Κυριακή, Οκτώβριος 22, 2017

Tag Archives: φΙΛΙΠ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΩΔΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ                                                                              28.11.2016   Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με βασικό θέμα τις προτεινόμενες λύσεις για το θέμα του Ν. 4387/2016 περί δημιουργίας ενός νέου Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΜΕΔΕ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ πάντοτε με δόλιο τρόπο προσπάθησε να παραταθεί η Γενική Συνέλευση με τις ομιλίες των συνταξιούχων που προτάθηκαν να ομιλήσουν και έτσι ... Read More »

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 12.10.2016 Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται κάθε μήνα. Και επειδή η τελευταία συνεδρίαση έγινε στις 6/10/2016, συνεπάγεται ότι η επόμενη πρέπει να γίνει στις 6/11/2016. Σύμφωνα με το νόμο, όποιος έχει έννομο συμφέρον, εάν και εφόσον το Δ.Σ. παραβεί την πιο πάνω ρήτρα, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο και να ακυρώσει ... Read More »