Κυριακή, Ιούνιος 24, 2018

Τοποθέτηση Αθανασίου Φιλιππίδη και απάντηση σε ανακοίνωση της «Πανεπιστημονικής» στο Ιστολογιο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ
ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 7/5/2015

 

Τοποθέτηση Αθανασίου Φιλιππίδη και απάντηση σε ανακοίνωση της «Πανεπιστημονικής» στο Ιστολογιο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

 

Όπως γνωρίζετε όλοι σας η ΕΣΤΑΜΕΔΕ είναι ένα Σωματείο Συνταξιούχων που ιδρύθηκε νομίμως δι’ αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και περιέχει το σύνολο των άρθρων που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα όσον αφορά το Σωματείο μας.

Κατά το άρθρο 18 του Καταστατικού μας γίνεται τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μία φορά το έτος με απόφαση του Δ.Σ.

Έτσι με απόφαση του Δ.Σ. πήραμε απόφαση να γίνει ο Διοικητικός Απολογισμός την 21/5/2015 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» περί την 11ην πρωινή ώρα.

Κατά το ίδιο άρθρο 18 καθορίζεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η Συνέλευση και μάλιστα προηγείται αυτής σχετική ανακοίνωση που τοιχοκολλείται εις το Γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Με σχετική επίσης απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κρίναμε ότι θα έπρεπε να ενημερώσουμε ηλεκτρονικά τους συν/χους μας μέσω του site μας, διότι είναι γεγονός ότι ενώ είναι πανελλαδικά περίπου 30.000 συν/χοι, στην δε Αττική περίπου 15.000, δυστυχώς ελάχιστοι συν/χοι μας, περίπου 450 άτομα συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου μας (ποσοστό 1,5%), για την ανάδειξη του Δ.Σ. τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2013.

Είναι γεγονός ότι δημιουργήσαμε το Ιστολογιο (estamede.gr) της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και μέσω αυτού καλέσαμε τους συν/χους, να έλθουν να συσπειρωθούν μαζί μας και με την εγγραφή και συμπαράσταση στην Ένωση να βοηθήσουν το έργο μας και να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές για την επιστροφή των αυθαίρετων κρατήσεων στις συντάξεις μας από το 2010 μέχρι σήμερα.

Με την ανακοίνωσή μας αυτή καλούσαμε επίσης τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής των στον Σύλλογο και συγχρόνως να υπογράψουν σχετική εξουσιοδότηση παρακράτησης του ενός (1) Ευρώ τον μήνα για την συνδρομή των.

Αυτά όμως θορύβησαν το Κ.Κ.Ε. και τον Περισσό, διότι δεν επιθυμούν μία δυνατή ΕΣΤΑΜΕΔΕ ενώ έχουν συστήματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε όλος τους συνδικαλιστικούς κλάδους. Γι’ αυτό κάλεσαν την Πανεπιστημονική των συν/ων του ΤΣΜΕΔΕ να αντιδράσουν στο περιεχόμενο της ανακοινώσεως του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Συνέταξαν λοιπόν ένα κείμενο και είμαστε υποχρεωμένοι να το αντικρούσουμε διότι είναι αφ’ ενός αναληθές και αφ’ ετέρου παραπλανητικό.

 

1ον) Συμμετείχε και η Πανεπιστημονική στο Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και δεν θυμάμαι εάν μειοψήφησε ή απείχε της ψηφοφορίας. Επομένως η Ανακοίνωσή μας στο Ιστολόγιο είναι απολύτως σύννομη.

2ον) Η Πανεπιστημονική ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε, όπως ισχυρίζεται γιά την ισχυροποίηση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Τα μέλη του Δ.Σ. των Ανεξάρτητων και των Μάχιμων είναι εκείνοι που ανοίγουν και με σν/χους μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, το γραφείο της Ένωσης καθημερινά.

3ον) Δεν μας ενδιαφέρει η άρχουσα τάξη της χώρας και οι εταίροι δανειστές και δηλώνουμε ότι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι σε κανένα κόμμα. Οι πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός είναι δικαίωμά του.

4ον) Δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές θέσεις του Κ.Κ.Ε. περί δήθεν εκμετάλλευσης του πλούτου της χώρας και τον μόχθο του Ελληνικού λαού. Δυστυχώς δεν γίνονται τ’ ανωτέρω δεκτά από τους πολίτες και γι’ αυτό το Κ.Κ.Ε. είναι το πέμπτο κόμμα στην Βουλή με 5,6% και κατά την άποψή μου ποτέ δεν θα κυβερνήσει την χώρα.

