Συνεδρία της 05-02-2019 ΝΕΩΝ Συνταξιούχων της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος Κ. Δούκας , ο επικεφαλής Ομάδας Μελετών Σ. Γκουλιούμης, ο νέος συνταξιούχος και εθελοντής εφάπαξ Μ.Τραγάκης από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ και οι Δ.Τσακμάκας, Κ.Σταμέλος, (εκπροσωπούσε και την Μ. Αυγουστίδου ) σαν εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας για τα προβλήματα των νέων συνταξιούχων Μηχανικών με το νόμο 4387/16.

Συζητήθηκαν τα κατωτέρω :

 1. Να δημιουργηθεί Τομέας Νέων Συνταξιούχων (Νόμος Κατρούγκαλου) μέσα στο σωματείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με εξειδίκευση σε όλα τα ασφαλιστικά και κυρίως τα συνταξιοδοτικά προβλήματα.

 2. Να γίνει προσπάθεια να αποκατασταθεί η τεράστια μείωση στις νέες συντάξεις (40%- 45%) με το νέο υπολογιστικό μοντέλο, με πίεση στο Υπουργείο, ΕΦΚΑ, αλλά και με σύνολο νομικών ενεργειών με μαθηματική τεκμηρίωση.

 3. Μια από τις προτάσεις θα ήταν η αποκατάσταση του ποσού του συντάξιμου ασφαλιστέου μισθού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού που προκύπτει στην ανταποδοτική σύνταξη για το τμήμα της Ειδικής Προσαύξησης (ΕΛΠΠ), στην αναλογία του 1,33 προς 1. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επιπλέον ποσό στη σύνταξη κατά 110 ευρώ τουλάχιστον.

 4. Μία σημαντική πρόταση θα ήταν σε αναλογία με τους παλαιούς συνταξιούχους να προκύπτουν δυο ποσά σύνταξης, ένα πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και ένα μετά και να υπάρχει το τελικό σύνολο. Ακόμη να μελετηθεί το κατά πόσο μπορεί η πρόταση αυτή να διεκδικηθεί δικαστικά, ανεξάρτητα με το αν κάποιος έχει συνταξιοδοτηθεί οριστικά ή όχι.

 5. Επίσης η προσωπική διαφορά, σε συνέχεια της μη περικοπής των παλαιών συντάξεων, να προστίθεται κατά 100% και στους νέους συνταξιούχους που σημαίνει να καταργηθεί η περικοπή κατά 50%, 67%, 75%, 100% αλλά να ακολουθεί το μοντέλο περικοπών παλαιών και νέων σαν μια ενότητα.

 6. Υπάρχουν και άλλα σημεία όπως οι κοινωνικοί πόροι, ο συντελεστής 0,075 κλπ.

 7. Να εκδίδονται ταχύτερα οι συντάξεις. Καθυστέρηση σήμερα σχεδόν τρία χρόνια. Π.χ. να δημιουργηθούν δύο κυλιόμενες ομάδες εθελοντών θιγόμενων συναδέλφων που θα βοηθούν το ΕΦΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ, κατά το υπόδειγμα του ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ)

 8. Επίσης για την επιτάχυνση να αναρτηθεί τυφλοσούρτης (σκονάκι) για τη συμπλήρωση Η-αιτήσεων στον ιστότοπο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, γιατί γίνονται χρονοβόρα λάθη.

 9. Στην περίπτωση των ασφαλισμένων που έχουν θεμελιώσει – κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα προ της 12/5/2016 ο υπολογισμός να γίνεται με τον παλιό τρόπο.

 10. Να λαμβάνεται υπόψη σε παλιούς και νέους ο χρόνος εξόδου σε σύνταξη του ασφαλισμένου.

 11. Στον ιστότοπο estamede.gr να δημιουργηθεί χώρος στην αρχική σελίδα για ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

 12. Έγινε σαφές ότι η συμμετοχή στις εκλογές θα προφυλάξει τα κερδηθέντα και θα εξασφαλίσει τα μέλλοντα, γιατί η άλλη πλευρά υπηρετεί ΜΕ ΛΟΓΙΑ, δηλ με συνεχή αποστολή εγγράφων μηδενικής απήχησης, μόνο το κόμμα τους.

 13. Άλλα θα εξετασθούν σε επόμενη συνάντηση με πρόσκληση και της κυρίας Αυγουστίδου.