Σάββατο, Φεβρουάριος 23, 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ

Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας κου Αντώνη Μπέζα και τον επισκέφτηκε στο γραφείου την Τρίτη 23/12/2014.
Παρόντες ήσαν Ο Πρόεδρος Ι. Κατσούλης, ο Αντιπρόεδρος Α. Φιλιππίδης, ο Γενικός Γραμματέας Γ. Τσιβεριώτης, ο Ταμίας Δ. Καραπιστόλης και ο νομικός σύμβουλος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, Α. Κοντοθανάσης. Επίσης παρευρέθηκε από πλευράς Υπουργείου και ο νομικός σύμβουλος του ΕΤΑΑ.
Όλα τα μέλη είχαν μια ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση με τον Υπουργό και είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων αλλά και κάποια που αφορούν τους εν ενεργεία μηχανικούς, όπως αυτά έχουν συζητηθεί και αναλυθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτά που εθίγησαν στην πρόσφατη συνεδρία της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ.
Δόθηκε φάκελος από τον νομικό σύμβουλο Κοντοθανάση, με σχετικά έγγραφα προσφάτων αποφάσεων του ΔΣ για πληρέστερη ενημέρωση και μας υποσχέθηκε να πράξει ότι μπορεί για την επίλυση των θεμάτων μας καθώς και ότι θα συμμετάσχει εφ΄ όσον του το επιτρέπουν τα άλλα του καθήκοντα στην επιτροπή ενεργειών για επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και εν γένει ανάταξη της οικονομίας της χώρας

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)