Περιφέρεια

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σκοπός των Αντιπροσωπειών είναι η προστασία όλων των μελών ΕΣΤΑΜΕΔΕ, η βελτίωση της ζωής τους και η συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων των μελών. Για την επίτευξη του σκοπού επιλέγονται συνειδητά οι αρχές της αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας και όχι της ανάθεσης σε αντιπροσώπους. Καταγράφουμε όσο πιο πολλά ενεργά μέλη μπορούμε με Η-διευθύνσεις και κινητά. …

Read More »