ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

Αγαπητέ-ή συνάδελφε χαίρε,
Μετά δύο ετών αγώνες έχουμε κάτι χειροπιαστό που εμπνέει ΕΛΠΙΔΑ.
Διάβασε με προσοχή το παρακάτω υπόμνημά μας, που έλαβε αρ. πρωτ. 2662/15-12-2016 στο γραφείο του Υφυπουργού Πετρόπουλου. Άκουσε τις λεπτομέρειες από το Δ.Σ. μας, στο https://www.youtube.com/watch?v=rx1REHpbsLU&feature=youtu.be
Με τα σημερινά δεδομένα είναι μια μοναδική δυνατότητα να εξασφαλίσουμε εσαεί συντάξεις και αποθεματικά, νόμιμα και αποτελεσματικά. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι αποδέκτες στο Υπουργείο και οι συνάδελφοι Πρόεδροι και Δ.Ε. των ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ, ΤΕΕ θα κάνουν το αυτονόητο που τους αναλογεί.
Ο συνάδελφος πρόεδρος ΤΣΜΕΔΕ Κ. Μακέδος μας είπε σχετικά ότι είναι υπέρ, αν καλυφθεί νομικά, και ότι αλλιώς, οι συντάξεις θα πάνε στο 70% των μισθών ήτοι 0,7 x 700 = 490 €.
Είμαστε όλοι στο στόχαστρο 150.000 μηχανικών και κρινόμαστε.
Προχωρούμε από σήμερα σε Διαρκή Αγωνιστική Παρουσία Αντίστασης και Διεκδίκησης στο αίθριο μπροστά στην είσοδο του ΤΣΜΕΔΕ Κλαυθμώνος.
Συνάδελφε, έλα κι εσύ στο σπίτι μας στο ΤΣΜΕΔΕ τις εργάσιμες μέρες/ώρες για να μη μας το αρπάξουν κι αυτό μαζί με την υπόλοιπη περιουσία μας, με αίτημα τα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.

———————————————————————————

ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα 105 61 & Π.Π. Γερμανού 3-5
(πλατεία Κλαυθμώνος), Αθήνα 10561
Επικοινωνία : Πρόεδρος Κώστας Δούκας 6977253957, acrocosmos@gmail.com

αρ. πρ. 2662/15-12-2016
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κ. ΤΑΣΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Δ.Ε. ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ

ΘΕΜΑ: ΤΜΕΔΕ

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Επί μακρόν προσπαθήσαμε να επιζήσει το ηλικίας 80 ετών ΤΣΜΕΔΕ, καθισταμένου του ΕΤΑΑ ενός εκ τριών υποταμείων υπό τον ΕΦΚΑ. Ο Ν. 4387/2016 δεν το επέτρεψε.
Αντ’ αυτού ιδρύθηκε το ΤΜΕΔΕ, προς κάλυψη κατ’ αρχήν της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των μηχανικών και τεχνικών εταιρειών. Για την επιτέλεση του σκοπού του «τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων» (άρθρο 88.2).
Η περιουσία αυτή πρέπει να είναι πολύ σημαντική, ιδίως για την κάλυψη της πιστοδοσίας αλλά και για την έκδοση 70.000 εγγυητικών επιστολών ετησίως.
Χτίστηκε δε με ιδρώτα και αίμα από γενεές μηχανικών επί 80 συναπτά έτη, χωρίς ουδεμία βοήθεια από την Πολιτεία. Ουδέ η υποχρέωση της εκ τριμερούς χρηματοδότησης έχει εισέτι καταβληθεί. Αντ’ αυτού έχει εκμεταλλευτεί τα αποθεματικά μας από το 1950 μέχρι σήμερα, τα έχει μειώσει με το χρηματιστήριο και δραματικά με το PSI (από 4,0 δις απέμειναν 1,5 σε μια νύχτα) και τώρα τα δημεύει ρίχνοντάς τα στον Καιάδα ΕΦΚΑ που ξεκινά με έλλειμμα 2,9 δις.
Αλλά και το μέρος της περιουσίας που περιέρχεται ως άνω στο ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ, είναι δική μας περιουσία του ΝΠΔΔ Ταμείου ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.

Μας κοινοποιήθηκε σχέδιο καταστατικού του ΤΜΕΔΕ που αποβλέπει σε έναν λαμπρό ασφαλιστικό και επενδυτικό φορέα, που ευχόμαστε ολόψυχα να καταστεί.
Είναι ΑΔΥΝΑΤΟ όμως, αποτελεί κόκκινη (με αίμα 😉 γραμμή από τη μια να δημιουργούμε τέτοιο μεγαλεπήβολο οικοδόμημα κι από την άλλη οι συνταξιούχοι να οδεύουν προς βαλκανιοποίηση συντάξεων είτε λόγω κόφτη, είτε προοδευτικής μείωσης της αναπλήρωσης υπό συνθήκες διαρκούς ύφεσης, απώλειας πόρων και περιουσιών, εκπατρισμού νέων επιστημόνων και δη των μηχανικών καθ’ ύλη φορέων ανάπτυξης με ρυθμό 5000 ανά έτος. Πράγμα που, πλην της εθνικής αιμορραγίας, συνεπάγεται και μείωση εισροών στο ασφαλιστικό. Τέτοια εξέλιξη είναι απολύτως κοινωνικά απαράδεκτη και δεν πρόκειται να περάσει.
Δικός μας στρατηγικός στόχος παραμένει η επιβίωση του ΤΣΜΕΔΕ με την περιουσία του, νυν υπάρχουσα και οφειλόμενη, και η επάνοδος των συντάξεων στα επίπεδα προ των αντισυνταγματικών μνημονιακών περικοπών.

Υπό τις σημερινές συνθήκες όμως σκεφτήκαμε μια απλή και εύκολη σχετικά λύση που μπορεί να αποκαταστήσει μέρος της προσγενόμενης εις βάρος μας αδικίας και να δώσει κάποια ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το μέλλον, όχι μόνο των σημερινών αλλά και συνολικά των εν δυνάμει 150.000 συνταξιούχων μηχανικών.
Στην κατεύθυνση αυτή σας προτείνουμε ως ΕΣΤΑΜΕΔΕ τις παρακάτω συγκεκριμένες προσθήκες στο υπό έγκριση καταστατικό του ΤΜΕΔΕ :

Άρθρο 7 Διοίκηση του Ταμείου
Προστίθεται εκπρόσωπος ΕΣΤΑΜΕΔΕ μετά του αναπληρωτού του, αφαιρουμένου ενδεχομένως κάποιου ή προστιθεμένου ενός ακόμη.

Άρθρο 23 Κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και επενδύσεων
Τρίτη σειρά από κάτω : με το άρθρο 12 του Ν 3385/2005 και το άρθρο 180 του Ν 4261/2014

Άρθρο 24 Αποθεματικά
2. σε περίπτωση που η περιουσία του Ταμείου υπερκαλύπτει το μαθηματικό απόθεμα σε ποσοστό άνω του 103 %, τότε το υπερβάλλον ποσό της περιουσίας με απόφαση της Δ.Ε., θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επιπλέον παροχής στους συνταξιούχους με μορφή εφάπαξ χορήγησης στο τέλος του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογιστικής επιστήμης και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στον υπό σύσταση εσωτερικό κανονισμό θα πρέπει να προβλεφθεί προσθήκη ενός μαθηματικού, εξειδικευμένου στα αναλογιστικά.

Προσβλέπουμε κύριε Υφυπουργέ σε άμεση συνάντηση, την οποία από μακρού αιτηθήκαμε.

Αθήνα, 13-12-2016