ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ. # 1

ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ. # 1

 

Στο βιβλίο μου με τίτλο: ΠΥΞΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, η φυσιοκρατική αντίληψη μαζί με άλλες αντιλήψεις, θεωρούνται προϋποθέσεις για την ανέλιξη ενός ατόμου στην κατηγορία του Ανθρώπου, σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κατάταξης Ανθρωποειδών και το Κριτήριο του Πολιτισμού του Ανθρώπου.

 

Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που αποτελείται από καθαρόαιμους Υπάνθρωπους, Παράσιτα, Κανίβαλους και Ζωντανά είναι μικρότερο από 5%, αλλά λόγω εξαπάτησης, αποβλάκωσης, εξαθλίωσης, εξαχρείωσης και τρομοκράτησης των ανθρώπων φαίνεται πολύ μεγαλύτερο.

Οι Άνθρωποι διαφέρουν από τις άλλες τέσσερις κατηγορίες ανθρωποειδών γιατί:

 

α) Έχουν ανάγκη να είναι νοήμονες και να ζουν σε Κοινωνίες Συμβιούντων Ανθρώπων με αυτοεκτίμηση και ελευθερία και σύμφωνα με την Συμβιωτική, Ανθρωπιστική, Φυσιοκρατική, Κοσμοκεντρική και Επιστημονική Αντίληψη.

Αυτές οι αντιλήψεις, ελαχιστοποιούν και αποκλείουν τις σχέσεις χρήσης, κατανάλωσης και ανάλωσης μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος και αποτελούν τις βάσεις του Πολιτισμού.

Αντίθετα με ότι συμβαίνει σήμερα.

 

β) Οι Άνθρωποι, έχουν ανάγκη να είναι προσωπικότητες, να είναι αυθεντικοί, να έχουν ταυτότητα και να μην είναι κοπαδοποιημένοι λύκοι ή πρόβατα, αφέντες ή δούλοι. Κατά συνέπεια έχουν ανάγκη να σκεφθούν, να καταλάβουν και να αντιληφθούν πώς λειτουργούν οι ίδιοι και τα άλλα Ανθρωποειδή, και να καταλάβουν την Προέλευση, την Εξέλιξη, την Διαδικασία και τους Λόγους της Διαφοροποίησης μεταξύ τους και με τα άλλα ζώα, την Προϊστορία τους, την Ιστορία τους, τα Έργα τους, τις Ιδέες τους κλπ , καθώς και το Παρόν, το Μέλλον τους και κυρίως να καθορίζουν οι ίδιοι την ζωή τους.

 

γ) Έχουν ανάγκη να καταλάβουν και να αντιληφθούν την Φύση, θεωρώντας τον Άνθρωπο σαν μέρος της και να ερευνήσουν και να καταλάβουν τι έχει συμβεί από την γέννηση του Κόσμου πριν από 15 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι σήμερα.

Αυτή η κατανόηση , τοποθετεί τον Άνθρωπο στην Φυσική του θέση και διαστάσεις, σαν ένα πολύ μικρό υποσύνολο ενός αχανούς συνόλου και οδηγεί στην Φυσιοκρατική και Κοσμοκεντρική Αντίληψη του Κόσμου, η οποία ανοίγει όλους τους δρόμους της Επιστημονικής Έρευνας και Γνώσης για οτιδήποτε υπάρχει, από τις ενεργειακές οντότητες και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέχρι ολόκληρο το Σύμπαν, καθώς και τον Άνθρωπο και την κοινωνία του Ανθρώπου, και οικοδομεί την Επιστημονική, Συμβιωτική και Ανθρωπιστική Αντίληψη του Κόσμου, που δρα καταλυτικά στην ενηλικίωσή του.

Αντίθετα με τα άλλα ανθρωποειδή, οι Άνθρωποι έχουν ανάγκη να ενηλικιωθούν στο σώμα, στον ψυχισμό και στην νόηση.                             Έχουν ανάγκη να αποκτήσουν διανοητική νοημοσύνη και ψυχική νοημοσύνη επί πλέον της σωματικής και της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Περαιτέρω, έχουν ανάγκη να αποκτήσουν συλλογική διανοητική και συλλογική ψυχική νοημοσύνη, επί πλέον της ατομικιστικής διανοητικής και ατομικιστικής συναισθηματικής νοημοσύνης.

Πράγματι, η Φυσιοκρατική Αντίληψη του Κόσμου οδηγεί στην κατανόηση ότι και ο Άνθρωπος είναι αποτέλεσμα Φυσικών Διαδικασιών που άρχισαν πριν από δεκάδες δισεκατομμύρια χρόνια και κατά συνέπεια οδηγεί στην Επιστημονική Αντίληψη, η ολοκλήρωση της οποίας σε αρκετά Επιστημονικά Πεδία, οδηγεί στην Κοσμοκεντρική Αντίληψη και την Φιλοσοφία που διαμορφώνει την Συμβιωτική και Ανθρωπιστική Αντίληψη του Κόσμου. Δηλαδή οδηγεί σε αντιλήψεις που με την σειρά τους, οδηγούν σε σχέσεις συμβίωσης μεταξύ των Ανθρώπων και μεταξύ των Ανθρώπων και της Φύσης και παράγουν σχέσεις αγάπης, φιλίας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, συμβίωσης, κλπ., καθιστώντας τους ανθρώπους υπεύθυνους, σκεπτόμενους, γόνιμους, δημιουργικούς και παραγωγικούς. Αντίθετα με ότι συμβαίνει σήμερα.

