Προγραμματικές δηλώσεις

maximoi

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΜΕΔ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 20.11.2013

Εμείς οι “Μάχιμοι Συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ”, εφόσον αναλάβουμε την Διοίκηση του συλλόγου:

1 Θα συνεχίσουμε τον δικαστικό αγώνα (που πρώτη ξεκίνησε, μόνη της, η Μ. Ηλιοπύρη με δικηγόρο τον κ Παυλάτο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για όλους εμάς), για την επιστροφή των περικοπών στις συντάξεις μας, κινητοποιώντας όλους τους συνταξιούχους προς αυτή την κατεύθυνση

2 Θα εξετάσουμε όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες και αποφάσεις που έχουν ζημιώσει το Ταμείο μας, τη δυνατότητα διεκδίκησης των απολεσθέντων και τον καταλογισμό των ευθυνών.

3 Θα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις , τις ενέργειες και αποφάσεις της διοίκησης του Ταμείου και θα παρεμβαίνουμε με όλα τα νόμιμα μέσα, όταν και όπου τούτο απαιτείται, για την προστασία των ασφαλισμένων συναδέλφων.

4 Θα ερευνήσουμε τις οικονομικές προοπτικές του ΤΣΜΕΔΕ με τα σημερινά δεδομένα και την δυνατότητα μετατροπής του Ταμείου σε ένα υγιές ΑΥΤΌΝΟΜΟ Ταμείο εφ’ όσον αυτό μπορεί να είναι βιώσιμο.

5 Θα διερευνήσουμε τους όρους συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής, στην ανακεφαλαιοποίηση της οποίας το Ταμείο εισέφερε πρόσφατα 400 εκ ευρώ και τα μέχρι σήμερα οικονομικά αποτελέσματα της συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ, που μέχρι σήμερα δεν έχουν ποτέ γνωστοποιηθεί στους συνταξιούχους. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής θα καθορίσουν τις πάρα πέρα ενέργειές μας.

6 Θα ενημερώνουμε και συμβουλευόμαστε σε συνεχή βάση τους συναδέλφους για τα προβλήματα και τις εξελίξεις, καλώντας τους σε τακτικές ανοικτές συνελεύσεις και σε συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την διερεύνηση και επίλυση των προβλημάτων του ΤΣΜΕΔΕ.

7 Θα επιδιώξουμε να μεταφερθεί ο Σύλλογος μας στο κτίριο της Πλατείας Κλαυθμώνος.

8 Θα διεκδικήσουμε τα 600 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος ως χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων.