Έγγραφα

Έκδοση πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης (ΣΠ)

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗ ΣΤΟ information@efka.gov.gr (Διεύθυνση συντάξεων Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΡ. ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ.: ΠΟΛΗ : ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΤΗΛ/ΝΟ: Ε-ΜΑΙL: ΣΤΟΙΧ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Αριθμ. Μητρ. ΤΣΜΕΔΕ Α.Φ.Μ. :Α.Μ.Κ.Α. : ΘΕΜΑ: Έκδοση πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης (ΣΠ). Αθήνα , 28 … Φεβρουαρίου 2019 Συνημμένα: Π Ρ Ο Σ : ΕΦΚΑ Διεύθυνση: Συντάξεων ΑΘΗΝΑ Παρακαλώ όπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικών και …

Read More »