Συνολική περιουσία

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Συνολική Περιουσία
Οκτώβριος ’09 3.558.493.245
Νοέμβριος ’09 3.505.923.420
Δεκέμβριος ’09 3.571.356.346
Ιανουάριος ’10 3.547.101.476
Φεβρουάριος ’10 3.535.849.914
Μάρτιος ’10 3.544.332.518
Απρίλιος ’10 3.542.902.688
Μάιος ’10 3.587.186.136
Ιούνιος ’10 3.611.548.800
Ιούλιος ’10 3.672.465.118
Αύγουστος ’10 3.674.650.763
Σεπτέμβριος ’10 3.649.168.650
Οκτώβριος ’10 3.674.063.121
Νοέμβριος ’10 3.681.846.012
Δεκέμβριος ’10 3.715.032.340
Ιανουάριος ’11 3.777.354.876
Φεβρουάριος ’11 3.786.841.226
Μάρτιος ’11 3.774.526.734
Απρίλιος ’11 3.779.263.039
Μάιος ’11 3.805.991.071
Ιούνιος ’11 3.864.669.562
Ιούλιος ’11 3.848.156.622
Αύγουστος ’11 3.810.184.971
Σεπτέμβριος ’11 3.794.201.792
Οκτώβριος ’11 3.826.116.977
Νοέμβριος ’11 3.816.558.266
Δεκέμβριος ’11 3.898.785.179
Ιανουάριος ’12 3.930.904.208
Φεβρουάριος ’12 3.931.402.692
Μάρτιος ’12 1.447.165.685
Απρίλιος ’12 1.476.935.915
Μάιος ’12 1.392.554.138
Ιούνιος ’12 1.433.734.749
Ιούλιος ’12 1.508.453.952
Αύγουστος ’12 1.537.429.100
Σεπτέμβριος ’12 1.582.963.984
Οκτώβριος ’12 1.698.446.833
Νοέμβριος ’12 1.744.618.019
Δεκέμβριος ’12 1.870.404.833
Ιανουάριος ’13 1.941.822.299
Φεβρουάριος ’13 1.930.353.020
Μάρτιος ’13 1.858.715.514
Απρίλιος ’13 1.980.198.190
Μάιος ’13 2.086.340.838
Ιούνιος ’13 2.045.004.851
Ιούλιος ’13 2.025.058.965
Αύγουστος ’13 2.038.021.601
Συνολική Περιουσία ΤΣΜΕΔΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ: 2.348.790.534 (κλοπή καταθέσεων) – 84.285.096 (μείωση ομολόγων λόγω PSI) = 2.433.075.630 €
* Για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη δημιουργία των διαγράμματων ευχαριστούμε τους:  Ηλιοπύρη, Κατσούλη, Μασούρα