Κυριακή, Ιούνιος 24, 2018

Fed up Preacher Exposes the Truth about American Debt and the Federal Reserve system.

Fed up Preacher Exposes the Truth about American Debt and the Federal Reserve system.

https://www.facebook.com/SomeNextLevelShit/videos/855952834535934/

If you want to realize the size of the scam inflicted upon humanity you’ve got to start with this. Money is created out of nothing without cost but then is put in circulation as debt against the people. If for any reason you can’t pay any of a myriad of charges the ruling class keeps coming up with, you go hungry, you freeze, you’re toast .. homeless, jailed … dead. For not paying with money created out of nothing, without cost.

 

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)