Η Φυσιοκρατική Επιστημονική Αντίληψη του Κόσμου αποτελεί την προϋπόθεση για την κατανόηση της Φύσης και του Ανθρώπου, των έργων του, του παρόντος και του μέλλοντός του, και για την διαμόρφωση της Ανθρωπιστικής και Συμβιωτικής Αντίληψης, η οποία μαζί με την Κοσμοκεντρική Αντίληψη οδήγησε τους Έλληνες στον Προκατακλυσμιαίο Πολιτισμό, στον Πολιτισμό της Κλασικής Ελλάδας και στην Ελληνική Φιλοσοφία.

 

Οι Ελληνικές λέξεις: Σύμπαν, Κόσμος, Γαλαξίας, Ήλιος, Γαία, Πλανήτες, Δίας, Κρόνος, Άρης με τους δορυφόρους του Φόβο και Δείμο που αναφέρει ο Όμηρος, Αφροδίτη, Ποσειδώνας, Ουρανός κλπ, φανερώνουν τις γνώσεις και την Κοσμοκεντρική Αντίληψη του Κόσμου που είχαν οι Έλληνες πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα του -9.600 και η Ελληνική Δημοκρατία φανερώνει την Ανθρωπιστική και Συμβιωτική Αντίληψη που επικράτησε στην Αθήνα αρχικά με τον Θησέα και μετά σε όλες τις Ελληνικές Πόλεις.

Αυτή ακριβώς η Φυσιοκρατική, Κοσμοκεντρική και Ανθρωπιστική Αντίληψη του Κόσμου χαρακτήριζε τους επιζήσαντες Έλληνες, μετά την καταστροφή του Δευκαλίωνα , η οποία μαζί με ότι διεσώθη από την Προκατακλυσμιαία Επιστημονική Γνώση, τους οδήγησε στα επιτεύγματα της Φιλοσοφίας, της Δημοκρατίας, της Αστρονομίας, και των Επιστημών και στο θαύμα του Κλασικού Ελληνικού Πολιτισμού, το περιεχόμενο και η ουσία του οποίου παραμένουν σκόπιμα τελείως άγνωστα στους πολλούς, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει Ελληνική Κληρονομιά.

 

Η Ελληνική Κληρονομιά δεν είναι φλυαρίες, σκόπιμες αρλούμπες και παραμύθια. Είναι καταστάλαγμα φυσικών επιστημών και φιλοσοφίας και αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη ΠΥΞΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, που φανερώνει την τεράστια διαφορά της Κουλτούρας από τον Πολιτισμό.

Κουλτούρα μπορεί να έχουν τα άλλα τέσσερα είδη των κοπαδοποιημένων ανθρωποειδών. Πολιτισμό όμως, μπορεί να έχουν μόνο οι Άνθρωποι.

 

Η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και η κατανόηση των εννοιών και των ιδεών που περικλείονται στις Ελληνικές Λέξεις, οδηγεί στην ανάκτηση της Νοημοσύνης και Επιστημονικής Γνώσης των Ελλήνων, και της Προκατακλυσμιαίας και της Κλασικής Εποχής, και στην αναβίωση της Φυσιοκρατικής, Κοσμοκεντρικής, Ανθρωπιστικής και Συμβιωτικής Αντίληψης του Κόσμου.

 

Οι Ελληνικές λέξεις κυριολεκτούν γιατί κατασκευάστηκαν από Φυσιοκράτες Επιστήμονες και Φιλόσοφους προκειμένου να αποδίδουν την Φυσική Πραγματικότητα, την οποία είχαν ανακαλύψει και περιγράψει, και την οποία ήθελαν να αποκτήσουν όλοι, μέσω της Ελληνικής Γλώσσας.

Λέγεται ότι οι Κινέζοι λένε, ότι μία εικόνα αντιστοιχεί σε χιλιάδες λέξεις.

Το αντίστροφο ισχύει για τις Ελληνικές λέξεις.

Κάθε Ελληνική Λέξη αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες εικόνες της Φυσικής Πραγματικότητας και επιλεγμένες Ελληνικές Φράσεις αντιστοιχούν σε Γεωμετρικά Σχήματα και Μαθηματικές Συναρτήσεις που αφορούν στην δομή, στην λειτουργία και στην αλληλεπίδραση των ελεύθερων και δεσμευμένων ενεργειακών οντοτήτων που αποτελούν το Σύμπαν.

