Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018

ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                                    10.3.2017

 

Σας πληροφορώ ότι το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ κατά την από 13.1.2017 2η Συνεδρίασή του και με την υπ’ αρίθμ. 4 απόφασή του, αποφάσισε το κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 4 να νοικιαστεί για τις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας και όπως πληροφορήθηκα νοίκιασε στο Υπουργείο Εργασίας συγκεκριμένα μόνο το υπόγειο, το ισόγειο και τον ημιόροφο του κτιρίου του, στην οδό Κολοκοτρώνη 4.

Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί προασπίζουν τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ για να μπορεί ο ΕΦΚΑ να έχει έσοδα εξ ενοικίων από όλα τα κτίρια που του ανήκουν πλέον τώρα και επομένως, κατά τη γνώμη μου, δείχνουν σοβαρότητα και θέλουν να συνδράμουν επιτυχώς στους σκοπούς του φορέα.

Επομένως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας ως ΕΣΤΑΜΕΔΕ στο κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 4 που μας παρείχε δωρεάν το τ. ΤΣΜΕΔΕ επί 70 ολόκληρα χρόνια και ολόκληρο τον 2ο όροφο, με απόφαση του Δ.Σ. μας, να το γεμίσουμε   με γραφεία, καρέκλες, ερμάρια κλπ και κάθε απαραίτητο υλικό ώστε να πετύχουμε σε περίπτωση που ενοικιαστούν και οι υπόλοιποι όροφοι να θεωρηθεί de facto ότι ο 2ος όροφος ανήκει αποκλειστικά στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ, χωρίς την καταβολή ενοικίου.

Έτσι, με αυτό τον τρόπο, που κατά τη γνώμη μου, είναι και από τα κυριότερα, δηλαδή το θέμα της στέγης του Συλλόγου μας, να οριστικοποιηθεί και να ζητήσουμε από τον ΕΦΚΑ να συναινέσει στο δίκαιο αίτημά μας διότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά επειδή όλο το κτίριο ανήκει σε αυτό, διότι υποψιάζομαι ότι θα νοικιάσει και τους υπολοίπους ορόφους.

Με αυτά τα θέματα που είναι και τα κυριότερα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να ασχοληθεί το Προεδρείο όταν ληφθεί υπόψη ότι ασχολήθηκε με το να ζητάει στέγη στο υπόγειο του κτιρίου της Κλαυθμώνος που ανήκει αποκλειστικά στο ΤΜΕΔΕ και να μην λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΜΕΔΕ ότι το κτίριο είναι αποκλειστικά δικό του και το διαχειρίζεται όπως εκείνο θέλει.

Βέβαια, στο κτίριο της πλατείας Κλαυθμώνος υφίστανται όλες οι Διευθύνσεις του τ. ΤΣΜΕΔΕ, φιλοξενούμενες από το ΤΜΕΔΕ και κάτι αντίστοιχο, με συμφωνία κυρίων, έχει γίνει και με τα 52 κτίρια του τ. ΤΣΜΕΔΕ στην επαρχία, που ανήκουν πλέον στον ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας έτσι το ΤΜΕΔΕ να εκδίδει εγγυητικές επιστολές στους 25.000 μηχανικούς εργολήπτες για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους από το επάγγελμά τους.             

                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

About Αθανάσιος Φιλιππίδης