2η Τακτική Συνέλευση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

 

 

 

Αγαπητοί  συνάδελφοι

 

Σας  διαβιβάζω  επιστολή  με  προτάσεις   του  Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ  προς  τον  Πρόεδρο  της  αντιπροσωπίας  του ΤΕΕ  για  ενημέρωση, επεξεργασία προβληματισμό και τοποθέτηση στην συζήτηση της  αντιπροσωπίας  του ΤΕΕ, στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ, 19 -21.12.2014, στο  ξενοδοχείο  Μετροπόλιταν  ( πρώην  Χανδρή ).

Η Συνεδρίαση θα αρχίσει την Παρασκευή  19/12/2014  και  ώρα  4.30 μ.μ.

 

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

 

Ιωάννης Κατσούλης

Πρόεδρος  του  Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 

Ε.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.Δ.Ε.

“ενωση Συνταξιουχων Ταμεiου Ασφαλiσεως

Μηχανικων και Εργοληπτών Δημοσiων εργων”

Κολοκοτρώνη 4,

Τ.Κ 105 61, Αθήνα

Τηλ. 210-32.25.997, 210-37.40.218

 

Αθήνα, 13.12. 2014

Αρ. Πρωτ.:2096

Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Νίκης 4, 10248 Αθήνα.

 

Aξιότιμε Κύριε Συνάδελφε,

Εν συνεχεία της από 10.12.2014 επιστολής μας δια της οποίας σας διαβιβάσαμε τις «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ» στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (19 – 21.12.2014) στα πλαίσια του θέματος: «Τα ασφαλιστικά προβλήματα των μηχανικών και το μέλλον του Ασφαλιστικού μας Φορέα», όπως παρακάτω:

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ

(19 – 21.12.2014)

Σύμφωνα με απόφαση των παρακάτω 5 εκ των 9 συμβούλων του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στις 9.12.2014:

 

Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ -ΤΑΜΙΑΣ

Κ. ΔΟΥΚΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ι. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Στόχος των Προτάσεων μας είναι η ικανοποιητική, οριστική και μόνιμη λύση του Ασφαλιστικού Προβλήματος των Μηχανικών και του μέλλοντος του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, που αποτελεί το κυρίαρχο θέμα της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

 

 1. Η διαχείριση του 100% των αποθεματικών, ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ακίνητης περιουσίας και εσόδων του ΤΣΜΕΔΕ να περιέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΤΣΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα Αττικής.
 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος να εκχωρήσει στο ΤΣΜΕΔΕ όλα τα αποθεματικά που διαχειρίζεται σήμερα και να επιστρέψει στο ΤΣΜΕΔΕ τα απολεσθέντα 2,5 Δις Ευρώ με το PSI.
 3. Το Κράτος να χορηγήσει στο ΤΣΜΕΔΕ το 1,0 Δις Ευρώ που οφείλει από την Τριμερή.
 4. Να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον ΟΑΕΕ.
 5. Αγορά από το ΤΣΜΕΔΕ του 100% των Μετοχών της Τράπεζας Αττικής, με ενδεχομένως παράλληλη και κατάλληλη αλλαγή του Νομοθετικού Πλαισίου, με στόχο την μόνιμη επίλυση των συνταξιοδοτικών αναγκών και ιατρικοφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ καθώς και μετατροπή της Τράπεζας Αττικής σε εργαλείο ανάπτυξης της Πραγματικής Οικονομίας της Χώρας.

 

Η επίτευξη των παραπάνω θα επιτρέψει:

 

Α. Την καταβολή εισφορών στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ από τους Μηχανικούς μόνο από τα πραγματοποιούμενα έσοδα τους από μελέτες, κατασκευές και μισθούς.

 

Β. Την πλήρη, άμεση, χωρίς όρους και χωρίς καμμία συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα ιατρικοφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ.

 

Γ. Τον άμεσο έλεγχο, από τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τόσο των παρεχόμενων σ΄ αυτούς υπηρεσιών όσον και της ικανοποιητικής λειτουργίας της Τράπεζα Αττικής.

