Τετάρτη, Ιούλιος 18, 2018

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

κινητό 6976400698

Αθήναι, 29/6/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατεβήκαμε στις εκλογές της 3/6/2016 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 2016-2019 και συνήλθαμε προ των εκλογών να συντάξουμε το πιο κάτω πρόγραμμά μας το οποίο ανακοινώσαμε στους ψηφοφόρους και οι οποίοι μας προτίμησαν με την ψήφο των και μας ανέδειξαν πρώτη δύναμη με 5 έδρες έναντι 4 των κομμουνιστών. Είμαι υποχρεωμένος να ανακοινώσω το πρόγραμμα και στο SITE της ΕΣΤΑΜΕΔΕ για ευνόητους λόγους.

Το πρόγραμμά μας είναι:

Α. Βασικός αυτοπροσδιορισμός μας για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται πιο κάτω είναι η ελευθερία σκέψεων και ενεργειών χωρίς κηδεμονίες, εξαρτήσεις και σκοπιμότητες από οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς ή κόμματα αλλά και χωρίς ατομικές πολιτικές και στοχεύσεις.

Β. Οι κοινοί στόχοι μας είναι:

 1. Θεωρείται πρωταρχική ανάγκη η διαφύλαξη της οικονομικής ευρωστίας του ασφαλιστικού μας φορέα του ΤΣΜΕΔΕ, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αξιοπρεπών συντάξεων και για το λόγο αυτό θα εξετασθούν όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες αλλά και αποφάσεις που ζημίωσαν το ΤΣΜΕΔΕ, που αποτελούσε και αποτελεί τον φορέα υποδοχής της αναγκαστικής αποταμίευσης των υψηλών εισφορών μας, σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου, τις οποίες στερηθήκαμε για να εξασφαλίσουμε ως συνταξιούχοι αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι μόνο. Ειδικότερα δε, θα γίνει αγώνας με κάθε νόμιμο μέσο για την επιδίωξη αποκατάστασης της τεράστιας ζημιάς που υπέστη το ΤΣΜΕΔΕ και κατ’ επέκταση το μέλλον των συντάξεών μας, μια ζημιά που ανέρχεται στα 2,5 δις από το γνωστό κούρεμα των κρατικών ομολόγων, στα οποία επενδύονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος όλες αυτές οι αναγκαστικές εισφορές όλων μας.
 2. Θα προωθήσουμε και θα παρακολουθήσουμε όλες τις ατομικές αλλά και τις συλλογικές προσφυγές στην ελληνική κι όχι μόνο Δικαιοσύνη που θα στοχεύουν την επιστροφή όλων των παρακρατήσεων, αλλά και στην αναστολή ή και ακύρωση όλων των Νόμων και διατάξεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν όλες αυτές οι παρακρατήσεις, ζήτημα στο οποίο εξάλλου μας δεσμεύει και η σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στις 10-12-2012.
 3. Θα παρακολουθήσουμε με συνέχεια και συνέπεια τις εξελίξεις, αλλά και τις αποφάσεις που αφορούν το ΤΣΜΕΔΕ και θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθούν οι άμεσες αντιδράσεις μας με κάθε νόμιμο μέσον και με οργάνωση αποτελεσματικής διαμαρτυρίας για την προστασία των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων οπότε αυτά απειληθούν.
 4. Θα παρακολουθήσουμε τις εν εξελίξει ευρισκόμενες διαδικασίες, που αφορούν την υγειονομική μας κάλυψη μέσω του ΕΟΠΥΥ και θα προετοιμαστούμε για τις άμεσες αντιδράσεις μας συνεργαζόμενοι και με τους λοιπούς ενδιαφερομένους με τους οποίους συνυπάρχουμε στον ΕΤΑΑ.
 5. Θα επιδιώξουμε να παρέμβουμε επίμονα και αποφασιστικά για τη δραστική μεταβολή του τρόπου λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ, που ταλαιπωρεί δραματικά και απαράδεκτα, για ένα τόσο υγειές ταμείο, τους συναλλασσομένους μ’ αυτό, προωθώντας και τις δυνατότητες Η/ΤΣΜΕΔΕ για την απλούστευση των διαδικασιών.
 6. Θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη διαδραστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας και όχι μόνο, με τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, αλλά και γενικότερα με το σύνολο των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, διευρύνοντας το κοινωνικό πεδίο αναφοράς της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ενώ παράλληλα θα επιδιώξουμε μέσα από αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, να οργανώσουμε σε νέο πανελλαδικό μοντέλο οργάνωσης το σύνολο των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, υιοθετώντας την καλύτερη δυνατή περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
 7. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει, μέσω των κατάλληλων μελετών αξιοποίησης, να αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση των παροχών του ΤΣΜΕΔΕ προς τους ασφαλισμένους του, αξιοποιώντας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο, την απεξάρτηση από τα δεσμά του κράτους και των εκάστοτε σκοπιμοτήτων των κυβερνήσεων, που με τους δικούς μας αναγκαστικούς πόρους μιας ζωής, ασκούν πολιτικές τελικά εις βάρος μας, θέτοντας σε προφανή και άμεσο κίνδυνο την βιωσιμότητα του ταμείου μας.   
 8. Στον ευρύ κύκλο των ενδιαφερόντων μας θα ενταχθεί και η έρευνα και μελέτη του προσδιορισμού της βιωσιμότητας και ευρωστίας ενός ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.
 9. Σοβαρό θέμα αποτελεί και η ίδια η λειτουργία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ η οποία συνίσταται βασικά σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτα έρχεται το οικονομικό με ανάγκη μιας άμεσης είσπραξης των εισφορών. Δεύτερον είναι η εξασφάλιση των απαιτουμένων χώρων για τη λειτουργία της Ένωσης από το ΤΣΜΕΔΕ. Τρίτον, αλλά και πολύ βασικό είναι η νομική κάλυψη της Ένωσης για το δύσκολο έργο που έχει μπροστά. Τέλος ανάγκη αποτελεί η αναθεώρηση του καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ αφού το υπάρχον δεν ανταποκρίνεται στις αναγκαίες λειτουργίες της.
 10. Θα επιδιώξουμε να επαναφέρουμε το δικαίωμα των συνταξιούχων στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο σύνολο των οργάνων του ΤΕΕ, γιατί μπορεί να διακόψαμε τον επαγγελματικό μας βίο, αλλά κανείς δεν θα μας υποχρεώσει να διακόψουμε και τον κοινωνικό μας βίο και την κοινωνική μας συμμετοχή.
 11. Θα επιδιώξουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και με άλλους συναφείς Συλλόγους και ειδικά με τους συμμετέχοντες στο ΕΤΑΑ αλλά και στο σύνολο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων, όπως ΑΓΣΣΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος) που αφορά όλη τη Χώρα και ακόμα παραπέρα στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά όργανα (FERPA με 90 εκ. φυσικά μέλη, συνταξιούχους από 26 Ευρωπαϊκές Χώρες).
 12. Θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ, όχι μόνον για την ενδυνάμωση της οργανωμένης φωνής μας, αλλά και για την ανάδειξη νέων στελεχών για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων μας.
 13. Τέλος, θα επιδιώξουμε την κατά το δυνατόν παρέμβασή μας:

