Σάββατο, Φεβρουάριος 23, 2019

Sustainable Technology Through Understanding Nature | Dr. Johan Oldenkamp

Sustainable Technology Through Understanding Nature | Dr. Johan Oldenkamp

LIKE US ON FACEBOOK TO STAY INFORMED ABOUT FUTURE PROJECTS facebook.com/GlobalBEM GlobalBEM 2012 Title: Sustainable technology through understanding nature Want to see more than 50 other presentations, get educated and share globalbem.com If you have any questions about the videos, please contact us at info@globalbem.com The Global Breakthrough Energy Movement (GlobalBEM) is a non-profit volunteer-powered organization dedicated to educating & activating the public about breakthrough energy technologies which are clean, sustainable and world changing Disclaimer : We are all, in a sense, investigators of our world. And while we, as individuals or as Globalbem, may not agree with everything presented on this video, we fully support freedom of thought and speech as well as the Quest for truth. We are a non-profit organization of volunteers and thus each member or any other person involved in any way, have to take responsibility for their own statements, acts and beliefs. all rights reserved © GlobalBEM 2014

 

 

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)