 

Είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει στην τριήμερη 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., να μας παραχωρηθεί επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη των προτάσεων μας.

 

ΙΙ. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων και η συνεργασία του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΕΕ και της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με την Τράπεζας Αττικής θα επιτρέψει μεσοπρόθεσμα την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή όλων των Μηχανικών ενεργών και συνταξιούχων:

 

 1. Στον Σχεδιασμό και την Οργάνωση της Ανάπτυξης της Πραγματικής Οικονομίας, της Παιδείας όλων των βαθμίδων, των Επιστημών, των Επιστημονικών Ερευνών, της Άμυνας και των παροχών Εργασίας και Υγείας στους Πολίτες της Χώρας.

 

 1. Στην Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Κληρονομιάς, του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Ι.Α.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ – Πρόεδρος  Δ.Σ. EΣTΑMEΔE

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ – Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. EΣTΑMEΔE

Σας διαβιβάζουμε και την εισήγηση του Αθανασίου Φιλιππίδη – Αντιπροέδρου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς την ΕΣΤΑΜΕΔΕ, με τις θέσεις του όπως παρακάτω, οι οποίες κατά την κρίση σας θα πρέπει ενδεχομένως να μελετηθούν και να τεθούν υπ’ όψιν των συνέδρων:

 • Να γίνει αγωγή κατά του Δημοσίου για το κούρεμα των Ομολόγων με το ΡSI.
 • Να μας χορηγήσει η Κυβέρνηση το 1 δις. Ευρώ που μας οφείλει από την τριμερή.
 • Να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον ΟΑΕΕ.
 • Να αναθερμανθεί η οικοδομή και να εκδοθούν σχετικές νομοθετικές διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.
 • Να ακυρωθεί η απόφαση για την αύξηση των εισφορών των εν ενεργεία Μηχανικών.
 • Να αναθεωρηθούν οι διατάξεις που μας μείωσαν τις συντάξεις μας.

 

Σας κοινοποιούμε εξ’ άλλου εν περιλήψει τα κάτωθι σαράντα οκτώ (48) θέματα που έχει επεξεργασθεί και που κατά την γνώμη μας είναι σκόπιμο να τα μελετήσετε και να τα θέσετε υπ’ όψιν της Αντιπροσωπείας διότι έχουν επιπτώσεις επί του Ασφαλιστικού μας Φορέα:

 

ΘΕΜΑ 1ον: «Μεγάλοι χαμένοι τα Ταμεία των Μηχανικών, Γιατρών και
Δικηγόρων».

 

ΘΕΜΑ 2ον:«΄Έμφαση σε ενοποίηση Ταμείων και ασφαλιστικό. Εμείς οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ έχουμε πολλά παράπονα από το Υπουργείο Εργασίας».

 

ΘΕΜΑ 3ον:«Μόνο με αγωγές θα αντιμετωπίσουμε την λαίλαπα της μειώσεως των συντάξεών μας στο ΤΣΜΕΔΕ. Καλούμε όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ».

 

 

ΘΕΜΑ 4ον: «Τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου για το ΤΣΜΕΔΕ.
Πρέπει στο νέο ασφαλιστικό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
για να μην καταρρεύσει το ΤΣΜΕΔΕ »
.

 

ΘΕΜΑ 5ον: «Τρομακτικό έλλειμμα ύψους 32 δισ. Ευρώ στα Ασφαλιστικά
Ταμεία».

 

ΘΕΜΑ 6ον:«Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των Δικαστών – κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο και εμείς οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ έχουμε προσβάλλει στα Διοικητικά Δικαστήρια τις περικοπές των συντάξεών μας βάσει του ν. 4093/12. Πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε».

 

Θέμα 7ον: «Νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό από 1-1-2015. Ηλεκτρονικά η
θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθενείας στα Ταμεία. Να τροποποιηθεί ο
Νόμος για αυξήσεις των συντάξεων στο ΤΣΜΕΔΕ».

