Σάββατο, Δεκέμβριος 16, 2017

Tag Archives: Παρατάξεις

Κάλεσμα

may006

Ολοι μαζί να βάλουμε τις βάσεις για ένα στιβαρό συνταξιουχικό κίνημα των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ, αναπόσπαστο κομμάτι του ταξικού κινήματος… Read More »

Προγραμματικές δηλώσεις

maximoi

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΜΕΔ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 20.11.2013 Εμείς οι “Μάχιμοι Συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ”, εφόσον αναλάβουμε την Διοίκηση του συλλόγου: 1 Θα συνεχίσουμε τον δικαστικό αγώνα (που πρώτη ξεκίνησε, μόνη της, η Μ. Ηλιοπύρη με δικηγόρο τον κ Παυλάτο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για όλους εμάς), για την επιστροφή των περικοπών στις συντάξεις μας, κινητοποιώντας όλους τους συνταξιούχους ... Read More »

Θέματα και στόχοι της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

The questionnaire

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Ε. ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ ME ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ Θ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ Ι. ... Read More »