Η Ελληνική γλώσσα κατασκευάστηκε με στόχο να δώσει την δυνατότητα σε όλους όσους την καταλαβαίνουν και την ομιλούν να μπορέσουν να καταλάβουν και να αποκτήσουν Επιστημονική, Φυσιοκρατική, Κοσμοκεντρική, Ανθρωπιστική και Συμβιωτική Αντίληψη του Κόσμου.

 

Λόγου χάρη, όταν ρωτάς κάποιον ‘Τι ηλικία έχεις’, ουσιαστικά τον ρωτάς ‘Πόσες περιστροφές γύρω από τον ήλιο έχεις κάνει’.                                         Όταν λες ότι ‘ο άνθρωπος γεννιέται με τον χαρακτήρα του’, ουσιαστικά δηλώνεις ότι ‘ο κάθε άνθρωπος γεννιέται έχοντας ήδη μέσα του αυτό που του χαράζει την διαδρομή του στην ζωή του’, και με αυτήν την έννοια χρησιμοποιούσαν την λέξη μοίρα στην φράση ‘ο καθένας έχει την μοίρα του γραμμένη’.                                Η λέξη εξέλιξη σημαίνει εκ της έλικος, προφανώς του μορίου του DNA, το οποίο η σύγχρονη επιστήμη ανακάλυψε τον 20ο αιώνα.

 

Όταν αναφερόμαστε στο ‘Μεγάλο Σχέδιο της Αρμονίας των Σφαιρών’ του Πυθαγόρα, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην υποκείμενη τάξη, στην γεωμετρική δομή και τους Νόμους της Εξέλιξης του Σύμπαντος και του οτιδήποτε εμπεριέχεται σ’ αυτό, καθώς και τους Νόμους της Μεταβολής του, στις φάσεις Διαστολής και Συστολής του.

Ο Άνθρωπος που ανέστησε τον εγκέφαλο, το νευρικό σύστημα και ολόκληρο τον σκελετό της Ελληνικής Κοσμοκεντρικής Αντίληψης, στο τετράτομο έργο του, ‘Ο Μυστικός Κώδικας του Πυθαγόρα’, λέγεται Ιπποκράτης Δάκογλου, είναι Πολιτικός Μηχανικός και το βιβλίο του είναι ότι σημαντικότερο έχω διαβάσει μέχρι σήμερα.

 

Τους Έλληνες τους ενδιέφερε πάντοτε η δημιουργία, η αλήθεια και η ουσία, και όχι η περιουσία. Αγαπούσαν την Σοφία.

Η Ελληνική Φιλοσοφία είχε στόχο την κατανόηση του Σύμπαντος, την κατανόηση της Φύσης (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου), και τον προσδιορισμό του Ατομικού και Κοινωνικού πρακτέου για την ενηλικίωση και την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με την Φύση.

Οι Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ ρατσιστές, φασίστες ή ναζί, και δεν θεώρησαν ποτέ τον εαυτό τους περιούσιο λαό κάποιου θεού ή εκλεκτή φυλή, όπως κάποιοι άλλοι.

Περιφρονούσαν, ονόμαζαν και θεωρούσαν βάρβαρους όλους αυτούς που ζούσαν κοπαδοποιημένοι σε κοινωνίες αφεντάδων – δούλων στον τότε γνωστό κόσμο, ανεξάρτητα του αν ήσαν αφέντες ή δούλοι, ποιμένες ή πρόβατα.

Μετά τον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, (ο Δευκαλίων σημαίνει Κατακλυσμός και ήταν υιός του Προμηθέα και πατέρας του Έλληνα), οι Έλληνες χρειάστηκε να ξαναφτιάξουν τα πάντα από την αρχή μόνοι τους, χωρίς την βοήθεια κανενός θεού.

Γι’ αυτό τιμούσαν μόνο την ηρωική, την δημιουργική και την πνευματική ανθρώπινη ικανότητα και όχι την πλουτοκρατική. Τιμούσαν ουσιαστικά τον Προμηθέα, τον Επιστήμονα Φυσιοκράτη και Φιλόσοφο.

Γι’ αυτό ο Δίας = Ζευς = Ζωή = Φύση μαζί με την Ήρα, συμβόλιζαν την γονιμοποιητική δύναμη της Φύσης και της Ζωής και την γονιμοποιητική δύναμη του Πολιτισμού του Ανθρώπου που γονιμοποίει, το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα. Στο Συμπαντικό επίπεδο συμβόλιζαν την γονιμοποιητική σύνθεση των φυσικών οντοτήτων, όταν αυτές συμβαίνει να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι καταστροφικά. Συμβόλιζαν την Δυναμική Αλληλεπίδραση και Ζεύξη των οντοτήτων ελεύθερης και δεσμευμένης ενέργειας που αποτελούν το Σύμπαν.

Οι άλλοι θεοί και θεές συμβόλιζαν τις δημιουργικές ικανότητες του Ανθρώπου στο πνεύμα, στην ψυχή και στο σώμα, και κατά συνέπεια στον έρωτα, στην γεωργία, στο κυνήγι, στις κατασκευές, στο εμπόριο, στον πόλεμο, στην σοφία, στην γνώση, στις τέχνες, στις επιστήμες, στα κατορθώματα κ.λ.π.

