Πρακτικά 2013

Πρακτικά 2013

 • 7 ΠΡΑΚΤ 21.6.13
 • 8 ΠΡΑΚΤ 2.7.13
 • 9 ΠΡΑΚΤ  17.7.13
 • 10 ΠΡΑΚΤ 13  8 13
 • 11 ΠΡΑΚΤ 26 9 13
 • 12 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1-10-13
 • 13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 10 13
 • 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07-11 13
Σήμερον την 21/6/2013 ημέρα Παρασκευή και μετά από πρόσκληση της προεδρεύουσας πλειοψηφήσασας κας Ηλιοπύρη προσήλθαν στα Γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τα μέλη του ΔΣ για συνεδρίαση με θέματα:

Συζήτηση επί της προτάσεως της Πανεπιστημονικής και εκλογή Προεδρείου.

Παρευρέθησαν οι Αθ. Φιλιππίδης, Μ. Ηλιοπύρη, Κ. Ρέττος, Κ. Τζατζάνης, Κ. Γκόνης, Χ. Ζιώγας και Σ. Σφακιανάκης, ο οποίος είχε υποβάλει δήλωση παραίτησης από το ΔΣ την 18.6.13.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο κ. Σφακιανάκης κατέθεσε γραπτή δήλωση (αρ. πρωτ. 2074/ 21.6.2013) περί ανακλήσεως της παραιτήσεως του (αρ. πρωτ. 2072/18.6.2013). Κατόπιν αυτού όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ (7 με τον κ. Σφακιανάκη) δήλωσαν ότι δεν υφίσταται θέμα παραίτησης, οπότε ο κ. Σφακιανάκης συμμετέχει κανονικά στο Δ.Σ.

Ο κ. Φιλιππίδης κατέθεσε 3 σελίδες χειρόγραφες απόψεις οι οποίες επισυνάπτονται ως συνημμένα στο παρόν πρακτικό και επισημαίνει ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι άτυπη και άκυρη διότι η πραγματική συνεδρίαση έγινε στις 18.6.2013, σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό και επομένως η αίτηση του κ. Μυράτ είναι νόμιμη. Ο κ. Φιλιππίδης επισημαίνει ακόμα ότι τα δυο μέλη του συνδυασμού του απουσιάζουν, πράγμα που επηρεάζει τα μέγιστα τη σημερινή συνεδρίαση, που έπρεπε να αναβληθεί για λόγους ηθικής τάξεως.

Με την έναρξη της συζητήσεως του 1ου θέματος ο κ. Ζιώγας εκ μέρους της Πανεπιστημονικής απηύθυνε προς τους εκλεγμένους με το ανεξάρτητο, κατά δήλωσή τους, ψηφοδέλτιο, κ. Γκόνη και κα Ηλιοπύρη, πρόταση για την εκλογή Προεδρείου, ώστε να προχωρήσουν οι εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου, συμφωνώντας στα παρακάτω:

1. Διενέργεια εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης ως τα τέλη Σεπτέμβρη 2013

2. Λήψη των οργανωτικών μέτρων για να προχωρήσουν οι εκλογές.

3. Άρση εμπιστοσύνης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στους εκπροσώπους της στον Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ και άλλους δημόσιους φορείς.

4. Δημόσια καταγγελία της ενέργειας του συναδέλφου Μυράτ, που με την προσφυγή του ίδιου και της παράταξής του για διορισμό μονοπαραταξιακής διοίκησης από την παράταξή του, που καταψηφίσθηκε στην προηγηθείσα Γενική Συνέλευση, εξαναγκάζει σε άμεση προσφυγή στις κάλπες.

5. Επιδίωξη λήψης έκτακτων αποφάσεων εάν συντρέχει περίπτωση, πέραν των ανωτέρω, στη βάση της μέγιστης δυνατής συμφωνίας, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Οι κ.κ. Ηλιοπύρη και Γκόνης συμφωνούν με τις παραπάνω θέσεις και προτάσεις, δεδομένου, όπως δήλωσαν, ότι είναι και δικές τους απόψεις και έτσι επισπεύδονται οι εκλογές στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ενώ με την προσφυγή του κ. Μυράτ, εφόσον δικαιώνονταν, θα λάμβαναν χώρα το 2014

Ο κ. Φιλιππίδης κατέθεσε σταδιακά, επιπλέον, άλλες τέσσερις φορές τις απόψεις του, σύμφωνα με τα συνημμένα F3,F4,F5 και F6 (τα τελευταία 3 κατατέθηκαν μετά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών).

