Πανελλήνια Ένωση των Ομότιμων Μελών ΤΕΕ (ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ “ΕΚΛΟΓΩΝ / 05-02-2020” ΤΗΣ ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, ΤΗΣ 13/02/2020

Στην 1η συνεδρίαση των μελών που εξελέγησαν στις εκλογές της “ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ” της 5ης Φεβρουαρίου 2020, που έλαβε χώρα στο κτήριο του ΤΕΕ, Νίκης 4, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 7ου ορόφου, στις 12:30, την Πέμπτη 13η Φεβρουαρίου 2020, έλαβαν μέρος οι Κ. Δούκας, Δ. Καραπιστόλης, Θ. Βουδικλάρης, Δ. Κούγκας, Αλ. Σκαμάγκας, Ματ. Λυγκιάρης, Χαρ. Λαζαρίδης, Γρ. Τσιβεριώτης, Μιχ. Μιχελάκης, Κ. Τζατζάνης, Σρ. Βαρουτσής, Κ. Λυγιαζής, και Αλ. Βιδούρης.
Ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος Κ. Δούκας άνοιξε την συνεδρίαση ευχόμενος κατά πρώτον “Καλή Επιτυχία” στις εργασίες του Συμβουλίου, και κατά δεύτερον την καλή συνεργασία όλων των συμβούλων, ανεξαρτήτως παρατάξεων, για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του σωματείου προς όφελος των μελών του και της κοινωνίας.
Ακολούθως ο Κ. Δούκας έθεσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων Μελών
 2. Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Πρόταση Συνεργασίας

Θέμα 1ο: Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων Μελών
Ο συν Κ. Δούκας ενημέρωσε ότι ζήτησε και έλαβε γνωμάτευση από τον εγνωσμένης εγκυρότητας Δικηγόρο κ. Λ. Σεραφείμ, για το θέμα ότι το Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής που συνέταξε ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος δεν αναφέρει Ανακήρυξη Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και αναπληρωματικών αλλά μόνο σειρά επιτυχίας υποψηφίων κατά παράταξη.
Η γνωμάτευση αυτή που ο συν Δούκας ανέγνωσε αποφαίνεται ότι είναι απολύτως νόμιμο να γίνει η Ανακήρυξη κατά την Πρώτη Συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών για το Δ.Σ.
Η “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ” «Π» με παρέμβαση του συν Κ. Τζατζάνη, εξέφρασε την αντίρρηση της Παράταξης στην ανωτέρω τακτική, και υπογράμμισε ότι η Ανακήρυξη έπρεπε να είχε γίνει από τον Δ.Α. και ότι θα παρίστανται απλά στη διαδικασία χωρίς να ψηφίσουν και χωρίς να κάνουν πρόταση για συναινετική τυχόν συμμετοχή στο ΔΣ.
Ο Κ. Δούκας ανέφερε ότι το Πρακτικό της Εφορευτικής στην οποία μετέσχε η Πανεπιστημονική κατατέθηκε την επομένη των εκλογών στο Πρωτοδικείο. Επίσης ότι η παράταξη «ΑΜΟ» αφού έστειλε Υπόμνημα / ένσταση στην Εφορευτική με τη γνωμάτευση Σεραφείμ νομίμως εντός 5 ημερών, προσπάθησε να το καταθέσει και στο Πρωτοδικείο που όμως δεν δέχθηκε να το παραλάβει εφόσον είχε ήδη κατατεθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω ο συν Κ. Δούκας επανήλθε στο Πρακτικό Ανακήρυξης βάσει της γνωμάτευσης του Δικηγόρου κ. Σεραφείμ κατά το οποίο εκλέγονται 4 μέλη από την «ΑΜΟ», 3 μέλη από την «Π» και 3 μέλη «Αναπληρωματικά» από κάθε παράταξη ως εξής :
Από «ΑΜΟ» οι Κ. Δούκας, Δ. Καραπιστόλης, Θ. Βουδικλάρης, Δ. Κούγκας, και «Αναπληρωματικοί» οι Ματ. Λυγκιάρης, Γρ. Τσιβεριώτης και Αλ. Σκαμάγκας.
Από «Π» οι Κ. Τζατζάνης, Στ. Βαρουτσής, Κ. Λυγιαζής και «Αναπληρωματικοί» οι Χρ. Λεμπέσης, Σωτ. Κολιούσης και Π. Χριστοδουλίδου.
Ο συν. Βαρουτσής έκανε αναφορά σε προ διετίας συγκεκριμένες πράξεις μελών των «Ακομμάτιστων» που κατά την «Π» ήταν απαράδεκτες.
Θέμα 2ο : Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο συν Κ. Δούκας δήλωσε ότι η συγκρότηση θα γίνει με «μυστική» ψηφοφορία, όπως απαιτείται από το Καταστατικό του Συλλόγου.
Η «Π» δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία.
Στην διαδικασία που ακολούθησε με μυστική ψηφοφορία ανακηρύχθηκαν οι:

