Δευτέρα, Ιούνιος 18, 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ή ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ή ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

Τα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ είναι:
1. Η ικανοποιητική λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ στο κτήριο της Πλατείας Κλαυθμώνος, οι διαθέσιμοι χώροι του οποίου είναι περιορισμένοι λόγω πολύ μεγάλων κοινόχρηστων χώρων, δεν επιτρέπει την διάθεση χώρου για την στέγαση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ ή άλλης ένωσης μηχανικών.
2. Η ικανοποίηση αιτημάτων μόνιμης στέγασης όχι μόνο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ η οποία προηγείται, αλλά και άλλων ενώσεων μηχανικών όπως της ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ. με την αρωγή του ΤΣΜΕΔΕ, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί συνολικά.

Τα δεδομένα για τον πρόεδρο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ είναι:
1. Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ στεγάζεται στο κτήριο της οδού Κολοκοτρώνη 4 όπου λειτουργεί το ΤΣΜΕΔΕ, επί πολλές δεκαετίες.
2. Αυτή η συστέγαση ικανοποιεί την ανάγκη άμεσης και καθημερινής επαφής των συνταξιούχων με την ΕΣΤΑΜΕΔΕ και την εύκολη επαφή των συμβούλων της με την Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ, για την επίλυση θεμάτων των συνταξιούχων.
3. Η λειτουργία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε ένα χώρο 14 τετραγωνικών μέτρων, τον οποίο μοιράζεται με την ΠΕΤΟΜ, είναι προβληματική και απαράδεκτη.
4. Οι απαιτούμενοι χώροι για την καλή λειτουργία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και την επίτευξη των στόχων της περιλαμβάνουν:
Α. Χώρο γραφείων για τους 9 συμβούλους. Β. Χώρο μόνιμης γραμματείας και εξυπηρέτησης συνταξιούχων. Γ. Χώρο αρχείου. Δ. Χώρο ανοιχτών συσκέψεων με δυνατότητες παρουσίας ακροατηρίου. Ε. Χώρο εντευκτηρίου (συνάντησης συνταξιούχων). ΣΤ. Χώρο βιβλιοθήκης.

Με βάση τα παραπάνω οι αντιλήψεις των δύο προέδρων συγκλίνουν στο να συστεγαστούν η ΕΣΤΑΜΕΔΕ και οι άλλες ενώσεις μηχανικών σε ένα κτήριο με την αρωγή του ΤΣΜΕΔΕ.
Κατά προτίμηση το κτήριο αυτό θα πρέπει να είναι το κτήριο στην Κολοκοτρώνη 4, λόγω εγγύτητος με αυτό του κτηρίου της Πλατείας Κλαυθμώνος και όχι το κτήριο ιδιοκτησίας ΤΣΜΕΔΕ στο Πεδίον του Άρεως όπου σήμερα στεγάζεται η ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΑΘΗΝΑ, 7.7.2015

Ι. Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)