Οι φυσιοκρατικοί θεοί των Ελλήνων ήταν συμβολικοί και κατάλληλοι για μορφωμένους και δημιουργικούς ανθρώπους που ζούσαν υπεύθυνα και ελεύθεροι σε κοινωνίες συμβίωσης. Η ζωή και η παιδεία τους, τους έκανε ενήλικους στο σώμα, στον ψυχισμό και στην νόηση και υπεύθυνους πολίτες, που διαμόρφωναν οι ίδιοι το παρόν και το μέλλον τους.

Αντίθετα με ότι συμβαίνει σήμερα.

Συγχρόνως, η εκπαίδευση των πολιτών συνεχιζόταν σε ολόκληρη την ζωή τους μέσω των Τεχνών (Θέατρο, Μουσική, Γλυπτική, Ζωγραφική κ.λ.π.) με στόχο την ανάδυση και διαμόρφωση στον καθένα, του συλλογικού ψυχισμού και της συλλογικής νόησης, επίσης αντίθετα με ότι συμβαίνει σήμερα.

Από τους Προγόνους μας και τους Συμβολικούς ‘Θεούς’ των Φυσιοκρατών Προγόνων μας, δεν είναι ούτε ένας γνωστός επειδή υπήρξε απλά και μόνο πλούσιος ή ισχυρός, επειδή απλά και μόνο συσσώρευσε τεράστια περιουσία ή δύναμη, ή επειδή υπήρξε επιτυχημένος τοκογλύφος, απατεώνας, φονιάς, εγκληματίας ή νταβατζής.

Οι Πρόγονοί μας ποτέ δεν θεώρησαν τον εαυτό τους ιδιοκτήτη του Πλανήτη και ποτέ δεν αυτοανακηρύχθηκαν εκπρόσωποι επί της Γής κάποιου ‘Θεού’ κατασκευασμένου από τους ίδιους.

Όλοι οι Συμβολικοί ‘Θεοί’ τους, ήσαν σύμβολα και πρότυπα ζωής, γονιμότητας και δημιουργικότητας.

Το χρήμα, που αποτελεί μία κατά συνθήκη συσσωρευμένη ενέργεια, οι Έλληνες πρόγονοί μας το χρησιμοποίησαν σαν μέσο επιτάχυνσης της γονιμοποίησης και της δημιουργικότητας της κοινωνίας συμβίωσης των ανθρώπων, που αποτελεί την πραγματική συσσωρευμένη ενέργεια.

Όλοι οι άλλοι το χρησιμοποίησαν και το χρησιμοποιούν, μέσω της τοκογλυφίας, για την ιδιοτελή ληστεία και εκμετάλλευση της πραγματικής οικονομίας.

The word money in Greek language is not μόνη (money), it is νόμισμα (nomisma)                 which derives from the word νομίζω (nomizo= I think so, I suppose so) and from the word νόμος (nomos=law).

So nomisma gives the exact meaning and definition of mone(y).

It is something we think has value, or something that someone convinced us it has, but in reality it has not.

 

Η διαιώνιση της εξουσίας τους, επιτυγχάνεται μέσω του μονοπωλίου της έκδοσης και κυκλοφορίας του χρήματος με τόκο, της επιβολής και διατήρησης της ζούγκλας αφέντες – δούλοι, δηλαδή της Πυραμιδικής Δομής του μορφώματος Ποιμένας – Κοπάδι, και κατά συνέπεια μέσω της κοπαδοποίησης, της αποβλάκωσης, της εξαθλίωσης και της τρομοκρατίας.

Ο Ελληνικός Πολιτισμός έφτιαχνε Ανθρώπους με νοημοσύνη, με προσωπικότητα, αυτάρκεις και ατρόμητους που ήταν αδύνατον να κοπαδοποιηθούν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αφέντες των λαών, τον δολοφόνησαν με τον χειρότερο τρόπο και συνεχίζουν να τον δολοφονούν και να τον απαξιώνουν.

Οι αφέντες των λαών χρησιμοποιούν το χρήμα για την διαφθορά και εξαγορά των ισχυρών, την πληρωμή μισθοφόρων για όλες τις δουλειές, την κοπαδοποίηση, την διαίρεση του πληθυσμού, την εκμετάλλευση, την οικονομική καταπίεση, εκβιασμό, εξάρτηση, συντριβή, τρομοκράτηση, αποβλάκωση και εξόντωση όλων και κυρίως για την μόνιμη ληστεία της πραγματικής οικονομίας, την μόνιμη ληστεία της εργασίας των παραγωγικών δυνάμεων.

