Ανοιχτή Συνέλευση ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 8/3/2018

Περί την 11.20 άρχισε η Συνέλευση. Η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΜΕΔΕ ήταν κατάμεστη με ορθίους και χρειάστηκε να συμπληρωθεί με 40 δικές μας καρέκλες για την ομαλή διεξαγωγή. Άπαντες οι παρόντες ήσαν της παράταξης των Μαχίμων, δεδομένου ότι οι της Πανεπιστημονικής, μετά τη δική μας πρόσκληση, κάλεσαν για συμμετοχή στη διαδήλωση των ΣΣΟ.

Τα θέματα όπως είχαν αναγγελθεί αφορούσαν :
Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Β) ΑΓΩΓΕΣ – ΕΟΠΥΥ – ΕΑΣ – ΕΦΑΠΑΞ

Α) Ο Πρόεδρος διευκρίνισε εξαρχής ότι οι προσπάθειες εξασφάλισης συμπληρωματικής ασφάλισης Υγείας δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με την αγωνιστική και νομική διεκδίκηση βελτίωσης της δημόσιας. Είμαστε όμως όπως πάντα ρεαλιστές και δεν περιμένουμε τις αργές άνωθεν βελτιώσεις, αλλά αναζητούμε λύσεις για το Σήμερα, για τους ανθρώπους μας που υποφέρουν ή χάνονται καθημερινά. Οι λέξεις κλειδιά για την επιτυχία είναι η μαζικοποίηση και η διαφάνεια.
Ο Αντιπρόεδρος θύμισε με συγκινητικά λόγια την περιπέτεια του Θανάση Φιλιππίδη που οδήγησε τελικά, παρά την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλαμε οι συναγωνιστές του για την βέλτιστη περίθαλψή του, στην απώλειά του. Από αυτήν ορμώμενοι εντοπίσαμε πρόγραμμα ασφάλισης που ξεκινά μέχρι τα 80 έτη, ενώ μέχρι τώρα το όριο ήταν τα 65.
Πολυμελής ομάδα ασφαλιστών ανέλυσε τις παροχές του προγράμματος προσωπικών ατυχημάτων και υγείας : περίθαλψη σε τέσσερα νοσοκομεία (και ένα παίδων), κεφάλαιο κάλυψης 250.000 €, δίκλινο δωμάτιο, χειρουργική επέμβαση, αμοιβές γιατρών, κάλυψη 100%, διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ, 4 γιατροί σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού (χειρουργός, παθολόγος, ορθοπεδικός, καρδιολόγος). Το μηνιαίο ατομικό ασφάλιστρο κυμαίνεται σε 68 € – 85 € – 129 € ανάλογα με το ποσό συμμετοχής στη νοσηλεία του ασφαλισμένου : 1500 € – 1000 € – 500 €.
Ακολούθως απαντήθηκαν όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις, μοιράστηκε πληροφοριακό υλικό και κατετέθησαν δηλώσεις ενδιαφέροντος.