 

ΘΕΜΑ 8ον: «Ποιες είναι οι συντάξεις που χορηγεί σήμερα το ΤΣΜΕΔΕ ».

 

ΘΕΜΑ 9ον: «Δύσκολα χρόνια περιμένουν το ΤΣΜΕΔΕ ».

 

ΘΕΜΑ 10ον :«Συζητείται αναβολή του Ασφαλιστικού».

 

ΘΕΜΑ 11ον:«Μόνο με αγωγές θα αντιμετωπίσουμε την λαίλαπα της μειώσεως των συντάξεών μας στο ΤΣΜΕΔΕ. Καλούμε όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ».

 

ΘΕΜΑ 12ον:«Να συνταχθεί απαραιτήτως η σχετική αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ, ύστερα και από το κούρεμα των Ομολόγων μας».

 

ΘΕΜΑ 13ον: «Επιβεβαιώνονται τα 10 δισ. Ευρώ ληξιπρόθεσμων στα Ταμεία».

 

ΘΕΜΑ 14ον : «Καλούνται οι 25.000 συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ να προβούν
σε αγωγές για την μείωση των συντάξεών των».

 

ΘΕΜΑ 15ον :«Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας».

 

ΘΕΜΑ 16ον :«Σε ένα ΟΑΕΕ που βουλιάζει θέλει ο κ. Ι. Βρούτσης να
ενοποιήσει το ΤΣΜΕΔΕ».

 

ΘΕΜΑ 17ον:«Σε 3 Υπερ-ταμεία όλοι οι ασφαλισμένοι της χώρας».

 

ΘΕΜΑ 18ον :«Το Ταμείο των Μηχανικών στηρίζει την ΑΜΚ της ATTICA
BANK».

 

ΘΕΜΑ 19ον : «΄Έχουν πληθύνει τα προβλήματα στο ΤΣΜΕΔΕ. Να μας επιστρέψουν τα Ομόλογα που μας κούρεψαν. Πρέπει η Πολιτεία με το νέο ασφαλιστικό που επεξεργάζεται να επιλύσει τα προβλήματά μας».

 

ΘΕΜΑ 20ον :«Οκτώ «νάρκες» αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση έως το τέλος του
έτους. Η έκθεση του Δ.Ν.Τ. κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις».

 

ΘΕΜΑ 21ον :«΄Ο ΄Έλληνας πολίτης θα υφίσταται την λιτότητα μέχρι το έτος
2020».

 

ΘΕΜΑ 22ον : «Ιανουάριος 2015 με νέες μειώσεις συντάξεων».

 

ΘΕΜΑ 23ον :«Η νοοτροπία γονάτισε τα Ασφαλιστικά Ταμεία».

 

ΘΕΜΑ 24ον :«Το στοίχημα είναι εάν αυτή η Κυβέρνηση θα βγάλει την χώρα από την κρίση. Προτείνονται μέτρα».

 

ΘΕΜΑ 25ον :«Αύξηση 28% στις εισφορές «γκρεμίζει» το ΤΣΜΕΔΕ».

 

ΘΕΜΑ 26ον:«Να προβούμε σε αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού
Δημοσίου για το κούρεμα των ομολόγων του Ταμείου μας. Το ΤΣΜΕΔΕ αδρανεί και δεν έχε αναθέσει ακόμη σε δικηγορικό γραφείο την σύνταξη αγωγής για το κούρεμα των Ομολόγων μας.».

 

ΘΕΜΑ 27ον : «Να προβεί το ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΜΕΔΕ σε Αγωγή Αποζημίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου για το κούρεμα των Ομολόγων του Ταμείου μας. Το ΤΣΜΕΔΕ βουλιάζει σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που εξεπόνησε το ΤΕΕ».

 

ΘΕΜΑ 28ον : «Δέκα χρόνια ζωής απομένουν στο ΤΣΜΕΔΕ».

 

Θέμα 29ον : «Τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου για το ΤΣΜΕΔΕ. Πρέπει στο νέο ασφαλιστικό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην καταρρεύσει το ΤΣΜΕΔΕ ».

