Ψηφίστηκε ο Διοικητικός Απολογισμός.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, Τ.Κ. 105 61 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-9813194, ΚΙΝ.: 6976 400698

Αθήνα 25/5/2015

Ψηφίστηκε ο Διοικητικός Απολογισμός.

Καταποντίστηκε η Πανεπιστημονική στην Γ.Σ. της 21ης Μαΐου 2015. Δημιούργησαν χαώδη κατάσταση. Θα επιβληθούν πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με το Καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ την 21η Μαΐου 2015, για έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. χρήσεως 2014 έληξε με καταποντισμό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, προσήλθαν στην Γ.Σ. περίπου 200 συν/χοι. Η Πανεπιστημονική καταποντίστηκε αφού προσήλθαν μόνο 44 μέλη της, ενώ τα υπόλοιπα ήσαν του Αθ. Φιλιππίδη και του Ι. Κατσούλη.

΄Ετσι το ποσοστό της Πανεπιστημονικής ήτο μόλις 20% και κατά τις προβλέψεις μας θα συνεχίσει να μειούται και υπολογίζουμε ότι στις εκλογές του 2017 θα γίνει 6%, ίσο με εκείνο του Κ.Κ.Ε. στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Είναι φυσιολογικό εμείς να έχουμε το 94%, αφού κατ’ αρχή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις μας, σαφώς έχουμε δηλώσει ότι δεν ανήκουμε σε κανένα πολιτικό σχηματισμό, αλλά η μόνη επιδίωξή μας είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Εξ΄ άλλου μετά την απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών θα φανούν οι δόλιες ενέργειες της Πανεπιστημονικής, η οποία προσπάθησε να δημιουργήσει καθυστέρηση στην διεξαγωγή με σκοπό να φύγουν 100 συνάδελφοι προσκείμενοι προς εμάς

με όσα άκουγαν από τους εκπροσώπους της Πανεπιστημονικής και 8 ακόμη ομιλητές προσκείμενοι προς αυτήν με ανοίκειες εκφράσεις στον Πρόεδρο της Γ.Σ., όπως «ποιος είσαι εσύ, δεν σε αναγνωρίζουμε, κατέβα κάτω», έκλεισαν τα μικρόφωνα και πολλά άλλα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, θα επιβληθούν αφ’ ενός οι πειθαρχικές ποινές σε αυτούς που δημιούργησαν τα έκτροπα από το Δ.Σ., και αφ’ ετέρου θα ζητήσουμε την διαγραφή μελών της Πανεπιστημονικής που συμμετείχαν στο Δ.Σ. ΄Ηδη αναθέσαμε την υπόθεση σε δικηγόρους μας, οι οποίοι αφού μελετήσουν την υπόθεση θα μας προτείνουν να λάβουμε τα προσήκοντα μέτρα για την υποβολή των πειθαρχικών ποινών που προβλέπει το Καταστατικό μας.

Ηθικοί αυτουργοί είναι ο Τζατζάνης, ο Ζιώγας και ο Ρέττος, οι οποίοι καθοδήγησαν τα μέλη τους να καθυστερήσει η ψηφοφορία. Σαφώς προκύπτει ότι αυτός ήταν ο αντικειμενικός στόχος των, δηλαδή να αποχωρήσουν 8 δικά μας μέλη.

Κατά την άποψη του Δικηγόρου μας, θα έπρεπε να διακόψουμε την συνεδρίαση και να καταγγείλουμε τα έκτροπά που δημιουργήθηκαν από τα μέλη της Πανεπιστημονικής. Μας πρότεινε επίσης να εισηγηθούμε στο πρώτο Δ.Σ. της ΕΤΣΜΕΔΕ να γίνει έκτατη Γ.Σ. εντός του Ιουνίου με θέμα να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές διαγραφής, κατά το Καταστατικό, σε όσους συνήργησαν στα έκτροπα.

Εξ’ άλλου σε κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημονικής από εδώ και πέρα, δεν θα συμφωνήσει σε κάποιο άρθρο των πεπραγμένων και τοποθετείται αρνητικά, και δεν το εφαρμόζει, δημιουργείται πειθαρχική ποινή κατά το Καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρέωση κάθε μέλους να τις εφαρμόζει. Είναι υποχρεωτική η παραδοχή των αποφάσεων της Γ.Σ. ΄Οποιος διαφωνεί διαγράφεται από τον Σύλλογο.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Τηλ.: 6976 400698