανάγκες της Κοινωνίας και της Πραγματικής Οικονομίας και όχι για να κερδοσκοπούν εις βάρος Κρατών και Πολιτών, ούτε για να καταστρέφουν την Πραγματική Οικονομία τους.

 

Δεν ξέρουμε ότι προϋπόθεση ανεξαρτησίας ενός Κράτους είναι το Κρατικό Νόμισμα, οι Κρατικές Τράπεζες και ο Έλεγχος της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί, από το Κράτος, ώστε να αντιστοιχεί στην Πραγματική του Οικονομία.

 

Δεν ξέρουμε ότι οι δήθεν Κρατικές Τράπεζες όλων των Κρατών της Ευρώπης, κατόπιν της Συμφωνίας του Μπρετόν Γουντς μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι Ιδιωτικές Ανώνυμες Εταιρίες στις οποίες τα Κράτη της Ευρώπης συμμετέχουν με 35% το πολύ και η Τοκογλυφική Ολιγαρχία με 65%.

Δεν ξέρουμε ότι για την επιβολή αυτής της Αποικιοκρατικής Συμφωνίας στις Δημοκρατίες της Ευρώπης , η Διεθνής Τοκογλυφική Ολιγαρχία δημιούργησε τον Ψυχρό Πόλεμο, προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει υπό την κατοχή της, σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με το αντίπαλον δέος… και διαίρεσε τους Πολίτες, δηλαδή τους Συντελεστές της Αστικής Δημοκρατίας και της Πραγματικής Οικονομίας, σε δύο αλληλομισούμενα στρατόπεδα (δεξιούς – αριστερούς) με αποτέλεσμα να ελέγχει και τους δύο μέσω της Τοκογλυφικής Οικονομίας και του Ολοκληρωτισμού κάθε Πολιτικής Ιδεολογίας, καθώς και της Κομματοκυνοβουλευτικής Κλεπτοκρατίας.

Όταν πλέον η εξουσία της Διεθνούς Τοκογλυφικής Ολιγαρχίας είχε πλήρως εδραιωθεί στην Ευρώπη καθώς το Πολιτικό Προσωπικό είχε περιέλθει στην εξουσία της και η Πραγματική της Οικονομία είχε περιέλθει στην εξουσία των Πολυεθνικών της, το Ανατολικό Μπλοκ κατέρρευσε συγχρόνως ελλείψει ρόλου.

 

Δεν ξέρουμε ότι το πλέον οξύ πρόβλημα στην Χώρα είναι το Δημογραφικό.

Κατά μέσο όρο τα τελευταία 35 χρόνια γεννιούνται 64.000 Έλληνες τον χρόνο, ενώ θα έπρεπε να γεννιούνται 211.000 όχι για την αύξηση αλλά για την απλή διατήρηση του πληθυσμού.

Σε λιγότερο από 70 χρόνια δεν θα υπάρχουν Έλληνες.

Σήμερα 5 εκατομμύρια Έλληνες ηλικίας μέχρι 35 ετών δεν υπάρχουν, δεν γεννήθηκαν ποτέ.

Αυτό το πρόβλημα δεν είναι τυχαίο, αποτελεί αποτέλεσμα του σχεδιασμού των κυβερνήσεων των τελευταίων 35 ετών και με τις διαμορφούμενες οικονομικές συνθήκες το Δημογραφικό πρόβλημα θα οξύνεται ραγδαία.

 

Δεν ξέρουμε ότι η πολιτική της δήθεν «σωτηρίας» των Ταμείων, που οδηγεί στην καταλήστευση των Ταμείων και στην εξόντωση των ασφαλισμένων, δεν είναι σημερινή.
Πρόκειται για ένα έγκλημα δεκαετιών.

Αυτό το έγκλημα νομιμοποιήθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 1611/1950 με τον οποίο τα Ασφαλιστικά Ταμεία υποχρεώθηκαν να καταθέτουν όχι μόνο ατόκως, αλλά και με αρνητικό επιτόκιο τα λεφτά των εργαζομένων στις τράπεζες.                       Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τα λεφτά των εργαζομένων από τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος:

το 1950 με αρνητικό επιτόκιο -7,6%,
το 1954 με αρνητικό επιτόκιο -11,1%,
το 1974 με αρνητικό επιτόκιο -21,8%,
το 1981 με αρνητικό επιτόκιο -13%,
το 1986 με αρνητικό επιτόκιο -8%,
το 1990 με αρνητικό επιτόκιο -2,4%.