5ον) Τους ξενίζει ότι οι δύο (2) δικές μας παρατάξεις συμφώνησαν για τους στόχους που υπηρετούν τα συμφέροντα των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ και θα επιθυμούσαν να μην είχε γίνει αυτό, διότι πάντοτε είναι η μειοψηφία στο Συμβούλιο και έτσι οι αποφάσεις μας τους δημιουργούν πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να μετατρέψουν την ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε Κομματικό Φέουδο του ΚΚΕ.

6ον) Εμείς δεν έχουμε άλλο τρόπο να ζητήσουμε να έλθουν οι συν/χοι στην Γ.Σ. για τον Διοικητικό Απολογισμό, παρά μόνον μέσω του ιστολογίου της Ένωσης μας, εν αντιθέσει με την Πανεπιστημονική που έχει τον Ριζοσπάστη και πηγαίνει πόρτα – πόρτα.

7ον) Να ανακαλέσουν την λέξη «παραπλανητική», ότι δηλαδή εμείς παραπλανούμε τους συν/χους που τους καλούμε με κάθε μέσο να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές, διότι αυτό είναι και απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου. Επομένως θα ζητήσουμε πειθαρχικές ποινές κατά το Καταστατικό, από τα τρία (3) μέλη της Πανεπιστημονικής γι’ αυτά που λένε.

8ον) Το Μαρξιστικό Κίνημα κα το Κ.Κ.Ε. δεν πιστεύει στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη» και θα πρέπει να ξέρουν ότι αντιτίθενται σε θεμελιώδεις αρχές του Ελληνικού Συντάγματος και θα πρέπει να ανακαλέσουν επίσημα τα αναγραφόμενα ότι δεν υφίσταται ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

9ον) Τους πείραξε ο μηχανισμός αυτόματης έγγραφης και είσπραξης συνδρομής στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ και να ανακαλέσουν την φράση για «εργατοπατερισμό» των παρατάξεών μας.

10ον) Εμείς στην Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν την διαφύλαξη της περιουσίας του Ταμείου και δεν πρόκειται νομίζω να περιμένουμε τις συμβουλές της Πανεπιστημονικής για τα 100 εκ. Ευρώ στο κάλεσμα της Κυβέρνησης για να σωθεί η χώρα.

Αυτοί θέλουν να πτωχεύσει η χώρα, όπως άλλωστε και τα Μνημονιακά Κόμματα.

11ον) Στηρίζουμε την ανεξάρτητη μη συστημική Τράπεζα Αττικής, στην οποία το ΤΣΜΕΔΕ έχει επενδύσει 400 εκ. Ευρώ, διότι είναι μία Τράπεζα που βοηθάει τους Μηχανικούς του ΤΕΕ χορηγώντας χαμηλότοκα δάνεια κλπ. Εκτός τούτου και το ΤΕΕ είναι υπέρ της Τράπεζας Αττικής.

12ον) Επιστρέφουμε τις φράσεις «μισαλλοδοξία, ρατσισμό και εμετικό αντικομουνιστικό δηλητήριο και για ανοησία» και τους καλούμε να ανακαλέσουν, διότι άλλως θα αναγκασθούμε να ζητήσουμε την διαγραφή τους από τον Σύλλογο, σύμφωνα με το Καταστατικό.

13ον) Νομίζουν ότι με αυτά που υποστήριξαν θα έχουν ευμενή ανταπόκριση στην Γενική Συνέλευση της 21/5/2015 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και προετοιμάζουν το κλίμα, διότι έτσι τους διέταξε να κάνουν ο Περισσός και το Κ.Κ.Ε. Είναι αρνητικοί σε όλα, δεν έχουν λόγο και προτάσεις, γι’ αυτό και νομίζω ότι θα αποτύχουν οικτρά στην προσπάθειά των να μας αντιμετωπίσουν με αληθινό λόγο. Και εμείς θα δραστηριοποιηθούμε για να έλθουν συν/χοι να βοηθήσουν.

14ον) Τέλος, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να θεωρήσει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4093/12, οι οποίες μας μείωσαν τις συντάξεις μας κατά περίπου 250 ευρώ/μήνα και κατήργησαν δώρα και επιδόματα, πιστεύω ότι θα προσελκύσει πολλούς συν/χους στην Ένωση για τις αγωγές και ότι στις εκλογές του 2016 θα αναγνωρίσουν τις προσπάθειες μας.

                                                                      Με Εκτίμηση

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
                             

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)