Κατόπιν έλαβαν χώρα οι ψηφοφορίες, μία για κάθε αξίωμα, για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δ.Σ και μετά τις αντίστοιχες καταμετρήσεις εκλέγονται οι κάτωθι (με τον αριθμό ψήφων αυτών και των συνυποψήφιων):

Πρόεδρος: Μ.Ηλιοπύρη με 5 ψήφους. Ο συνυποψήφιος Σφακιανάκης έλαβε 2 ψήφους

Αντιπρόεδρος:Κ. Ρέττος με 5 ψήφους. Ο συνυποψ. Σφακιανάκης 1 ψήφο. 1 λευκό

Γεν. Γραμματέας: Κ.Τζατζάνης με 5 ψήφους. Ο συνυποψ. Σφακιανάκης 1 ψήφο. 1 λευκό

Ταμίας: Κ. Γκόνης με 5 ψήφους. Ο συνυποψ. Σφακιανάκης 1 ψήφο. 1 λευκό

Γραμματέας: Χ. Ζιώγας με 5 ψήφους. Ο συνυποψ. Σφακιανάκης 2 ψήφους

Κοσμήτορας(χρέη): Κ.Γκόνης με 5 ψήφους. Ο συνυποψ. Σφακιανάκης 1 ψήφο. 1 λευκό

Αθήνα 21.6.2013

Η Προεδρεύουσα της συνεδρίασης και νυν

Πρόεδρος: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

Ο εκλεγείς Γ. Γραμματέας: Τζατζάνης Κώστας

Σήμερα 2/7/2013, ημέρα Τρίτη και μετά από πρόσκληση της προεδρου του ΔΣ Μ.Ηλιοπύρη, ήρθαν για συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τα μέλη του ΔΣ Μ.Ηλιοπύρη, Κ.Γκόνης, Χ.Ζιώγας. Κ.Ρέττος, Α. Σκαμαγκας, Σ.Σφακιανάκης, Κ.Τζατζάνης και Αθ. Φιλιππίδης. Απουσίαζε ο Δ.Καραπιστόλης.

Τα θέματα της συνεδρίασης σύμφωνα και με τη σχετική ειδοποίηση, οι αποφάσεις σε αυτά και οι εκφρασμένες μειοψηφούσες απόψεις έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Παράδοση-παραλαβή.

Θα συνεννοηθούν οι προηγούμενοι και σημερινοί Γ. Γραμματέας και Ταμίας για την παράδοση-παραλαβή. Κλειδιά θα δοθούν για να βγουν αντίγραφα.

Ομόφωνα

Θεμα 2ο:Δελτιο Τύπου

Εγκρίθηκε το εξής:

Στις 26.6.013 συγκροτήθηκε το Προεδρείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με Πρόεδρο τη Μ. Ηλιοπύρη, Αντιπρόεδρο τον Κ.Ρέττο, Γεν.Γραμματέα τον Κ.Τζατζάνη, Ταμία και Κοσμήτορα (χρέη) τον Κ.Γκόνη, Γραμματέα το Χ.Ζιώγα, αφού οι παραπάνω συμφώνησαν στο παρακάτω πλαίσιο συγκρότησης Προεδρείου:

1. Διενέργεια εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης ως τα τέλη Σεπτέμβρη 2013

2. Λήψη των οργανωτικών μέτρων για να προχωρήσουν οι εκλογές.

3. Άρση εμπιστοσύνης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στους εκπροσώπους της στον Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ και άλλους δημόσιους φορείς.

4. Δημόσια καταγγελία της ενέργειας συναδέλφου, που με την προσφυγή του ίδιου και της παράταξής του για διορισμό μονοπαραταξιακής διοίκησης από την παράταξή του, που καταψηφίσθηκε στην προηγηθείσα Γενική Συνέλευση, εξαναγκάζει σε άμεση προσφυγή στις κάλπες.

5. Επιδίωξη λήψης έκτακτων αποφάσεων, εάν συντρέχει περίπτωση, πέραν των ανωτέρω, στη βάση της μέγιστης δυνατής συμφωνίας, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ

Ψηφισαν την έγκρισή του οι Ηλιοπύρη, Γκόνης, Ζιώγας, Ρέττος και Τζατζάνης

Ο Σ.Σφακιανάκης διαφωνεί γιατι «παραλείφθηκε το όνομα του κ. Μυράτ, ως υπολόγου εκ μέρους σας, διότι το έγγραφό του κατατέθηκε στη Δικαιοσύνη και δεν προσβάλλεται από εμάς».

Ο Αθ.Φιλιππίδης λέει να γίνουν οι εκλογές ως το τέλος Σεπτέμβρη για να μπορέσουν να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι. Συμφωνεί μ΄ αυτό και ο Α.Σκαμάγκας. Ο Αθ.Φιλιππιδης καταγγέλλει την Ηλιοπύρη και το Τζατζάνη για πλαστογραφία των πρακτικών «διότι τα πρακτικά που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο δεν περιείχαν τα συνημμένα. Αν υπήρχαν, η απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να ήταν διαφορετική». Οι Ηλιοπύρη, Γκόνης, Ζιώγας, Ρέττος και Τζατζάνης απαντούν, ως παρόντες στο Δικαστήριο, ότι κατατέθηκαν κι΄ απ΄ τους δυο δικηγόρους όλα τα συνημμένα.

