Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ, ΠΡΟΤΑΣΗ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΤΗΣ 25.11.2016

ΨΗΦΙΣΜΑ, ΠΡΟΤΑΣΗ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΤΗΣ 25.11.2016
1. Μετατροπή της παρούσας Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε συνέλευση διαρκείας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2016. με κατ’ αρχήν στόχους: Α. Την διάσωση του ΤΣΜΕΔΕ ως έχει και την μη υπαγωγή του στο ΤΜΕΔΕ. Β. Την κατάργηση των Νόμων που επιτρέπουν την συνέχιση της κλοπής των χρηματικών αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Γ. Την κατάργηση των Νόμων βάσει των οποίων μειώθηκαν οι συντάξεις μας από το 2010 μέχρι σήμερα. Δ. Την επιστροφή των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, των χρηματικών αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν κλαπεί από την Τράπεζα της Ελλάδος από το 1950 μέχρι σήμερα, με την συνέργεια των Κυβερνήσεων και των Διοικήσεων του ΤΣΜΕΔΕ. Ε. Την επιστροφή στους συνταξιούχους του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ περίπου που έχει κλαπεί από αυτούς από το 2010 μέχρι σήμερα, μέσω των παράνομων μειώσεων των συντάξεών τους. Στ. Την ανάταξη των συντάξεών μας στο προ του 2010 επίπεδό τους.

2. Κατάληψη του κτηρίου του ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο έχει γίνει με τα δικά μας χρήματα, μέχρι 31.12.2016 και μέχρι υλοποίησης των παραπάνω στόχων.

Σημειωτέον ότι: α. Ο ρυθμός της συνεχιζόμενης συνολικής κλοπής των συντάξεών μας λόγω των μειώσεών τους ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα περίπου και β. Ο ρυθμός της συνεχιζόμενης συνολικής κλοπής των χρηματικών αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, που σχηματίζονται από τις αναγκαστικές εισφορές των εν ενεργεία άνεργων μηχανικών, ανέρχεται επίσης σε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα περίπου.

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)