Μετά την κατάκτηση του Ελληνιστικού Κόσμου από τους Ρωμαίους, εδώ και 2.150 χρόνια, το Σύστημα Αφέντες – Δούλοι επεβλήθη και στους Έλληνες και στην Λευκή Φυλή και από το +300 η κοπαδοποίηση τελειοποιήθηκε με την υιοθέτηση και την βίαιη επιβολή ενός διαστρεβλωμένου Χριστιανισμού, που αποτελεί παραλλαγή της Εβραιοθεοκρατικής Μεθόδου Κοπαδοποίησης, η οποία επελέγη διότι είχε δώσει άριστα αποτελέσματα στο παρελθόν, με την απόλυτη κοπαδοποίηση των 12 διαφορετικών φυλών που ζούσαν στην Μέση Ανατολή.

Κοπαδοποίηση που ισχύει και σήμερα, τόσο για τους εβραίους όσο και για τους χριστιανούς.

 

Σύμφωνα με τα κατασκευασμένα ‘ιερά βιβλία’ των Εβραίων και των Χριστιανών, και τα καταγεγραμμένα γεγονότα, οι αντίστοιχες κοπαδοποιήσεις διέφεραν και διαφέρουν μεταξύ τους στο ότι η πρώτη κατασκευάζει κοπάδια αρπακτικών με εμφάνιση αμνών, ενώ η δεύτερη κοπάδια πραγματικών αμνών.

Ο Ποιμένας ( η Συμμορία της Κυρίαρχης Ομάδα Εξουσίας) και στις δύο περιπτώσεις, αποτελείται από Υπανθρώπους ,Παράσιτα και Κανίβαλους, δηλαδή από απατεώνες, εγκληματίες και φονιάδες που παριστάνουν τους καλούς και τους άγιους.

 

Όλοι αυτοί, επιλέγονται, εκπαιδεύονται, οργανώνονται, κατευθύνονται και ελέγχονται από τους κυρίαρχους του χρήματος (την Συμμορία των Διεθνών Τοκογλύφων = International Banksters), μέσω των μυστικών εταιριών και μυστικών υπηρεσιών.

Τα αφεντικά της Λευκής φυλής προκειμένου μέσω της κοπαδοποίησης να εγκαθιδρύσουν και να διαιωνίσουν την εξουσία τους και το Σύστημα Αφέντες – Δούλοι, προέβησαν συστηματικά και μεθοδικά στην γενοκτονία του 95% των Ελλήνων και την δολοφονία του Ελληνικού Πολιτισμού και των Έργων του, καθώς και στην δολοφονία της Ιστορικής Μνήμης της Λευκής Φυλής.

Προέβησαν στην συστηματική καταστροφή της Ελληνικής Ιστορικής Μνήμης, της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας καθώς και στην συστηματική ισοπέδωση των Πόλεων και των Μνημείων του Ελληνικού Πολιτισμού.

Εδώ και 2.150 χρόνια, την ιστορία στην Δύση, δεν την γράφουν οι νικητές, όπως είπε ο Ναπολέων, την γράφουν οι νταβατζήδες τοκογλύφοι και φονιάδες ανθρώπων, λαών και του Πολιτισμού των Ανθρώπων.

Διαχρονικά και παραδοσιακά επεδίωξαν και επιδιώκουν μεθοδικά και σχεδιασμένα, τον αφανισμό και την λήθη της Επιστημονικής, Φυσιοκρατικής, Κοσμοκεντρικής, Συμβιωτικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης, διότι είναι αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις που αποκλείουν την Πυραμιδική Δομή της Εξουσίας και την Κοπαδοποίηση και δημιουργούν ενήλικους Ανθρώπους.

Είναι αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις που μετατρέπουν τα πρόβατα σε ελεύθερους ανθρώπους, σε ελεύθερα σκεπτόμενα άτομα και εχθρούς της κοπαδοποίησης και της Πυραμιδικής Δομής της Εξουσίας, που αποτελούν τις βάσεις του Συστήματος Αφέντες – Δούλοι, Ποιμένας – Κοπάδι.

Χωρίς κοπάδι δεν υπάρχει ποιμένας και αντιστρόφως.

 

Επομένως, για όσους επιθυμούν να σκέπτονται ελεύθερα και δεν θέλουν να ανήκουν σε κάποιο κοπάδι (Θεοκρατικό, Πολιτικό, Κομματικό, Ρατσιστικό, Φυλετικό, Ποδοσφαιρικό κ.λ.π.) είναι αναγκαίο να αποκτήσουν Φυσιοκρατική, Επιστημονική, Κοσμοκεντρική, Συμβιωτική και Ανθρωπιστική Αντίληψη, που θα τους οδηγήσει έξω από την ‘Σπηλιά’, όπως την περιέγραψε ο Πλάτωνας εδώ και 2.400 χρόνια.

 

 

                                  

Ladies and gentlemen of the jury, the ancient Greek philosopher Socrates taught his students that the pursuit of truth can only begin once they start to question and analyze every belief that they ever held dear.

If a certain belief passes the tests of evidence, deduction, and logic, it should be kept. If it doesn’t, the belief should not only be discarded, but the thinker must also then question why he was led to believe the erroneous information in the first place.

Not surprisingly, this type of teaching didn’t sit well with the ruling elite of Greece. Many political leaders throughout history have always sought to mislead the thinking of the masses.

Socrates was tried for «subversion» and for «corrupting the youth».