Θεμα 3ο: Εκπροσωπήσεις

Αποφασίζεται να σταλεί το εξής γράμμα προς τους:

Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Μέριμνας και Πρόνοιας, Σταδίου 29

Πρόεδρο της Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, Κολοκοτρώνη 4

Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, Μάρνης 22, τ.κ. 10433

Σας ανακοινώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21 6 2013, δεν θεωρεί εφ΄ εξής εκπροσώπους του στη ΔΕ του Τομέα Μηχανών του ΕΤΑΑ τους Αθανάσιο Φιλιππίδη τακτικό μέλος και Θωμά Μικρώνη αναπληρωματικό. Έως τον ορισμό νέων εκπροσώπων, παρακαλούμε να στέλνετε στο Δ. Συμβούλιό μας τα θέματα ημερήσιας διάταξης των οργάνων που συμμετέχει η ΕΣΤΑΜΕΔΕ, για να σας αποστέλλουμε έγκαιρα τις θέσεις του Δ. Συμβουλίου μας.

Ψηφίζεται από τους Ηλιοπύρη, Γκόνη, Ζιώγα, Ρέττο και Τζατζάνη

Ο Σ. Σφακιανακης διαφωνεί και προτείνει να παρακαλέσουμε τη ΔΕ του Τομ. Μηχανικών του ΕΤΑΑ να δίνει στον κ. Φιλιππίδη τις αποφάσεις της, να τις φέρνει στο ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Συμφωνούν οι Σκαμάγκας και Φιλιππίδης και κατά δηλούμενη εξουσιοδότηση και ο Καραπιστόλης. Θεωρούν ότι ισχύει το ΦΕΚ 462/28 Δεκ 2011 διορισμού των Φιλιππίδη και Μικρώνη σαν εκπροσώπων και δεν ανατρέπεται η Υπουργική Απόφαση.

Θέμα 4ο: Εφημερίες

Το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ θα είναι ανοικτό κάθε Τέταρτη από τις 10.00 ως τις 13.30. Θα είναι παρούσα η Πρόεδρος ή όποιο από τα μέλη του ΔΣ ορίσει συγκεκριμένα. Θα ευρίσκεται και ο κ. Τζιβεριώτης

Ομόφωνα

Θέμα 5ο: Προσφυγές

Έγινε ενημέρωση από τον Αθ. Φιλιππίδη και συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα με τους συναδέλφους που προσφεύγουν.

Ομόφωνα

Διάφορα:

Την επόμενη φορά θα εξετάσουμε το θέμα αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ.

Για την Τράπεζα Αττικής ο Αθ. Φιλιππίδης μας ενημερώνει ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά ενέργεια της ΔΕ του Τομ. Μηχανικών του ΕΤΑΑ τις επόμενες μέρες και το θέμα έχει κλείσει.

Να ενημερωθούμε επίσημα μέσω του Προέδρου της ΔΕ του Τομ. Μηχανικών του ΕΤΑΑ.

Επόμενο Συμβούλιο την Τρίτη 16/7 στις 10.00. Θα υπάρχει εισήγηση για την ιστοσελίδα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και για όσα επί πλέον θέματα παρουσιαστούν, για τα οποία θα ειδοποιήσει έγκαιρα η Πρόεδρος.

Ομόφωνα

 

Αθήνα 2.7.2013

Η Προεδρος: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

Ο Γ. Γραμματέας:  Τζατζάνης Κώστας

Σήμερα 17/7/2013, ημέρα Τετάρτη και μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΔΣ Μ. Ηλιοπύρη, ήρθαν για συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη του ΔΣ, Μ. Ηλιοπύρη, Κ. Γκόνης, Χ. Ζιώγας. Κ. Ρέττος, Κ. Τζατζάνης, Αθ. Φιλιππίδης, Αλ. Σκαμάγκας και Σ.Σφακιανάκης. Απουσίαζε ο Δ. Καραπιστόλης.

Τα θέματα της συνεδρίασης σύμφωνα και με τη σχετική ειδοποίηση (και όπως διαμορφώθηκαν τελικά ομόφωνα) και οι αποφάσεις σε αυτά, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Αποθεματικά ΤΣΜΕΔΕ.

Εξουσιοδοτούνται οι Μ.Ηλιοπύρη, Κ.Τζατζάνης, Αθ.Φιλιππίδης και Σ.Σφακιανάκης να διαμορφώσουν και υποβάλουν το έγγραφο αίτημα στον κ. Γαμβρίλη για πληροφόρηση σχετικά με τη διάθεση των αποθεματικών την τελευταία πενταετία και με τα αποτελεσματα χρήσεων από το 2008 (συμπεριλαμβανομένου) μέχρι και το 2012. Επίσης να ζητηθεί έγγραφη ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν σχετικά με το «κούρεμα» των αποθεματικών. Τετάρτη 24/7 να συνέλθουν οι ανωτέρω 4.