 • Ο προταθείς για Πρόεδρος Κ. Δούκας με 4 ψήφους.
 • Ο προταθείς για Αντιπρόεδρος Θ. Βουδικλάρης με 4 ψήφους.
 • Ο προταθείς για Γεν. Γραμματέας Δ. Καραπιστόλης με 4 ψήφους.
 • Ο προταθείς για Ταμίας Δ. Κούγκας με 4 ψήφους.

Ήτοι το Δ.Σ. συγκροτείται ως εξής:          
Πρόεδρος     –           Κ. Δούκας
Αντιπρόεδρος         -Θ. Βουδικλάρης
Γ. 
Γραμματέας –        Δ. Καραπιστόλης
Ταμίας                       Δ. Κούγκας
Μέλη               –         Κ.Τζατζάνης
                                  Σ. Βαρουτσής
                                  Κ. Λυγιαζής
Καταγράφηκε ότι ο Γεν. Γραμματέας θα έχει Βοηθό/Αναπληρωτή τον Αλ. Βιδούρη και ο Ταμίας Βοηθό/Αναπληρωτή τον Ματ. Λυγκιάρη.  Διευκρινίστηκε ότι για οποιαδήποτε ενέργεια των Βοηθών/Αναπληρωτών την πλήρη ευθύνη έχει ο εκλεγμένος Γραμματέας ή Ταμίας αντίστοιχα.
Θέμα 3ο : Πρόταση Συνεργασίας
Ο Πρόεδρος Κ. Δούκας πρότεινε στην «Π» να μελετήσει το Πρόγραμμα Δράσης της «ΑΜΟ» και σε όποια θέματα υπάρχει σύμπνοια απόψεων και από τη «Π» να ενώσουν δυνάμεις για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων. Η «Π» πρότεινε να τους σταλεί Ηλεκτρονικά το «Πρόγραμμα» και ακολούθως θα απαντήσουν, όπερ και έγινε.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση έληξε στις 13:35’.
Οι υπογράφοντες
Κώστας Δούκας                   :
Θόδωρος Βουδικλάρης       :          
Δημήτρης Καραπιστόλης    :           
Δημήτρης Κούγκας              :          
Κώστας Τζατζάνης               :
Σταύρος Βαρουτσής                        :
Κώστας Λυγιαζής                  :        
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΜΟ»
 