He was then forced to take his own life by drinking poison.

It’s never easy being an independent thinker!

 

Today, our ruling government/media complex doesn’t kill people for pursuing the truth about the world (at least not yet!)

They simply label them as «extremists» or «paranoid», destroying careers and reputations in the process.

For many, that’s a fate even worse than drinking poison hemlock!

 

 

 

SOCRATES TAKES THE POISON CUP

 

 

ARE YOU A THINKER

 

 

OR A LEMMING?

 

 

There are of course those who have fallen under the hypnotic spell of the TV talking-heads and «experts» whom they worship as authority figures.

Unaccustomed to thinking for themselves, no amount of truth can sway them from their preconceived prejudices.

They will even deny that which they see with their own eyes.

They are victims of a psychological affliction known as «the lemming effect».

Lemmings are small rodents who have been known to follow each other as they charge to their deaths into raging rivers or off of cliffs.

Lemminghood is an innate psychological phenomenon, present in most mammals and observable in common people as well the most sophisticated and educated elites.

Lemminghood is not an intellectual phenomenon – it is psychological.

As such, no socio-economic class is immune to its strangulating effect.

A grant- seeking university scientist can be a lemming just as much as a fashion obsessed teen-age girl.

One blindly follows the latest trendy theory while the other blindly follows the latest trendy clothing style.

What’s the difference?

Lemminghood is a survival trait, an inborn instinct in the majority of people.

However, as with all natural phenomena, this tendency can be manipulated and used for harmful purposes.

It is this lemming effect which enables entire segments of a society to lose their sense of judgment all at the same time.

This research paper will likely be wasted on many lemmings.

For lemmings, denial is a basic psychological defense mechanism used to not only shield themselves from unpleasant realities, but also to reassure themselves that they will still fit within the acceptable range of opinion held by their peer group.

Lemmings are absolutely terrified at the thought of being labeled as an «extremist» or a «conspiracy theorist».

At all costs, their beliefs must always be on the «right» side of the issue and conform within the boundaries of their lemming peers.

Lemmings simply cannot bear the burden of responsibility, or the discomfort, which comes with thinking independently.

They’ll resist any efforts to change their misguided beliefs with all their mental energy.

We can try to open their closed minds and free them from their self-imposed blindness, but it’s not easy fighting the force of human nature.

The chains of ideological conformity have too strong of a grip, and breaking them is a difficult task.

With the limited resources at our disposal, it is next to impossible to compete with the media lemming-masters.

Nevertheless, some of us must make the meager attempt, and thus lay the foundation upon which the truth might one day rise again.

Το θέμα που τίθεται λοιπόν, για όσους ενδιαφέρονται, θέλουν και μπορούν, είναι το πώς κάποιος αποκτά ανεξάρτητη κριτική σκέψη και αυτές τις αντιλήψεις και τι ακριβώς είναι αυτές οι αντιλήψεις.

 

Το εγχείρημα φαίνεται δύσκολο δεδομένης της Αντιπαιδείας, που όλοι μας έχουμε υποστεί, της σχεδιασμένης Αποβλάκωσης, που μας βομβαρδίζει καθημερινά από τα Μέσα Μαζικής Πλύσης Εγκεφάλου, Αποβλάκωσης, Χυδαιοποίησης, Τρομοκράτησης και Εξαχρείωσης και τις συντονισμένες προσπάθειες κοπαδοποίησης, ομογενοποίησης, παστερίωσης, αποστείρωσης, κατακερματισμού, αδρανοποίησης, εξάρτησης κ.λ.π. που μας βομβαρδίζουν συνεχώς από παντού.

 

 

Πράγματι είναι δύσκολο, αλλά με σωστή πληροφόρηση, συνεχή προσπάθεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα μπορεί κανείς να το πετύχει.

 

Η ζωή του καθενός έχει αξία, είναι μοναδική και δεν επαναλαμβάνεται.

Αξίζει να την ζήσουμε σαν άνθρωποι και όχι σαν σαρκοφάγα ή φυτοφάγα ζώα σε κάποιο κοπάδι.

Ο Αδαμάντιος Κοραής όπως και ο Σωκράτης ήθελαν οι συμπολίτες τους να γίνουν φιλόσοφοι, ήθελαν ‘Λαό Φιλόσοφο’.

Γιατί μόνο ένας τέτοιος Λαός δεν μπορεί να κοπαδοποιηθεί.

 

Κατ’ αρχήν λοιπόν χρειάζεται να θυμηθούμε τα στάδια που κατακτά διαδοχικά ο εγκέφαλος μας στην πορεία του προς τον νοήμονα, τον ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο.

Γεννιόμαστε με έναν εγκέφαλο δομικά και λειτουργικά διαμορφωμένο που ολοκληρώνεται στις δομικές και λειτουργικές λεπτομέρειες μέχρι την ηλικιακή ενηλικίωση, αλλά ακατέργαστο.

Το επόμενο στάδιο είναι η μηχανιστική σκέψη της οποίας η ποιότητά εξαρτάται από το περιεχόμενό της, το οποίο αποτελείται από πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στον εγκέφαλο σαν αλήθειες.