            α) Στην ανάταξη της πραγματικής οικονομίας της Χώρας.

            β) Την διαμόρφωση του επιπέδου και του περιεχομένου της Δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

            γ) Την διαφύλαξη και ανάδειξη της Ελληνικής κληρονομιάς και του Ελληνικού πολιτισμού.

            δ) Στο σχεδιασμό Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας.

                        ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΕΤΤΑΣ ΔΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Υ.Σ. Επειδή εξεδόθη ο ν. 4387/12-5-2016 ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 τον οποίο επεξεργαζόμαστε, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει από 1/1/2017 και βέβαια δημιουργείται ένας φορέας ογκόλιθος ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τους 9 βασικούς φορείς παροχής συντάξεων, ήτοι ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, Δημοσιογράφοι…, είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε νομικά, όπως στην περίπτωση να προσφύγουμε στο ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητά του. Κατά την εφαρμογή του νόμου θα υποδειχθεί εάν θα υπάρξουν νέες μειώσεις των συντάξεών μας ή εάν πρόκειται όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εργασίας να γίνουν μειώσεις στους νέους συνταξιούχους που θα δημιουργηθούν από δω και πέρα διότι είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι μεγάλοι φορείς ΙΚΑ και ΟΑΕΕ είναι ελλειμματικοί κατ’ έτος με πολλά δις ευρώ και συνεπώς οι Βρυξέλες επέβαλαν στην Κυβέρνηση να εκδώσει το ν. 4387/2016 ώστε με την πάροδο πολλών ετών να εξισορροπηθεί το ασφαλιστικό σύστημα.

Εγώ, εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι ιδιόρρυθμος στην έρευνα του Δικαίου σας υπόσχομαι κάθε δίμηνο θα σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα των ερευνών μου γύρω από το νέο ασφαλιστικό διότι εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε απόμαχοι και περιμένουμε μόνο τη σύνταξή με την οποία συντηρούμε την οικογένειά μας και παράλληλα από αυτήν χορηγούμε ένα μέρος στα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αθανάσιος Φιλιππίδης

κινητό 6976400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης