Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

12.10.2016

Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται κάθε μήνα. Και επειδή η τελευταία συνεδρίαση έγινε στις 6/10/2016, συνεπάγεται ότι η επόμενη πρέπει να γίνει στις 6/11/2016.

  1. Σύμφωνα με το νόμο, όποιος έχει έννομο συμφέρον, εάν και εφόσον το Δ.Σ. παραβεί την πιο πάνω ρήτρα, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο και να ακυρώσει τις σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν.
  2. Κατά το Καταστατικό ο Πρόεδρος προσδιορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Δ.Σ., με δική του αποκλειστική προτεραιότητα και ευθύνη. Ο συνάδελφος Τζατζάνης δεν έχει το δικαίωμα να βάζει πονηρά και δόλια και να εισηγείται τα θέματα όπως έκανε χτες και να προσδιορίζει μόνος του την ημερομηνία συζήτησης για τις 13/10/2016.

Αυτό είναι αντικαταστατικό και δεν αφήνει τον Πρόεδρο να βάλει κατά προτεραιότητα κατά τη γνώμη μου τις 7 προτάσεις που αναφέρονται ρητά κατά την τελευταία συνεδρίαση σύμφωνα με το 20ο θέμα, ότε και έληξε η συνεδρίαση της 6/10/2016 γιατί είχε παρέλθει ο χρόνος της 15.00μμ. Οι προτάσεις αυτές για τις οποίες πρέπει να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από το ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την επίλυση των καίριων προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους αυτή την περίοδο και αποτελούν τον πυρήνα των προσπαθειών μας για την επίλυσή τους σύμφωνα και με το άρθρο 2 του Καταστατικού.

Επομένως, όλες αυτές οι παράτυπες ενέργειες του Γενικού Γραμματέα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο επόμενο Δ.Σ. και να ληφθούν μέτρα για να μην επαναληφθούν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

About Αθανάσιος Φιλιππίδης