Αν αυτό το περιεχόμενο είναι σκουπίδια και παραμύθια, τότε αυτός ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ανελιχθεί στο επόμενο στάδιο της Αναλυτικής Κριτικής Σκέψης, γιατί η μηχανιστική του σκέψη είναι ανάπηρη.

 

Τα άτομα με ανάπηρη μηχανιστική σκέψη, κοπαδοποιούνται και χειραγωγούνται εύκολα.

Είναι κατάλληλα για το Σύστημα Ποιμένας– Πρόβατα και αυτό ακριβώς επιδιώκουν και δυστυχώς πετυχαίνουν τα ΜΜΕ.

 

Μόνο αν το περιεχόμενο της μηχανιστικής σκέψης αποτελείται από φυσιοκρατικές και επιστημονικές αλήθειες, τότε και μόνο τότε, ένας εγκέφαλος μπορεί να ανελιχθεί στο επόμενο στάδιο, που είναι η Αναλυτική Κριτική Σκέψη.

Μόνο τότε ένας εγκέφαλος μπορεί να αναπτύξει Διανοητική Νοημοσύνη.

Μετά την κατάκτηση της Αναλυτικής Κριτικής Σκέψης, είναι δυνατόν ένας εγκέφαλος να κατακτήσει στην συνέχεια τα επόμενα στάδια, της Συνθετικής, της Ερευνητικής και της Εφευρετικής Σκέψης.

 

Επομένως οφείλουμε κατ’ αρχήν να αποκαταστήσουμε την μηχανιστική μας σκέψη.

Για την επισκευή και καθαρισμό της Μηχανιστικής Σκέψης μας, θα πρέπει να καταφύγουμε στους παρακάτω συμμάχους μας:

Ο πρώτος είναι η Ελληνική Κληρονομιά, Επιστήμη, Τέχνη, Φιλοσοφία και Γλώσσα που διεσώθησαν από τους Έλληνες που επέζησαν ή που κρύφτηκαν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ανάμεσα σε άλλους λαούς, όπως τους Ινδούς και τους Άραβες, καθώς και η συνέχειά της στην Αναγέννηση το +1400 και εν μέρει στον Διαφωτισμό το +1600.

 

Ο δεύτερος είναι ο Κόσμος της Σύγχρονης Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και η Έρευνα του Διαστήματος.

 

Ο τρίτος είναι η Ψηφιακή Πληροφόρηση και το Διαδύκτιο.

 

Ο τέταρτος είναι ο εαυτός μας, ο οποίος πρέπει να θέσει Κριτήρια και Στόχους.

 

1) Να θέσει Κριτήρια.

Κριτήρια επιλεκτικής επιλογής για την αποδοχή ή απόρριψη της οποιασδήποτε άποψης ή πληροφορίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

Μερικά από αυτά τα κριτήρια είναι τα παρακάτω:

 

α) Κατά πόσον οι πληροφορίες είναι τεκμηριωμένες και επιστημονικές και προέρχονται από ανθρώπους και όχι παράσιτα, από επιστήμονες και όχι αγύρτες, από πραγματικά ελεύθερα σκεπτόμενους διανοούμενους και όχι πληρωμένους απολογητές του κατεστημένου, ή παραπλανημένους και απληροφόρητους αφελείς που ασυνείδητα είναι στην ουσία οπαδοί του κατεστημένου και παίζουν το παιχνίδι του.

Κατά πόσον οι πληροφορίες προέρχονται από πραγματικούς διαφωτιστές, και όχι μισθοφόρους σκοταδιστές που οδηγούν στην κοπαδοποίηση, στην αποβλάκωση, στο οπαδιλίκι, στην διαίρεση, τον φανατισμό, τον εμφύλιο και την καταστροφή.

 

β) Κατά πόσον οι πληροφορίες περιγράφουν κατανοητά το περιεχόμενο κάθε επίπεδου σκέψης και παρέχουν τα εργαλεία που απαιτούνται για την προαγωγή της νόησης διαδοχικά στα επίπεδα: της επιστημονικής μηχανιστικής σκέψης, της αναλυτικής κριτικής σκέψης, της συνθετικής σκέψης, της ερευνητικής σκέψης και τέλος της εφευρετικής σκέψης.

 

γ) Κατά πόσον οι πληροφορίες λειτουργούν στην κατεύθυνση της γονιμοποίησης της νόησης, του ψυχισμού και του σώματος, οδηγούν στην Αυτογνωσία, στον Συλλογικό Ψυχισμό, στην Συλλογική Νόηση και στην Φυσιοκρατική Αντίληψη του Κόσμου.

