Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018

TORUS = ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

TORUS II TORUS I

TORUS: Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ.

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)