Όμιλος ΥΓΕΙΑ – Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων «1 χρόνο υγεία»

Όμιλος ΥΓΕΙΑ – Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων «1 χρόνο υγεία»

info@hygeia.gr

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να αποκτήσετε το ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων «1 χρόνο υγεία».

Μπορείτε να αποκτήσετε το ετήσιο πρόγραμμα «1 χρόνο υγεία» στη συμβολική τιμή των 10€, σε ένα από τα παρακάτω κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, έως 30 Ιουνίου 2015:

 • Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
  Ερ. Σταυρού 6, Μαρούσι
  Τμήμα Προληπτικού ελέγχου – Α΄ Επίπεδο
  Ώρες λειτουργίας 09:00 – 15:00
 • Υγείαnet Αθηνών
  Βεντήρη 1 & Βας. Σοφίας (πλησίον Χίλτον)
  Ώρες λειτουργίας 09:00 – 21:00
 • Υγείαnet Περιστέρι
  Θηβών 177, Περιστέρι
  Ώρες λειτουργίας 09:00 – 21:00

Για την παραλαβή του προγράμματος, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, καλέστε στο 210 9307738
Disclaimer: This message may contain privileged – confidential information and is intended exclusively for the addressees. If you are not the intended recipient, you may neither process the message, nor distribute or forward it. The Internet is a non-secure environment and the DIAGNOSTIC and THERAPEUTIC CENTER OF ATHENS HYGEIA SA bears no responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or its attachments. This message is neither an analysis of financial products and/or information, nor does it constitute a recommendation for investment actions. This message may not be construed as medical advice. The content of this message is not binding for the company and for any subsidiaries or affiliates of the HYGEIA GROUP, unless corporate representation procedures have been duly followed.
Γνωστοποίηση/Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές–απόρρητες πληροφορίες και απευθύνεται αποκλειστικά στους σκοπούμενους παραλήπτες. Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς από λάθος, δεν πρέπει να το επεξεργασθείτε ή/και προωθήσετε καθ οιονδήποτε τρόπο. H επικοινωνία μέσω Διαδικτύου (Internet) δεν είναι ασφαλής, και η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του. Το παρόν μήνυμα δεν αποτελεί ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων ή/και πληροφοριών και δεν αποτελεί σύσταση ή/και προτροπή προς οιαδήποτε επενδυτική πράξη. Το παρόν μήνυμα δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν δεσμεύει την Εταιρεία και τις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ πλην των περιπτώσεων τήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών εταιρικής εκπροσώπησης

 

ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΩ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ.

Ι. Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