Ο Αθ. Φιλιππίδης ανέφερε ότι για το θέμα της αγωγής κατά του Δημοσίου για το «κούρεμα» των ομολόγων, ήρθε σε επαφή με τον κ. Χρυσολούρη, καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που τον διαβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει την κατάθεση αγωγής κατά του Δημοσίου, έναντι ποσού περίπου 4 000 ευρώ. Το ανέφερε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ και του είπαν ότι ψάχνουν κι΄ αυτοί για δικηγόρο, για το σοβαρό αυτό θέμα, που θα πάρει δικάσιμο μετά 4 χρόνια.

Θέμα 2ο: Ιστοσελίδα.

Οι ανωτέρω 4 θα αποτελούν και την Επιτροπή δημιουργίας και λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, για την οποία εγκρίνονται τα έξοδα εγγραφής-λειτουργίας επιπέδου 60 ευρώ.

Διάφορα: Επόμενο συμβούλιο μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Αθ. Φιλιππίδης πρότεινε κι΄ έγινε δεκτό, οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος Οκτωβρίου.

Αθήνα 17/7/2013

Η Πρόεδρος: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

Ο Γ. Γραμματέας: Τζατζάνης Κώστας

Σήμερα 13/8/2013, ημέρα Τρίτη και μετά από πρόσκληση της προεδρου του ΔΣ Μ.Ηλιοπύρη, ήρθαν για έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τα μέλη του ΔΣ Μ.Ηλιοπύρη, Κ.Γκόνης, Χ.Ζιώγας. Κ.Ρέττος, Α. Σκαμαγκας, Κ.Τζατζάνης και Αθ. Φιλιππίδης. Απουσίαζε ο Δ.Καραπιστόλης και ο Σ.Σφακιανάκης.

Το θέμα της συνεδρίασης σύμφωνα και με τη σχετική ειδοποίηση, αφορούσε την επιστολή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και την κυβερνητική πρόθεση να καταργηθούν. Αποφασίστηκε ομόφωνα το παρακάτω γράμμα:

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2013
Αρ. Πρωτ.: 2082/13.8.13

Προς:1) Υπουργό Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
Κ. Σερβίας 10,  T.K. 105 62,  Αθήνα

2) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ. Ιωάννη Βρούτση
Σταδίου 29, T.K.101 10, Αθήνα

3) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Κ. Σερβίας 10, T.K. 105 62,  Αθήνα

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κ. Ιωάννη Γαμβρίλη
Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ 105 61, Αθήνα

Θέμα:Ερώτηση για την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ.

Κύριοι Υπουργοί,

Η συνεχής υποβάθμιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., και η μετατροπή του από οικονομικά ισχυρό και βιώσιμο Ταμείο σε προβληματικό, με τις αλλεπάλληλες μεθοδευμένες ενέργειες των Κυβερνήσεων της χώρας (σειρά αντιασφαλιστικών νόμων από το 1992, κούρεμα των αποθεματικών του, δηλαδή της περιουσίας του από εισφορές των μελών του, υπαγωγή του στο Ε.Τ.Α.Α., ένταξη του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., περικοπή των συντάξιμων αποδοχών των μελών του, εκτόξευση των ασφαλιστικών εισφορών και παροχή εξευτελιστικών υπηρεσιών προς τα μέλη του), έχει εξοργίσει τα μέλη του.

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αποδιάρθρωσης των όποιων κοινωνικών θεσμών είχαν κατακτηθεί με πολύχρονους αγώνες από τους εργαζόμενους, επιχειρείται τώρα και ένα επιπλέον πλήγμα σε βάρος τού Ταμείου μας: Όπως φαίνεται από την σκόπιμη διαρροή πληροφοριών στα ΜΜΕ, έχει αποφασιστεί από την Κυβέρνηση και την Ε.Ε. η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., που επιβάλλονται κατά την Μελέτη και την Κατασκευή των Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων.

Ως γνωστόν, με το άρθρο 7 του Αναγκ. Ν. 2326/1940 και με τη μετέπειτα νομοθεσία επιβλήθηκαν κρατήσεις υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.:

 1. 1%, 0.6% και 0,2% (σύνολο 1,8%) επί των λογαριασμών πληρωμής των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, που βαρύνει αποκλειστικά την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση, της οποίας η βασική σύνθεση αποτελείται από Διπλ. Μηχανικούς και Ε.Δ.Ε., μέλη του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 2. 3% επί των λογαριασμών πληρωμής των Μελετητικών Επιχειρήσεων για την μελέτη οιουδήποτε Δημοσίου Έργου, που και αυτή αποτελεί εργοδοτική εισφορά, βαρύνουσα την Ανάδοχο Μελετητική Επιχείρηση, η οποία κατά βάση αποτελείται από Διπλ. Μηχανικούς, μέλη του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 3. 2% + 20% χαρτόσημο (σύνολο 2,4%) επί των εκτελούμενων ιδιωτικών έργων που βαρύνει τον Μηχανικό, μέλος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος συντάσσει και υπογράφει την μελέτη για την λήψη Πολεοδομικής Άδειας.

