Προβλήματα – Αξελός

 

Συνάδελφοι,

Χρόνια πολλά και καλά.

Τα κύρια προβλήματα για τα οποία αγωνιζόμαστε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, σήμερα είναι :

Επανυπολογισμός σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣΤΕ

Επιτάχυνση απόδοσης συντάξεων

Μη μείωση εφάπαξ

Δημοκρατία και ομοσπονδιοποίηση στα συνδικάτα

Συμπλήρωση συντάξεων

Αξιοποίηση Αξελού

και έπεται συνέχεια

Η σημερινή ενημέρωση αρχίζει από το τέλος

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΞΕΛΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18/12/2019

 

Συνήλθαμε οι εκτελεστές της διαθήκης Αξελού στο γραφείο ΕΦΚΑ Ιπποκράτους 19 σήμερα ημέρα Τετάρτη 18/12/19 και ώρα 13.00. Mετά διαβούλευση πήραμε τις εξής αποφάσεις

ΘΕΜΑ : Μελέτη αξιοποίησης ακινήτων

Ο εκ των μελών Κ. Δούκας εισηγήθηκε τα εξής.

Α) Η κλασική μέθοδος για αξιοποίηση είναι να γίνει μελέτη ανέγερσης κτηρίου στο κάτω οικόπεδο και  μελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου στο άνω οικόπεδο σε συνδυασμό με κατεδάφιση του μη διατηρητέου και ανοικοδόμηση  μέχρις εξάντλησης του σ.δ. Βάσει αυτής να προκηρυχθεί δημοπρασία και να κατακυρωθεί στον πλειοδότη με αντιπαροχή.

Για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης προς δημοπράτηση σε συνδυασμό με αντιστηρίξεις και εξασφάλιση ορίων μετά καθαρισμού από αυθαίρετες επεμβάσεις έχουν ήδη γίνει οι εξής προσπάθειες, όπως προκύπτει από το υπάρχον γραπτό αρχείο :

Δημόσια πρόσκληση στους συνταξιούχους μηχανικούς για εύρεση εθελοντικής προσφοράς μελέτης

Έκκληση στο ΔΣ ΣΑΔΑΣ για εθελοντική προσφορά ομοίως μέλους του

Αίτηση στο ΚΠΙΣΝ για χρηματοδότηση των ως άνω

Αίτηση στις 6 μεγαλύτερες Τεχνικές Εταιρείες για χρηματοδότηση.

Όλες απέβησαν άκαρπες πλην της εύρεσης τοπογράφου για δωρεάν επικαιροποίηση τοπογραφικών.

Κατόπιν αυτού προτείνω να ζητηθεί ακόμη μια φορά από τον ιδιοκτήτη ΕΦΚΑ η χρηματοδότηση της μελέτης. Ενδέχεται μάλιστα να δεχθεί να συμμετάσχει και το ΤΜΕΔΕ υπό τον όρο ότι όλα τα οφέλη θα τα καρπωθούν οι συνταξιούχοι μηχανικοί σύμφωνα με τη βούληση της διαθέτιδας.

Β) Εναλλακτικά προτείνω να υποβληθεί αίτημα στον ΕΦΚΑ να γίνει δημοπρασία αντιπαροχής σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, δεδομένου ότι η αλλαγή της απαιτεί εκ νέου μακρό χρόνο απραξίας.

Σε αυτή την περίπτωση να ερευνηθεί μήπως με ευρεία έννοια δημοπρατηθεί για αντιπαροχή ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Η πρόταση του ΤΣΜΕΔΕ στο δικαστήριο επιτρέπει σαφώς κάτι τέτοιο. Όχι δηλ για κατοικίες αλλά για σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης που πλησιάζουν τη βούληση της διαθέτιδας όπως π.χ. κέντρο ευεξίας, φιλοξενίας συνταξιούχων μηχανικών της περιφέρειας και του εξωτερικού κ.ά.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δοθούν προσφορές επί τη βάσει ενός αλγορίθμου που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά : έτη μίσθωσης ακινήτων, μίσθωμα, ποσοστό επί ακαθαρίστων, βαθμό πολυτέλειας κατασκευής (αστέρες) κλπ

Γ) Μπορεί εναλλακτικά να ζητηθεί απλά επικαιροποίηση της μελέτης του 2008 της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ και με βάση αυτή να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση.

Δ) Να σταλεί εκ νέου η συνημμένη επιστολή στον ΕΦΚΑ περί ενεργειών αντιμετώπισης παρανομιών του γείτονα με την ελπίδα ότι η νέα διοίκησή του θα λάβει άμεσα τις απαιτούμενες αποφάσεις.  Επίσης η από 31/5/18 σημαντική επιστολή της Επιτροπής, με την τότε σύνθεση στην οποία μετείχαν και τα δύο από τα σημερινά μέλη.

Ε) κληθήκαμε οι εκτελεστές της διαθήκης να καταθέσουμε ως μάρτυρες για την γνωστή υπόθεση της κατηγορίας κατά των εκτελεστών διαθήκης της περιόδου 2005 – 2011.

Χωρίς να επεμβαίνουμε στο έργο της Δικαιοσύνης καταγράφουμε κάποιες παρατηρήσεις.

Στην πρώτη φάση υπεύθυνο για την αξιοποίηση ήταν το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ και από το 2008 το ΔΣ ΕΤΑΑ στα οποία μετείχε και εκπρόσωπος των συνταξιούχων.

Στην εν λόγω εξαετία έγιναν αξιόλογες προσπάθειες που εντοπίσαμε με την έρευνα του φακέλου, ίσως περισσότερες από άλλες περιόδους, σύμφωνα με τα έγγραφα που επισυνάπτουμε.

Το γιατί δεν προχώρησε μέχρι ολοκλήρωσης η αξιοποίηση δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Το πιθανότερο λόγω εγγενών δυσκολιών ήτοι :

  1. Όροι διαθήκης του 1964 (νοσοκομείο, γηροκομείο) ανεφάρμοστοι κατά το ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ
  2. Κήρυξη διατηρητέου το 1987
  3. Απόφαση δικαστηρίου περί αξιοποίησης δι’ αντιπαροχής το 1992
  4. Πυρκαγιά (μάλλον εμπρησμός) το 2011
  5. Στενότητα ιδίας χρηματοδότησης
  6. Η από τον Σεπτέμβριο του 2007 εκσπάσασα διεθνώς κρίση στις οικοδομές, που εισήλθε μετά διετία στην Ελλάδα και εκμηδένισε τις δυνατότητες ανοικοδόμησης.

Μετά ταύτα έγινε δεκτή η εισήγηση ομόφωνα και αποφασίστηκε για να αξιοποιηθεί το επί 55 χρόνια σχολάζον κληροδότημα να κοινοποιήσουμε το παρόν σε ΕΦΚΑ, ΤΜΕΔΕ, ΤΕΕ, Δ/νση Κληροδοτημάτων για ενημέρωση και τις δικές τους ενέργειες που απορρέουν από τα προηγηθέντα.

 

ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΞΕΛΟΥ

 

Αντώνης Μπουλανίκης

Κώστας Δούκας

Ελένη Κεφαλά

 

που στάλθηκε σε ΕΦΚΑ, ΤΕΕ, ΤΜΕΔΕ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση την Παρασκευή 20/12/19.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