Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018

THE PHONY MAN. THE CONSPIRACY O EINSTEIN. THE 20TH CENTURY SCIENTIFIC CONSPIRACY

Ιωάννης Σκανδάλης
From: P. T. Pappas <ppappas@papimi.com>
Date: 2016-01-23 14:13 GMT+02:00
Subject:
THE PHONY MAN.
THE CONSPIRACY O EINSTEIN.
THE 20TH CENTURY SCIENTIFIC CONSPIRACY.

SECOND PART OF ATTACHED PAPER OF MINE:
AFTER THE LORENTZ LAW I KNEW FROM ALL BOOKS, I CAME TO KNOW THE COMPETIVE AND CORRESPONDING AMPERE LAW*, WHILE I WAS A Ph.D. STUDENT IN LONDON UNIVERSITY IN the 1970s, WHEN THE BRITISH PROFESSOR HAROLD ASPDEN GAVE ME A HAND WRITTEN NOTE WITH THE SECRETLY HIDDEN LAW. LATER ASPDEN TOLD ME BECAUSE OF THAT ACTION AND BECAUSE I CAUSED NOISE ABOUT THIS LAW LOST A PROFESSORSHIP AT THE FAMOUS UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. THIS LAW COULD NOT FOUND IN THAT TIME’S CURRENT LITERATURE, AFTER THE ERA OF EINSTEIN. I ONLY FOUND THIS LAW IN THE UNABRIDGED DOVER PUBLICATION OF MAXWELL’S ELECTROMAGNETISM, V. 1 AND 2 OF 1895! AND IN THE A.P. TRICKER HISTORY BOOK “THE EARLY ELECTRODYNAMICS.” .
OBVIOUSLY, THIS LAW WAS NOT RELATIVISTIC (NOT COVARIANT WITH THE TRANSFORMATIONS O HIS THEORY OF S. RELATIVITY).
EINSTEIN WAS STRICT DEMANDING: “EVERY LAW OF NATURE SHOULD WRITTEN IN COVARIANT FORM AGREEING WITH HIS THEORY”

P. T. PAPPAS
*F12=- μ₀4π r₁₂r₁₂-³dq1dq2{2V1.V2 – 3r₁₂-²V2.r12V1.r12}, with V1, V2,
always to be taken with respect to the said dominant gravitational
field, which thus, the velocities (and including the Force F12)
become unique and absolute, and not to use the arbitrary
Relativistic velocities of the charges q1 and q2 with respect to an ARBITRARY INERTIAL OBSERVER.
Page 5 of 6 OF ATTACHED PAPER OF MINE.VACUUM INDUCTION AND THE AMPERE ABSOLUTE FORCE11111 submision

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)