Οι εν λόγω κρατήσεις εισάγονται ως «εργοδοτικές εισφορές» στον ετήσιο προϋπολογισμό, αποδιδόμενες σε όλους τους συναδέλφους μηχανικούς και συνταξιούχους. Η κατάργησή τους θα βρει μοναδικούς ωφελημένους τους μονοπωλιακούς κατασκευαστικούς ομίλους, που θα επωφεληθούν από αυτήν την κατάργηση των εισφορών. Δεν έχει κανένα φιλολαϊκό χαρακτήρα, θα συνοδεύεται με νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και μειώσεις συντάξεων.

Έχετε υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα σχετικά με την πρόθεσή σας για την κατάργηση των εν λόγω εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.

Αθήνα 13.8.2013

Η Προεδρος: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

Ο Γ. Γραμματέας:  Τζατζάνης Κώστας

Σήμερα 26/9/2013, ημέρα Πέμπτη και μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΔΣ Μ.Ηλιοπύρη, ήρθαν για συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ όλα τα μέλη του ΔΣ, Μ.Ηλιοπύρη, Κ.Γκόνης, Χ.Ζιώγας. Κ.Ρέττος, Κ.Τζατζάνης, Αθ.Φιλιππίδης, Δ.Καραπιστόλης, Αλ.Σκαμάγκας και Σ.Σφακιανάκης.

Τα θέματα της συνεδρίασης σύμφωνα και με τη σχετική ειδοποίηση (και όπως διαμορφώθηκαν τελικά ομόφωνα), οι αποφάσεις σε αυτά και οι εκφρασμένες μειοψηφούσες απόψεις έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγγραφο για κατάσταση συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ στον πρόεδρο του Ταμείου κ. Γαμβρίλη και ενέργειες μέχρι τη απόκτηση της κατάστασης.

Αποφασίστηκε με 6 ψήφους, αν υπάρξει άρνηση, να επισκεφτεί όλο το Δ.Σ. (εξοπλισμένο και με νομικά επιχειρήματα) τον κ. Γαμβρίλη και να απαιτήσει να δοθεί άμεσα η κατάσταση. Διαφώνησαν οι Αθ.Φιλιππίδης, Α.Σκαμαγκας και Δ.Καραπιστόλης. Ο Αθ.Φιλιππίδης πρότεινε: «Να μη ζητήσουμε τίποτα. Οι συνδυασμοί να καλέσουν τα μέλη τους».

Αποφασίστηκε επίσης με 6 ψήφους να κάνουμε το ίδιο αίτημα και στο ΤΕΕ για τα ομότιμα μέλη του. Διαφώνησαν οι Αθ.Φιλιππίδης, Α.Σκαμάγκας και Δ.Καραπιστόλης.

Θέμα 2ο: Αποδοχή παραίτησης Κώστα Γκόνη από το αξίωμα του Ταμία και εκλογή νέου Ταμία.

Το Δ.Σ. κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης από το αξίωμα του Ταμία, του Κώστα Γκόνη και διεξήγαγε εκλογή νέου ταμία, κατά την οποία ο μοναδικός υποψήφιος Δημήτριος Καραπιστόλης εκλέχτηκε, λαμβάνοντας 9 ψήφους, ισάριθμες με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.

Θέμα 3ο: Έγγραφο του Δ.Σ. στους συνταξιούχους για τις εκλογές.

Μετά από συζήτηση το θέμα μετατίθεται για την Τρίτη 1 Οχτωβρίου 2013 στις 11.00. Εκεί θα συζητηθούν και αποφασιστούν και τα όρια εγγραφής μελών και η έγκριση κονδυλίου για ενδεχόμενη αποστολή γραμμάτων σε όλους τους συνταξιούχους της Αθήνας, για την οποία έκανε πρόταση η Πανεπιστημονική. Ο Ταμίας να κάνει άμεσα τις ενέργειες νομιμοποίησής του στη Γενική Τράπεζα.

Θεμα 4ο: Ημερομηνία εκλογών, τόπος και ύψος συνδρομής.

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης και εκλογών αποφασίστηκε η Πέμπτη 7 Νοεμβρίου από τις 10.00 το πρωί, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια». Υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί από τη δικαστική διαδικασία που εκκρεμεί ο κ. Μυράτ. Η συνδρομή για το 2013 θα είναι 10 ευρώ. Για όσους πλήρωσαν ήδη για το 2013 20 ευρώ, μεταφέρονται τα 10 ευρώ σαν συνδρομή το 2014. Η πληρωμή μπορεί να γίνει και τη μέρα της Γ. Συνέλευσης. Η αιτήσεις εγγραφής, εκτός από τα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, μπορούν να γίνουν και με ιμέιλ, που θα προσδιορίσουμε την Τρίτη και με φαξ στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Απόφαση ομόφωνη.

Θέμα 5ο: Ιστοσελίδα.