Κατά πόσον οδηγούν στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας της κοινωνικής και φυσικής πραγματικότητας, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της βούλησης, και της δημιουργικότητας,

Κατά πόσον οδηγούν στην ενεργοποίηση, και στην διαμόρφωση σχέσεων συμβίωσης και αλληλογονιμοποίησης με το ατομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

 

δ) Κατά πόσον οι πληροφορίες ξεσκεπάζουν το Κατεστημένο της Συμμορίας, την δομή του, τις ιδιότητές του, την λειτουργία του, τα κάστρα του, τα όργανά του, τους μηχανισμούς του, τους απολογητές του, τους μισθοφόρους του, τις θεσμοθετημένες φανερές και κρυφές συμμορίες του, τα σχέδια του, τις μεθόδους του, τα εργαλεία του, τους συνοδοιπόρους του, τα πεπραγμένα του, τους πράκτορες του, κ.λ.π.

 

ε) Κατά πόσον οι πληροφορίες που αφορούν την Προϊστορία, την Ιστορία και το Παρόν είναι αληθινές, αντικειμενικές και συνεκτικές. Κατά πόσον ανασύρουν από την λήθη την Ελληνική Κληρονομιά, την Αναγέννηση της και τον Διαφωτισμό καθώς και την Πραγματική Προϊστορία και Ιστορία της Λευκής Φυλής.

Κατά πόσον ενισχύουν την συνοχή και αλληλεγγύη των ελεύθερων Ανθρώπων και δεν είναι υπαγορευμένες ή διαστρεβλωμένες από πράκτορες του κατεστημένου.

 

2) Να θέσει στόχους.

Πρώτος στόχος είναι η φυσιοκρατική, συμβιωτική και επιστημονική ανέλιξη της σκέψης του. Ήτοι, η απόκτηση διανοητικής και ψυχικής νοημοσύνης, επιπλέον της σωματικής και συναισθηματικής νοημοσύνης.

 

Η Ελληνική λέξη επιστήμη, αποτελείται από δύο λέξεις, την λέξη – ίσταμαι – και την λέξη – επί – που συνδεόμενες λένε αυτό ακριβώς που κάνουμε.

Πράγματι, όταν θέλουμε να καταλάβουμε οτιδήποτε, στεκόμαστε πάνω σ’ αυτό και το μελετάμε, το αναλύουμε κλπ, και στο τέλος ‘ιστάμεθα επ’ αυτού’, δηλαδή το κατέχουμε. Έτσι η επιστήμη εξετάζει το οτιδήποτε υπάρχει Φυσιοκρατικά.

 

Το οτιδήποτε υπάρχει για να υπάρχει σαν οντότητα, πρέπει να έχει:

 

Συστατικά Μέρη

Συνοχή

Δομή

Μορφή

Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες

Εσωτερική Λειτουργία και Συμπεριφορά σαν Σύνολο

Εξωτερική Λειτουργία και Συμπεριφορά σαν Σύνολο

Δυναμική Αλληλεπίδραση με το Περιβάλλον, που να εξασφαλίζει την Επιβίωσή του και την Επιβίωση του Περιβάλλοντός του.

 

Με όλα αυτά ασχολείται η Επιστήμη και η Επιστήμη είναι για όλους τους Ανθρώπους.

Αυτά προσπαθεί να καταλάβει η Φυσιοκρατική Επιστήμη, που επιδιώκει οτιδήποτε υπάρχει να το προσδιορίσει όσο το δυνατόν καλλίτερα και όχι δογματικά.

 

Σημειώσεις:

α) Η σκέψη, η αναπνοή, η πέψη, η αφόδευση κλπ, δεν είναι οντότητες αλλά ενέργειες στα πλαίσια λειτουργίας της οντότητας.

β) Οι υπάνθρωποι, τα παράσιτα και οι κανίβαλοι δεν αντιλαμβάνονται, ενώ τα ζωντανά δεν ενδιαφέρονται για την επιστήμη.

Δεύτερος στόχος είναι η απόκτηση αυτογνωσίας, υπευθυνότητας, συλλογικού ψυχισμού και συλλογικής νόησης, που οδηγούν το άτομο στην ανέλιξή του σε Άνθρωπο και περαιτέρω στην ενεργό συμμετοχή του στην προσπάθεια δημιουργίας της Συμβιωτικής Κοινωνίας των Ανθρώπων και του Πολιτισμού των Ανθρώπων.

 

Τρίτος στόχος είναι να μάθει, να καταλάβει και να στοχαστεί πάνω στην Ελληνική Γλώσσα και τις Ελληνικές Λέξεις, την Φυσική του Αιθέρα και των Ενεργειακών Οντοτήτων (Ελληνική Κοσμογονία, Κβαντική Μηχανική και Κβαντική Ηλεκτροδυναμική), την Φυσική του Σύμπαντος (Θεωρία του Χάους και της Πολυπλοκότητας), τα Μαθηματικά, την Βιοχημεία, την Βιολογία, την Γεωλογία, την Κοινωνιολογία, και την Οικιστική, καθώς και πάνω στην Κοσμολογία, την Φιλοσοφία, την Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Τέχνη, την Διοίκηση, την Πολεοδομία, την Αρχιτεκτονική και την Οικονομία των Αρχαίων Ελλήνων κυρίως της Κλασικής Εποχής και εν μέρη της Ελληνιστικής Εποχής.