Πριν ακόμα συντελεστεί η μεγάλη ληστεία των αποθεματικών των Ταμείων με το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου το 2000, το σκάνδαλο των ομολόγων το 2007 και το σκάνδαλο του PSI του 2011, είχε προηγηθεί μια ολόκληρη 40ετία (1951 – 1990), κατά την οποία καταληστεύτηκαν τα Αποθεματικά των Ταμείων, τα οποία σήμερα θα έπρεπε να είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια για τον παρακάτω λόγο.

Σχεδόν όλες οι οικονομίες του πλανήτη λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές σύστημα του «fractional reserve banking» (κλασματικό αποθεματικό τραπεζών).

Σε ορολογία της καθομιλουμένης και απλά μαθηματικά «fractional reserve banking» σημαίνει ότι από κάθε περίπου 1.000 ευρώ μετρητά χαρτονομίσματα που αποτελούν το αποθεματικό κεφάλαιο μιας τράπεζας, το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα δημιουργεί περίπου 100.000 ευρώ ηλεκτρονικό χρήμα που δεν υπάρχει, ούτε το κατέχει και το οποίο δανείζει με τόκο 10% σαν να ήταν μετρητά χαρτονομίσματα και σε ένα χρόνο εισπράττει μόνο από τόκους 10.000 ευρώ μετρητά χαρτονομίσματα, δηλαδή ζεστό χρήμα, ενώ οι δανειολήπτες, της χρωστάνε ακόμη το κεφάλαιο των 100.000 ευρώ…

Δηλαδή άμεση απόδοση 10 προς 1 …και ανυπολόγιστη μελλοντική απόδοση…

Αποθεματικό κεφάλαιο μιάς ιδιωτικής Τράπεζας θεωρείται το ποσό του δανείου ενός δανειολήπτη και βέβαια οι καταθέσεις σε μετρητά.                                                    Για τον δεύτερο χρόνο διαθέτει πλέον 11.000 ευρώ μετρητά χαρτονομίσματα με τα οποία μπορεί να δημιουργήσει μέχρι 1.100.000 ευρώ ηλεκτρονικό χρήμα που δεν υπάρχει, ούτε το κατέχει και το οποίο δανείζει με τόκο 10% σαν να ήταν μετρητά χαρτονομίσματα και στο τέλος του χρόνου ενθυλακώνει 110.000 ευρώ μετρητά χαρτονομίσματα, δηλαδή ζεστό χρήμα, ενώ οι δανειολήπτες, της χρωστάνε ακόμη το κεφάλαιο των 1.100.000 ευρώ…… και ούτω καθεξής…

 

Με αυτήν την κομπίνα έχουν χρεώσει τα κράτη και τους πολίτες ολόκληρου του Πλανήτη 1.000 φορές το GDP του Πλανήτη, δημιουργώντας πραγματικά χρέη από δανεισμό αέρα κοπανιστού…

Πρόκειται για εγκληματικούς απατεώνες.

Αυτά τα χρέη του ανύπαρκτου ηλεκτρονικού χρήματος, καλούνται να πληρώσουν με την Χώρα τους, τις περιουσίες τους και την ζωή τους οι Έλληνες και όλοι οι λαοί του Πλανήτη.

Αυτή είναι η Νέα Τάξη Πραγμάτων, ο Δεύτερος Μεσαίωνας.

Η διεθνής μαφία της Τοκογλυφικής Ολιγαρχίας, όχι μόνο διαφθείρει το πολιτικό σύστημα για να στηρίζει με Νόμους το άρρωστο «fractional reserve banking», το οποίο εξυπηρετεί μόνο αυτούς και είναι εναντίον της Ζωής, των Ανθρώπων και των Κρατών τους, αλλά επί πλέον καταφέρνει να το κρατάει μακριά και από την ενημέρωση, καθώς τόσο από τα σχολεία όσο και από τον τύπο, την τηλεόραση, το σινεμά, τα ΜΜΕ, και βέβαια από τα Κόμματα, την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση, δεν μάθαμε ποτέ γι’ αυτό, ούτε από που έρχονται τα χαρτονομίσματα που κρατάμε στα χέρια μας κάθε μέρα.

Δεν μάθαμε ποτέ για την μεγαλύτερη κομπίνα στην ιστορία της ανθρωπότητας εναντίον της ανθρωπότητας, η οποία είναι ενορχηστρωμένη από την Τοκογλυφική Ολιγαρχία, που διαφθείρει τους πολιτικούς ή τους σκοτώνει εάν τύχει να είναι τίμιοι και δεν διαφθείρονται.

Η πραγματική δημοκρατία δεν έρχεται με πορείες, πέτρες, μολότοφ και φασαρίες.

Με την βία σκοτώνονται μόνο αθώοι άνθρωποι.

Η Πραγματική Δημοκρατία έρχεται με την Γνώση, την Ενεργοποίηση και την ενδεδειγμένη Κινητοποίηση.

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 

Ι. Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