Εγκρίνεται η μορφή που απέστειλε σε μέλη του Δ.Σ. ο Γ. Γραμματέας και έδειξε σήμερα. Να αναρτηθούν άμεσα οι αποφάσεις του Δ.Σ. Για τη μορφή, περιορισμούς κλπ προβλήματα ανάρτησης των ανακοινώσεων των παρατάξεων θα δούμε το θέμα την Τρίτη. Ομόφωνα.

Θέμα 6ο: Πίνακας ανακοινώσεων γραφείων ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Θα μπαίνουν μόνο οι ανακοινώσεις του ΔΣ και ο, τι αποφασίζει το ΔΣ.

Θεμα 7ο: Πρόσκληση σε Εξελεγκτική Επιτροπή να συνέλθει.

Να γίνει άμεσα. Ομοφωνα.

Διάφορα:

Να εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση τα θέματα α) πρότασης ΟΟΑΣΑ να ενταχθεί το Ταμείο μας στον ΟΑΕΕ ή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) εκκαθαρίσεων παλιών εταιρειών που δημιουργούν προβλήματα σε συνάδελφους και γ) η πληρωμή Εφορίας της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Γ.Γ. ΕΣΜΕΔΕ Πετράτος Νίκος και το μέλος της Εξελ. Επιτρ. Κατσούλης Ιωάννης.

Αθήνα 26.9.2013

Η Προεδρος: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

Ο Γ. Γραμματέας:  Τζατζάνης Κώστας

Σήμερα 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΔΣ Μ.Ηλιοπύρη, ήρθαν για συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τα μέλη του ΔΣ, Μ.Ηλιοπύρη, Χ.Ζιώγας, Κ.Ρέττος, Κ.Τζατζάνης, Αθ.Φιλιππίδης, Δ.Καραπιστόλης και Σ.Σφακιανάκης. Απουσίαζαν οι Κ.Γκόνης και Αλ.Σκαμάγκας.

Τα θέματα της συνεδρίασης σύμφωνα και με τη σχετική ειδοποίηση (και όπως διαμορφώθηκαν τελικά ομόφωνα), οι αποφάσεις σε αυτά και οι εκφρασμένες μειοψηφούσες απόψεις έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Αποστολή εγγράφου του Δ.Σ. στους συνταξιούχους για τις εκλογές.

Οι Χ.Ζιώγας, Κ.Ρέττος και Κ.Τζατζάνης προτείνουν να σταλθούν γράμματα σε όλους τους συνταξιούχους της Αθήνας για τις εκλογές.

Οι Μ.Ηλιοπύρη, Αθ.Φιλιππίδης, Δ.Καραπιστόλης και Σ.Σφακιανάκης προτείνουν να μη σταλούν γράμματα για λόγους οικονομικούς και χρονικών περιθωρίων.

Αποφασίστηκε λοιπόν κατά πλειοψηφία να μη σταλούν γράμματα.

Θέμα 2ο : Όριο εγγραφής μελών και υποψηφιοτήτων για τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές. Έγκριση νέων μελών. Καθορισμός νέας Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη απαρτίας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

α) Οι εγγραφές να γίνονται ως τις 3.00΄ μ.μ. της Τρίτης, 5 Νοεμβρίου 2013, οπότε και θα συνέλθει το Δ.Σ. για την έγκριση των εγγραφών. β) Υποψηφιότητες ανεξαρτήτων ή παρατάξεων κατατίθενται ως τις 3.00΄ μ.μ. της Τετάρτης, 30 Οκτωβρίου 2013. γ) Σε περίπτωση μη απαρτίας αναγράφεται από τώρα στην πρόσκληση για τις εκλογές ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στον ίδιο τόπο και ώρα, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω 2 έγγραφα: α) Πρόσκλησης σε ΓΣ και εκλογές και β) Ανακοίνωσης του ΔΣ για τις εκλογές.

Η πρόσκληση να δημοσιευθεί σε δυο εφημερίδες, με επίπεδο εξόδων 100-200 ευρώ για την κάθε μια και να επιληφθεί ο Δ. Καραπιστόλης για προσφορές, που θα εγκρίνουμε. Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στο blog της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ και του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ και να σταλεί σε όλα τα ΜΜΕ.

 

1

Ενωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφαλίσεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Ε.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.Δ.Ε) Κολοκοτρώνη 4 (2ος όροφος), Τ.Κ 105 61, Αθήνα, τηλ. & fax 210-3225997

Αθήνα 1.10.2013 Αρ. Πρωτ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Έχοντας υπ΄ όψη

1)Το άρθρο 18 του Καταστατικού μας

2) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.9.2013

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10.00΄ π.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Τιτάνια» (Πανεπιστημίου 52) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Διοικητικός απολογισμός

 2. Οικονομικός απολογισμός

 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη

 4. Εκλογή οργάνων της νέας Διοίκησης

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στον ίδιο τόπο και ώρα με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Εγγραφή νέων μελών γίνεται μέχρι τις 3.00΄ μ.μ. της 5.11.2013. Υποψηφιότητες ανεξαρτήτων ή παρατάξεων μπορούν να υποβάλλονται, μέχρι τις 3.00΄ μ.μ. της 30.10.13.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαργαρίτα Ηλιοπύρη Κώστας Τζατζάνης

2

Ενωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφαλίσεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Ε.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.Δ.Ε) Κολοκοτρώνη 4 (2ος όροφος), Τ.Κ 105 61, Αθήνα, τηλ. & fax 210-3225997

Αθήνα 1.10.2013 Αρ. Πρωτ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Προς όλους τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ.

