Τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 5/6/2015

Προς

Την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ

Κολοκοτρώνη 4- Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου που αφορά τις
χορηγούμενες συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ από τις περικοπές των

μνημονιακών νόμων.».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εμείς οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ είναι γεγονός ότι προσπαθούμε μετά την 1-8-2010 που άρχισαν να μειώνουν τις συντάξεις μας με τους μνημονιακούς νόμους, να ζητάμε να μας εξαιρέσουν από αυτούς, διότι σύμφωνα με σχετικά άρθρα των νόμων αυτών, οι μειώσεις παρέμειναν και παραμένουν στον φορέα και έτσι δεν ωφελείται το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Όπως είναι γνωστό, κατόπιν των τελευταίων μνημονιακών νόμων και το Ταμείο μας υπήχθη στις διατάξεις αυτές, με αποτέλεσμα να έχουμε υποστεί ζημίες, τόσο το ΤΣΜΕΔΕ, όσο και οι συν/χοι μας.

Εάν συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ και ειδικότερα οι απόφοιτοι των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, κατά την επαγγελματική μας σταδιοδρομία εργαστήκαμε, μετά από πέντε (5) χρόνια σκληρών σπουδών, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και σε λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΤΕ – ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ κλπ.), με μεγάλο ζήλο και σημαντική προσφορά στην ανασυγκρότηση της χώρας. Ακόμη και στην στελέχωση του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων.

Το Ταμείο μας ήταν ισχυρό και έφθασε να έχει περιουσία της τάξεως των 4 δισ. Ευρώ, διότι αφενός πληρώναμε μεγάλες εισφορές, αλλά και αφ’ ετέρου είχαμε τον σπουδαίο δείκτη 5 προς 1, εργαζόμενου προς συν/χο.

Οι συντάξεις που χορηγούνται από το ΤΣΜΕΔΕ προβλέπονται από το Νόμο 3518/2006, βάσει του οποίου υπολογίζεται η μηνιαία κυρία σύνταξή μας να είναι 816 Ευρώ και ο ειδικός λογαριασμός 1.085 Ευρώ.

Όμως, με τους τελευταίους Νόμους από το 2010 μέχρι σήμερα, το Κράτος δεν μας εξαίρεσε και νομοθέτησε ότι οι περικοπές των συντάξεών μας να εφαρμόζονται και στο ΤΣΜΕΔΕ. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι περικοπές αυτές παρέμειναν και παραμένουν στον Φορέα, σύμφωνα με τους εκδοθέντας Νόμους. Ειδικώς ο Νομοθέτης ενώ ήθελε (όπως όλοι γνωρίζουμε) οι περικοπές των συντάξεων να αφορούν τα γνωστά μεγάλα Ταμεία, όπως Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ. τα οποία αγκομαχούν και δεν έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ώστε να ανταπεξέρχονται στις παρεχόμενες συντάξεις των μελών των, αναγκάσθηκε να συμπεριλάβει και το ΤΣΜΕΔΕ στην κατηγορία των αδυνάτων Ταμείων. Μάλιστα δε σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, οι περικοπές των συντάξεων παραμένουν στους φορείς, ώστε να αυξάνουν την περιουσία των για να μπορούν να ανταποκριθούν στο σκοπό που συνεστήθησαν.

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω και οι δικοί μας συνταξιούχοι υπέστησαν με τους οριζόντιους αυτούς Νόμους, άδικα, την μείωση των παρεχομένων συντάξεών των και σήμερα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά με μια αξιοπρεπή σύνταξη, αναγκαζόμενοι να δανείζονται από τις Τράπεζες.

Επειδή εξ’ άλλου έχει εξαγγελθεί ότι έγιναν λάθη, και ότι σκοπός της Κυβέρνησης είναι να τα διορθώσει, νομίζουμε ότι το αίτημά μας πρέπει να γίνει αποδεκτό, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες. ΄Υστερα το αίτημά μας δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να έχει αντίθετη άποψη.

Για όλους αυτούς τους αναφερομένους λόγους είναι δίκαιο και παρακαλούμε να ζητήσουμε να γίνει τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που να αφορά τις χορηγούμενες σήμερα συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ.

Επειδή, εξ άλλου το Ταμείο μας δεν ήταν και δεν είναι από εκείνα τα ασφαλιστικά Ταμεία τα οποία επιχορηγεί το Κράτος και βάσει όλων των αιτιολογικών εκθέσεων που εκδίδονται προ της ψήφισης των μνημονιακών νόμων, ρητώς αναφέρουν ότι ο νομοθέτης επιδιώκει βασικά τη μείωση των συντάξεων αυτών των ασθενών Ταμείων, προκειμένου το Κράτος σιγά – σιγά να μειώσει και μηδενίσει την επιχορήγηση των Ταμείων αυτών, σύμφωνα βέβαια και με εντολές των δανειστών μας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την χορήγηση δανείων στην χώρα μας και οι οποίοι είναι έμμεσα διαχειριστές της περιουσίας του Δημοσίου.

Θα πρέπει εξ άλλου κατά την γνώμη μας, η Πολιτεία να καταλάβει ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι εκείνο που αποφασίζει εάν πρέπει να γίνονται οι περικοπές των συντάξεων των μελών μας, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις που διέπουν το ΤΣΜΕΔΕ, ήτοι του ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145Α) του ν. 915/1979 (ΦΕΚ 103Α), του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272Α ) και του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α) και επομένως θα έπρεπε να μας είχε ρωτήσει εάν συμφωνούμε να γίνονται οι περικοπές των συντάξεων του φορέα μας και όχι να νομοθετεί οριζόντια και χωρίς διάλογο.

Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τον ν. 3655/2008, είναι τελικά υπεύθυνο για να εισηγείται στην Πολιτεία τροποιητικές διατάξεις νόμων, που αφορούν τα μέλη του και επομένως πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση και από την διοίκησή του. Εξ’ άλλου από τις οικονομικές Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ έχουμε την δήλωση ότι αυξάνεται η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ από τις μειώσεις των συντάξεών μας κατά 50 εκ. Ευρώ ετησίως και ήδη μπήκαν στο Ταμείο μας 250 εκ. Ευρώ!!! Επομένως κατά την γνώμη μας και κατά την γνώμη εξαίρετου νομικού μας συμβούλου θα πρέπει η Πολιτεία να εξαιρέσει το ΤΣΜΕΔΕ, από τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν στους συν/χους μας και ειδικότερα βάσει των ν. 3845/2010, ν. 3863/2012, ν. 4024/2012, ν. 4051/2012 και ν. 4093/2012, όταν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ουδέποτε το ΤΣΜΕΔΕ ανήκε στα Ασθενή Ταμεία βάσει των αιτιολογικών εκθέσεων των νόμων και ότι ουδέποτε επιχορηγήθηκε από το Κράτος.

Εξ’ άλλου ήδη υπάρχει απόφαση του ΣτΕ, ότι ο νόμος 4093/2012 είναι αντισυνταγματικός (η απόφαση καθαρογράφεται). Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε απόφαση ότι ο νόμος περί εισφοράς αλληλεγγύης είναι αντισυνταγματικός.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να ληφθεί απόφαση, να Εισηγηθούμε να γίνει τροποποίηση του Νομοθετικού πλαισίου που να αφορά την τροποποίηση στις χορηγούμενες συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ από τις περικοπές των μνημονιακών νόμων.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΤΗΛ.: 6976 400698