Υγεία

Συμπληρωματική Ομαδική Ασφάλιση Περίθαλψης ΦΟΡΜΑ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΝΕΡΓΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ασφαλισμένους

Συνάδελφοι, Στο ΔΣ 7 της 31/10/18 της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με το θέμα 5 έγινε ενημέρωση και στη συνέχεια υπερψηφίστηκε το να γίνει κάθε προσπάθεια για σύναψη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ομαδικής ασφάλισης περίθαλψης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ, πέραν της δημόσιας). Με την προτεινόμενη ουδόλως παραιτούμαστε από την πάγια διεκδίκηση για βελτίωση της δημόσιας παρεχόμενης δεδομένου ότι τώρα υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα ραντεβού, αριθμού κλινών, ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, εντατικής, …

Read More »

Scientists have discovered a way to destroy cancer

Scientists have discovered a way to destroy cancer Scientists have discovered a way to destroy cancer tumors using nothing but sound waves. http://bit.ly/2B2korO https://www.naturalnews.com/ReaderRegistration1.asp   Scientists have discovered a way to destroy cancer tumors using nothing but sound waves Wednesday, March 29, 2017 by: Earl Garcia Tags: alternative cancer treatment, cancer, cancer treatments, ultrasounds 66KViews (Natural News) A recent breakthrough …

Read More »