Το Προεδρείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ που προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου 2013 συγκροτήθηκε με στόχο την διεξαγωγή εκλογών και την ενεργοποίηση των συναδέλφων για να απαντήσουμε μαζικά στη συνεχιζόμενη αντιλαϊκή, αντισυνταξιοδοτική και γενικότερα καταστροφική πολιτική. Στη βάση αυτή έγινε δυνατή η δραστηριοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από τους: Μαργαρίτα Ηλιοπύρη (Πρόεδρο), Κώστα Ρέττο (Αντιπρόεδρο), Κώστα Τζατζάνη (Γενικό Γραμματέα), Δημήτριο Καραπιστόλη (Ταμία), Χαράλαμπο Ζιώγα (Γραμματέα), Κωστα Γκόνη (Κοσμήτορα) και τα Μέλη: Αθανάσιο Φιλιππίδη, Στυλιανό Σφακιανάκη και Αλέξανδρο Σκαμάγκα.

Μέχρι σήμερα το Δ.Σ δραστηριοποιήθηκε προς τις εξής κατευθύνσεις:

α. Να αποκτήσουμε όλοι οι συνάδελφοι πλήρη γνώση της κατάστασης του Ταμείου μας, του ΤΣΜΕΔΕ, που κάποια ανεπίσημα αλλά αξιόπιστα στοιχεία δείχνουν να έχουν καταληστευτεί τα αποθεματικά του, με αποτέλεσμα να πέσουν πολύ πιο κάτω από το μισό (από τα 4 δις γύρω στο 1,5 δις σήμερα).

β. Να εναντιωθούμε σε περαιτέρω σχεδιαζόμενα πλήγματα σε βάρος των συντάξεων, των πόρων και των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ.

γ. Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τη συνολική μας κατάσταση, που χειροτερεύει διαρκώς τις δυο τελευταίες δεκαετίες (μειώσεις παροχών, αυξήσεις εισφορών, δυσμενής συγχώνευση με άλλους ασφαλιστικούς φορείς, κλοπή αποθεματικών, διαρκής χειροτέρευση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) με ραγδαία επιδείνωση τα τελευταία χρόνια.

δ. Να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε το σύνολο των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, για να δείξουν τη θέλησή τους να εναντιωθούν σ΄ αυτή την πολιτική, αλληλέγγυα με το σύνολο των εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων που υποφέρουν.

Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου από τις 10.00΄ το πρωί, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», Πανεπιστημίου 52.

Ήδη λειτουργεί το blog της ΕΣΤΑΜΕΔΕ (https://estamede.wordpress.com), που έχει αναρτήσει και θα αναρτά τις ανακοινώσεις και αποφάσεις του Δ.Σ., πληροφορίες για την εγγραφή των νέων μελών, καθώς και τις ανακοινώσεις των παρατάξεων.

Αναρτήσαμε την αίτηση εγγραφής νέων μελών στο blog. Μπορείτε να την προμηθευτείτε και προσκομίσετε συμπληρωμένη στα γραφεία μας, ή να τη στείλετε ταχυδρομικά, ή fax στο 210.32.25.997, ή με email (kostas.tzatzanis@email.com), μέχρι τις 3.00 μ.μ. της 5.11.2013, ώστε να εγκριθεί έγκαιρα από το ΔΣ, όπως ορίζει το Καταστατικό. Η εγγραφή γίνεται ατελώς και η συνδρομή για το 2013 ορίστηκε με απόφαση του ΔΣ σε 10 ευρώ και μπορεί να πληρωθεί από τα μέλη έως και τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι έχουν πληρώσει ήδη τη συνδρομή του 2013 προς 20 ευρώ, καλύπτονται και για τη συνδρομή του 2014.

Υποψηφιότητες ανεξαρτήτων ή παρατάξεων μπορούν να υποβάλλονται, με τον ίδιο ως άνω τρόπο, μέχρι τις 3.00΄ μ.μ. της 30.10.13.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.Δ.Ε.

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαργαρίτα Ηλιοπύρη Κώστας Τζατζάνης

Αθήνα 1.10.2013

Σήμερα 15/10/2013, ημέρα Τρίτη και μετά από πρόσκληση της προέδρου του ΔΣ Μ.Ηλιοπύρη, ήρθαν για συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τα μέλη του ΔΣ, Μ.Ηλιοπύρη, Χ.Ζιώγας, Κ.Ρέττος, Κ.Τζατζάνης, Αθ.Φιλιππίδης, Δ.Καραπιστόλης Κ.Γκόνης και Αλ.Σκαμάγκας. Απουσίαζε ο Σ.Σφακιανάκης.