 1. Πρόγραμμα «Δημοκρατία» υλοποίησης της πρότασής μας «Οι Συνελεύσεις προτείνουν – το σύνολο των γραμμένων αποφασίζει με Η-ψηφοφορία – ανακλητοί εκπρόσωποι εκτελούν» σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 2. Στα πλαίσια της «Δημοκρατίας» θα ιδρύσουμε γραφεία μέσα στα 17 παραρτήματα του ΤΕΕ.
 3. Ως προς τα εφάπαξ λύση και με εφαρμογή του Νόμου και χωρίς να κατακρεουργηθούν κατά 4.000 € βάσει ανάρτησής μας στη Δημόσια Διαβούλευση για το Ασφαλιστικό.
 4. Ως προς τις συντάξεις με ποιο τρόπο μπορεί να τριπλασιαστεί το ανταποδοτικό τους μέρος για τη μέγιστη πλειοψηφία.
 5. απονομής συντάξεων με α) ευρεία δημοσιοποίηση «τυφλοσούρτη Τσακμάκα» για ορθή υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων β) χρήση προτάσεων Γκουλιούμη στη μηχανογράφηση γ) επιτάχυνση ψηφιοποίησης βάσει μελέτης Διοικητή ΕΦΚΑ συν Χ. Χάλαρη δ) ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό ε) ανάληψη έργου από τα περιφερειακά καταστήματα ΤΣΜΕΔΕ που τώρα απασχολούνται με τους συνταξιούχους ΟΓΑ στ) λύση για την εγκατάσταση των δύο κυλιόμενων τετράδων που συγκροτήσαμε από εθελοντές ενδιαφερόμενους μέλη μας
 6. Συμπλήρωση των συντάξεων με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους που θα τις κάνει αντάξιες των κόπων μιας ζωής
 7. Δημιουργία κοινού ταμείου (ΚΤ) για ενίσχυση των μελών βάσει αλγορίθμου με αντικειμενικές παραμέτρους ως ηλικία, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας κλπ
 8. Διεκδίκηση παραχώρησης σε μας ακινήτων ΕΦΚΑ και δημοσίου και μάλιστα π. ΤΣΜΕΔΕ, όσων δεν δόθηκαν στο ΤΜΕΔΕ, βάσει Ν 1331/1949 για πρότυπη, διαφανή διαδικτυακά, αξιοποίηση-εκμετάλλευση για 21 χρόνια προς όφελος ΚΤ
 9. Πιλοτική παραχώρηση σε μας του μεγάρου μας από το 1937 Κολοκοτρώνη 4 για δημιουργία 4στερου ξενοδοχείου «Το Σπίτι του Μηχανικού» με εξασφαλισμένη πληρότητα 12 μηνών και στέγαση των γραφείων μας (βλ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 2/4/19) προς όφελος ΚΤ
 10. Αξιοποίηση του κληροδοτήματος Αξελού για Κέντρο Ευεξίας (ως Υγείας) και διαμονή ηλικιωμένων μηχανικών ημεδαπής και αλλοδαπής με στοχευμένη αντιπαροχή βάσει α) αλγορίθμου ως έχει ή β) μετά μελέτη χρηματοδοτούμενη από ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ (προς όφελος ΚΤ)
 11. Καταβολή υπό του ΤΜΕΔΕ ετήσιου εφάπαξ / μερίσματος στο ΚΤ συνταξιούχων όταν το μαθηματικό απόθεμα υπερβαίνει το 103 % του απαιτούμενου για εγγυοδοσία – πιστοδοσία.
 12. Δημιουργία ομάδας αξιολόγησης τεχνικοοικονομικών προτάσεων μελών και αποφασιστική υποβοήθηση υλοποίησής τους με όφελος και του ΚΤ
 13. Δημιουργία πολλών ΙΚΕ ή ΑΕ για συμβουλευτική – κεφαλαιακή συμμετοχή μελών και δυνατότητα προσωπικής αμοιβής χωρίς μείωση σύνταξης
 14. Εργασία με μείωση μόνο κατά 30% της σύνταξης που προωθεί ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης και μείωση εισφορών μετά τα 40 έτη εργασίας
 15. Πρόταση συμπληρωματικής περίθαλψης με το λαμπρό δυναμικό και των ιδιωτικών νοσοκομείων στο οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με ένα πενηνταράκι τη μέρα μέσω ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
  Βρήκαμε τη λύση πιλοτικής εφαρμογής με ιδιωτική ασφάλεια κολοσσό για μερικά χρόνια και μετά μέσω ΕΟΠΥΥ (συν Πίσχινας).
  Ήδη 653 συνάδελφοι συνταξιούχοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην φόρμα που καταλήγει το άρθρο σε περίοπτη θέση στον ιστότοπό μας της ΕΣΤΑΜΕΔΕ www.estamede.gr υπό τον τίτλο ΥΓΕΙΑ (https://docs.google.com/forms/d/1EZG0FMW4ZPFHliunU88mDfn_5KgzRYSnpCOwcFglbck/edit ). Νέα κινητοποίηση προς τους 23.000 που εκπροσωπούμε, την ΕΣΤΑΜΕΔΕ, το ΤΜΕΔΕ, το ΤΕΕ, τους συνταξιούχους γιατρούς και δικηγόρους.
 16. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο η ποιότητα ζωής :
 • Ανακούφιση σοβαρά πασχόντων διακριτικά
 • Υποτροφίες εγγονών
 • Εκδηλώσεις πολιτισμού, σεμινάρια, διαλέξεις
 • Εντευκτήριο Αναμνήσεων και κραιπάλης (σκάκι, τάβλι, πρέφα, …) με Βιβλιοθήκη
 • Θέατρο δικό μας και ευκολίες για τα επαγγελματικά (ενεργοποίηση κάρτας μας)
 • Εκδρομές εντός και εκτός χώρας, διακοπές, διεθνείς ανταλλαγές
 • Προγράμματα υγείας και ευεξίας (ορειβασία, τάι τσι, θαλασσο-ΣΠΑ, …)
 • Εκδόσεις έργων μελών μας, βραβεύσεις και προώθησή τους (ήδη κυκλοφορούν του στρατηγού Παδουβά, του Κώστα Τζατζάνη, δωρεάν στο διαδίκτυο της Μαρίας Σεφέρου, …)
 • Εκθέσεις έργων μελών μας και προώθησή τους
 • Και το απίστευτο : Μουσεία μελών ως Χαραγκιώνη και Κουνάδη