Τραπεζικές καταθέσεις

Τραπεζικές Καταθέσεις
Οκτώβριος ’09 2.940.089.174
Νοέμβριος ’09 2.925.935.707
Δεκέμβριος ’09 2.985.368.504
Ιανουάριος ’10 2.994.348.790
Φεβρουάριος ’10 2.991.431.448
Μάρτιος ’10 2.993.244.623
Απρίλιος ’10 3.020.029.708
Μάιος ’10 3.206.389.546
Ιούνιος ’10 3.247.739.193
Ιούλιος ’10 3.198.351.288
Αύγουστος ’10 3.210.003.337
Σεπτέμβριος ’10 3.204.642.766
Οκτώβριος ’10 3.220.996.830
Νοέμβριος ’10 3.254.323.910
Δεκέμβριος ’10 3.285.333.646
Ιανουάριος ’11 3.372.493.233
Φεβρουάριος ’11 3.372.367.278
Μάρτιος ’11 3.400.016.891
Απρίλιος ’11 3.428.075.224
Μάιος ’11 3.463.849.850
Ιούνιος ’11 3.528.067.853
Ιούλιος ’11 3.522.959.510
Αύγουστος ’11 3.524.964.420
Σεπτέμβριος ’11 3.529.432.768
Οκτώβριος ’11 3.584.074.812
Νοέμβριος ’11 3.578.042.726
Δεκέμβριος ’11 3.662.604.960
Ιανουάριος ’12 3.672.971.020
Φεβρουάριος ’12 3.678.124.174
Μάρτιος ’12 1.329.333.640
Απρίλιος ’12 1.358.310.631
Μάιος ’12 1.293.624.066
Ιούνιος ’12 1.321.899.913
Ιούλιος ’12 1.399.638.486
Αύγουστος ’12 1.426.931.416
Σεπτέμβριος ’12 1.460.194.106
Οκτώβριος ’12 1.538.049.054
Νοέμβριος ’12 1.592.077.673
Δεκέμβριος ’12 1.706.579.368
Ιανουάριος ’13 1.797.513.585
Φεβρουάριος ’13 1.796.000.942
Μάρτιος ’13 1.752.220.110
Απρίλιος ’13 1.868.658.789
Μάιος ’13 1.952.091.451
Ιούνιος ’13 1.695.553.430
Ιούλιος ’13 1.739.515.367
Αύγουστος ’13 1.739.903.261
Τραπεζικες Καταθέσεις

A: ΠΟΣΟΝ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 3.678.124.174 – 1.358.310.631 = 2.348.790.534 €
* Για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη δημιουργία των διαγράμματων ευχαριστούμε τους:  Ηλιοπύρη, Κατσούλη, Μασούρα

Αφήστε μια απάντηση