 

ΘΕΜΑ 30ον :«Τι προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο. Η απόρρητη έκθεση για το Ασφαλιστικό».

 

ΘΕΜΑ 31ον :«Παραμένει ευάλωτη η Ελληνική οικονομία».

 

ΘΕΜΑ 32ον : «Το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ περιμένουν εναγωνίως την ανάκαμψη

της κτηματαγοράς».

 

ΘΕΜΑ 33ον : «Το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΕΕ και το ΕΤΑΑ, θα πρέπει να πείσουν την
Κυβέρνηση, ότι η οικοδομή αποτελεί την σπουδαιότερη μορφή
ανάπτυξης στην χώρα.».

 

ΘΕΜΑ 34ον :«Η Γ.Σ. της ATTICA BANK καθορίσθηκε για την 10η Νοεμβρίου 2014».

 

ΘΕΜΑ 35ον :«Η ΤΡΟΙΚΑ έφυγε αφήνοντας πίσω 28 εντολές».

 

ΘΕΜΑ 36ον :«Μεγάλες ανατροπές φέρνει το νέο ασφαλιστικό. Ενοποιήσεις Ταμείων. Πρέπει ο κ. Υπουργός να εξαιρέσει το ΤΣΜΕΔΕ».

 

ΘΕΜΑ 37ον :«Δεν θα μειωθούν άλλο οι κύριες συντάξεις. Τα τελευταία νέα για τις ενοποιήσεις των Ταμείων».

 

ΘΕΜΑ 38ον : «Η επόμενη Κυβέρνηση θα κληρονομήσει να επιλύσει το νέο
ασφαλιστικό».

 

ΘΕΜΑ 39ον :«Μάλλον δεν θα γίνει ενοποίηση του ΕΤΑΑ με τον ΟΑΕΕ».

 

ΘΕΜΑ 40ον : « Ο Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σωτ. Ρίζος διετύπωσε ότι, οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να διορθώνουν τις ακρότητες των Μνημονίων».

 

ΘΕΜΑ 41ον:«Ενέργειες για την αναπλήρωση των χαμένων αποθεματικών λόγω PSI. Το ΕΤΑΑ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση των σχετικών αγωγών σε Δικηγορικά Γραφεία».

 

ΘΕΜΑ 42ον :«Μάλλον θα εξαιρεθεί η ενοποίηση του ΕΤΑΑ με τον ΟΑΕΕ. Δεν θα ανοίξει η Κυβέρνηση ασφαλιστικό θέμα».

 

ΘΕΜΑ 43ον :«Αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεών μας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ευνοϊκή απόφαση για τους συν/χους του Δικαστικού Σώματος».

 

ΘΕΜΑ 44ον : «Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα συμβάλλει στην οικονομική κρίση».

 

ΘΕΜΑ 45ον : «Το νέο κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Η πολιτεία υποχρεούται να λύσει τα προβλήματα που δημιούργησε στο ΤΣΜΕΔΕ».

 

ΘΕΜΑ 46ον:«Αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεών μας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ευνοϊκή απόφαση για τους συν/χους του Δικαστικού Σώματος».

 

ΘΕΜΑ 47ον : «Ο κύριος αγώνας μας θα πρέπει να είναι να μην υποστούμε άλλες περικοπές των συντάξεών μας».

 

ΘΕΜΑ 48ον :«Ενέργειες για την αναπλήρωση των χαμένων αποθεματικών λόγω PSI. Το ΕΤΑΑ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση των σχετικών αγωγών σε Δικηγορικά Γραφεία».

 

Η πλήρης ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων είναι στο σύνολο 160 σελίδες.

Στην γραμματεία του Συνεδρίου σας, θα διατεθούν 10 αντίτυπα έτσι ώστε όποιος σύνεδρος επιθυμεί, να μπορεί να τα μελετήσει άμεσα ή να τα αναπαραγάγει για καλλίτερη προσωπική ενημέρωση,

Ι.Α.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ – Πρόεδρος  Δ.Σ. EΣTΑMEΔE

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ – Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. EΣTΑMEΔE