Β) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγοντας το δεύτερο θέμα είπε : Πάντοτε είχαμε την επιφύλαξη μήπως όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια των αγωγών τελικά δεν θα είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, κυρίως για λόγους σκοπιμοτήτων και συμβιβασμών. Γι’ αυτό κάναμε ενδελεχή αναζήτηση για να βρούμε παρόμοιου σκεπτικού αποφάσεις πρωτόδικες είτε εφετειακές, που ευδοκίμησε λόγω της βοήθειας υψηλόβαθμων λειτουργών του νομικού και δικαστικού κλάδου, προς τους οποίους εκφράζουμε και από τη θέση τούτη την ευγνωμοσύνη μας. Έτσι έχουμε στα χέρια μας απόφαση για ΑΤΕ Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εφετειακή απόφαση για δικηγόρο ΑΜΕΑ που τελεσιδίκησε και εφαρμόστηκε κ.α. Σήμερα, είμαστε σε θέση στην παλιά ροή αγωγών να προσθέσουμε νέες επικαιροποιημένες μορφές, στην προσπάθεια μεγιστοποίησης του αποτελέσματος, διότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων αλλά και κατά το δυνατό για μείωση του κόστους για τους συναδέλφους, βασιζόμενοι στην εργώδη προσπάθεια της ομάδας μας μελετών. Όπως πάντοτε η επιλογή των λύσεων αφήνεται εντελώς ελεύθερα στον κάθε ενδιαφερόμενο. Η δική μας συμβολή έγκειται στην κατά το δυνατόν πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση και στην υποστήριξη των επιλογών των πολλών συναδέλφων και όχι στην επιβολή κατευθύνσεων προς μαγικές λύσεις. Κατόπιν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος εισηγητής συν. Σόλων Γκουλιούμης, αρωγό μέλος ΔΣ, που είπε εν συνόψει:
1. ΕΦΑΠΑΞ
1. ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ (ΤΠΕΔΕ): Για κάθε έτος ασφάλισης 230,12€ π.χ. για 28 έτη: 28*230,12 = 6.443€
2. ΝΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΠΜΕΔΕ): Έχουμε διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο ότι για 37 έτη ασφάλισης, περίπου στις 10.000€. Αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.
2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ)
Η ευνοϊκή απόφαση 244/8-2-2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε αντισυνταγματική την ΕΑΣ, αφορά ΜΟΝΟΝ τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τον ιδιωτικό τομέα. Αντιθέτως το ΣτΕ έκρινε την ΕΑΣ συνταγματική. Άρα η κατάθεση σχετικής αίτησης για το ΤΣΜΕΔΕ, δεν φαίνεται να δύναται να παράξει ουσιαστικά αποτελέσματα. Όσοι καταθέτουν αιτήσεις θα πρέπει να είναι ενήμεροι και αποφασισμένοι για παραπέρα νομικές ενέργειες, στην περίπτωση σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης, να απαντήσει στην αίτηση (το πλέον πιθανό).
3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΟΠΥΥ
Το υπουργείο αποφάσισε να επιστρέψει τις παράνομες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ, από το 2012 μέχρι και την 30/6/2016 και ΜΟΝΟΝ αυτές που σχετίζονται με τους νόμους 4024/2011, 4051/2011 και 4093/2012 και δεν συμπεριέλαβε και τον νόμο 3863/2010, με το άρθρο 38 του οποίου, θεσπίστηκε (από 1/8/2010) η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), τα ποσοστά κράτησης της οποίας αναπροσαρμόσθηκαν δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011.
Επομένως η διεκδίκηση, πλέον, αφορά μόνον στις παράνομες παρακρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ, που σχετίζονται με την ΕΑΣ.
4. ΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι παλαιές αγωγές έχουν μεγάλη πιθανότητα να είναι ευνοϊκές κατά το μέρος της διεκδίκησης που αφορούν στις αντισυνταγματικές διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 (άρα όχι για την ΕΑΣ), αλλά μόνον για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2015, που δημοσιεύθηκε η ευνοϊκή απόφαση του ΣτΕ, και μετά, εκτός και εάν είχαν κατατεθεί πριν τον Ιούνιο του 2015.
Αναφορικά με το τι κάνουμε σήμερα, όπως γνωρίζετε, όλες οι καταβαλλόμενες συντάξεις, πρόκειται να αναπροσαρμοσθούν από 1/1/2019 (οι περισσότερες θα περικοπούν κατά 18% σε φορολογητέο επίπεδο), αλλά η διοικητική πράξη της αναπροσαρμογής πιθανότατα (κατά πληροφορίες) θα εκδοθεί σε 1-3 μήνες και μάλλον δεν θα κοινοποιηθεί στον καθένα μας ατομικά με ταχυδρομείο, αλλά θα αναρτηθεί στο site του ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Όποιος θέλει να αντιδράσει και να μην αποδεχθεί τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξής του, θα πρέπει να καταθέσει κατ΄ αρχήν ένσταση στον ΕΦΚΑ, εντός τριών μηνών και μετά να ετοιμασθεί για προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, πιθανότατα σωρευτικά με αγωγή, με ανάθεση ή καθοδήγηση από δικηγόρο. Στην παρούσα φάση, λόγω και της συνεργασίας μας για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ κατά του νόμου 4387/2016, η ΕΣΤΑΜΕΔΕ συζητά με τον δικηγόρο Κ. Τσαγκαρόπουλο. Επίσης, για όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμα αγωγή, θα εξετασθεί η δυνατότητα ομαδικής αγωγής που όμως θα αφορά όλο το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και την περίοδο μετά την αναπροσαρμογή των συντάξεων.
Εννοείται ότι ο καθένας δύναται να συνεργασθεί με τον δικό του δικηγόρο, αλλά η οικονομία κλίμακος επιτυγχάνεται με πολλούς ενδιαφερόμενους μαζί.
Στους συνέδρους μίλησε με συναινετικό όπως πάντα τρόπο ο συν. Κούγκας και παρέσχε πληροφόρηση επί των αγωγών. Το ίδιο και ο Ταμίας μας συν. Τσιβεριώτης που κατέθεσε την εμπειρία του για επιτυχείς αγωγές που αντλεί από τη συμμετοχή του σε δύο σωματεία της ΕΤΕ.
Όποιος ενδιαφέρεται για την διαδικασία Προσφυγής-Αγωγής (συμπεριλαμβανομένης και της ένστασης), θα πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του στην κ. Εύα Κούτρα, υπάλληλο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, την οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος με θετικά λόγια στους συνέδρους, που εργάζεται στην Κολοκοτρώνη 4, από τις 10:30 έως τις 14:30 καθημερινά, τηλ. 2103225997, Email : estamede1@gmail.com
Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η παρουσία του συν. Σπύρου Βούλγαρη που οδοιπόρησε από την Λαμία, όπερ αποδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον όλων των συναδέλφων της Επικράτειας για πληροφόρηση και δράση.
Τέλος αποχωρήσαμε χαρούμενοι άπαντες, διότι συμβάλαμε στη διεξαγωγή των εργασιών μας με αρμονία και αλληλεγγύη

estamede_maximoi