Τα θέματα της συνεδρίασης σύμφωνα και με τη σχετική ειδοποίηση (και όπως διαμορφώθηκαν τελικά ομόφωνα), οι αποφάσεις σε αυτά και οι εκφρασμένες μειοψηφούσες απόψεις έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Έλεγχος εγγραφών νέων μελών και ψηφοφορίας.

Στην αίτηση να προστεθεί ο αριθμός μητρώου ΤΕΕ (για τα ομότιμα μέλη του) και στην πρόσκληση να ζητάμε από τα μέλη μας να έχουν μαζί τους στις εκλογές την ταυτότητά τους. Ομόφωνα.

Θέμα 2ο : Διευκρινήσεις για το εκλογικό σύστημα.

Ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού αποφασίζουμε ότι:

Για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής με τη συμμετοχή όλων των συνδυασμών στη β΄ κατανομή, όπως έγινε και στις εκλογές της 10.5.2013 (βλ. σχετικό πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής). Ομόφωνα.

Θέμα 3ο: Διευκρινήσεις για το «ταμειακώς εντάξει»:

 • Ταμειακώς εντάξει είναι όποιος έχει πληρώσει συνδρομή του για τον προηγούμενο χρόνο 2012.
 • Όσοι έχουν καταβάλει 20 ευρώ για το 2012 έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους και για το 2013.
 • Όσα μέλη έχουν παλιότερες όφειλες, θεωρούμε ότι επανεγγράφονται και ψηφίζουν μετά την καταβολή των 10 ευρω σαν συνδρομή του 2013
 • Επίσης ταμειακώς εντάξει είναι και όσοι γράφτηκαν μέχρι τις 5.11.2013 και κατέβαλαν ή καταβάλουν τη συνδρομή τους μέχρι και τη μέρα των εκλογών.
  Ομόφωνα.

Θέμα 4ο: Έγκριση εξόδων.

Εγκρίνονται οι δαπάνες: 500 ευρω για την αίθουσα του Τιτάνια, 100 ευρω για διάφορα έξοδα εκεί, 180 ευρώ για αγορά πολυμηχανήματος (φαξ,εκτυπωτη κλπ) και μελανιών του. Ομόφωνα.

Με μειοψηφία των Αθ.Φιλιππίδη, Αλ.Σκαμαγκα και Δ.Καραπιστολη, δεν εγκρίνονται οι πρόσφατες δαπάνες αποστολής σε συνταξιούχους συγκεκριμένου έγγραφου του Αθ.Φιλιππιδη, υπογεγραμμένου από αυτόν.

Θέμα 5ο:

Να στείλουμε έγγραφο στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑΑ Ιωανν.Γαμβρίλη και να του ζητάμε να βάλει έκτακτο θέμα στη συνεδρίαση της ΔΕ τη Δευτερα 21 10 13 την άμεση παροχή των ήδη ζητηθέντων στοιχείων, α) Ενημερωμένη Κατάσταση όλων των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ με διευθύνσεις και τηλέφωνα, όπως ζητήθηκαν απο τις 18.9.13 και β) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου μας και για τις σχετικες ενέργειες, όπως συγκεκριμένα έχουν ζητηθεί από τις 30.7.13 και επαναλήφθηκε το αίτημα στις 18.9.13. Η Πρόεδρος και ο Γ.Γ. να παρίστανται σε αυτό το ΔΣ για το συγκεκριμένο θέμα. Ομόφωνα.

Θέμα 6ο: Διάφορα:

Συνεχίζουμε την έρευνα αγοράς για δημοσίευση της πρόσκλησης σε 2 εφημερίδες με το ποσό που αποφασίσαμε.

Την Παρασκευή πρωί 18/10 το αργότερο να ευρίσκεται στα γραφεία μας ενημερωμένη η κατάσταση των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, με όλες τις ως τώρα αιτήσεις εγγραφής. Υπεύθυνοι γι΄ αυτό οι Καραπιστολης και Τζατζανης.

Η κατάσταση των ομότιμων μελών του ΤΕΕ να σταλεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη το πρωί σε όλα τα μέλη του ΔΣ.

Εφημερίες τα πρωινά από 10.00΄ ως 13.00΄: 16/10, Τζ.17/10, Σκαμαγκ. 18 Καραπιστ. 21 Κατσούλης (Ε.Επ). 22 Σκαμαγκ. 23 Ηλιοπ. 24 Σφακιαν. 25 Καραπιστ.

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ την Πέμπτη 31.10.13 στις 11.00’ με θέματα την έγκριση των συνδυασμών και τις οργανωτικές λεπτομέρειες της ΓΣ και των εκλογών, με βάση την πρόταση του Χ.Ζιωγα που πρέπει να την αποστείλει άμεσα ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του ΔΣ.

Ομόφωνα

Αθήνα 15.10.2013

Η Προεδρος: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

Ο Γ. Γραμματέας:  Τζατζάνης Κώστας