ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 8/6/2015

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιώ την παρούσα απόφαση 1094/2012 ύστερα από εισήγησή μου στην Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και η οποία εγένετο αποδεκτή.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1094/2012

α) ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/12-11-2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

β) ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ \ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4093/12

γ) ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ.

Ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων κος Α.Φιλιππίδης θέτει υπόψη της Δ.Ε. την πιο κάτω γραπτή εισήγηση που έχει ως εξής:

«1. Όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, ο νόμος 4093/12-11-2012 (τεύχος Α, Α.Φ. 222), που φορά την «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 – 2016 ….κ.λ.π.». Και ναι μεν κατά γενική παραδοχή τα μέτρα αυτά έχουν σκοπό τη μείωση του Δημοσιονομικού ελλείμματος και προφανώς, αφενός την μείωση των εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού και αφετέρου την αύξηση των εσόδων, με κύριο σκοπό να έχουμε ισοζύγιο στο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως αυτό περιγράφεται στο πρωτοφανές πολυσέλιδο νομοσχέδιο στα χρονικά των μεταπολεμικών Κυβερνήσεων της Ελλάδος, αλλά και από την άλλη μεριά, γίνονται περικοπές των συντάξεων μας, όπως πιο κάτω περιγράφεται,

2. Μετά από προσεκτική ανάγνωση της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.5 – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, διαπιστώσαμε τα κάτωθι:

α) Από 1-1-2013, η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000 Ευρώ από οποιαδήποτε πηγή ή αιτία μειώνονται ως εξής: Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 – 1.500 Ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 Ευρώ.

β)…………..γ)…………….δ)……….

Παρακάτω το άρθρο αυτό αναφέρει: « Στο ως άνω άθροισμα λαμβάνονται υπ’ όψη τα μερίσματα καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσματος αυτού το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα».

3. Εξ’ άλλου στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ. 16 και ειδικότερα στην παράγραφο 8 «από 1-12-2012 η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συν/χων των δικαιούχων των Φ.Κ.Α. και υπολογίζει το ποσό της μείωσης για τους συν/χους, καθώς και για όσους λαμβάνουν συντάξεις από περισσότερους του ενός φορέα». Εξ’ άλλου για να μην υπάρχει το παράδοξο των προηγουμένων νόμων όπως τον Ν. 4051/2012, όντος ελάβαμε και την σχετική 237/9-4-2012 απόφαση μας, όπου εκφράσαμε τους λόγους, για λόγους ισονομίας να μην εφαρμοσθεί στους μονοσυνταξιούχους του Ταμείου μας. Εξ’ άλλου αναφέρεται ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης εποπτείας Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικής Άμυνας και το Δημόσιο αποστέλλουν έως την 101 ημέρα κάθε μήνα στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή μηνιαίο αρχείο πληρωμών συντάξεων, όπου παρέχονται αναλυτικά και ανά συν/χο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει ο κάθε φορέας. Εξάλλου στην ίδια παράγραφο πιο κάτω αναφέρεται «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ασφαλιστικών οργανισμών με τις ανωτέρω διατάξεις οι Πρόεδροι και οι Διοικητές των ανωτέρω οργανισμών κηρύσσονται αυτοδικαίως έκπτωτοι».

4. Εξ’ όλων των ανωτέρω, οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ, επικεντρώνονται στο σημείο του Νόμου όπου αναφέρει ότι «τα ποσά της μείωσης των συντάξεων του κάθε φορέα αποτελούν έσοδα του οικείου ασφαλιστικού φορέα».

Δηλαδή, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά, ότι με τον τρόπον αυτόν το δημοσιονομικά έλλειμμα δεν πρόκειται να μειωθεί, αφού το Υπουργείο Οικονομικών, ουδέποτε θα εισπράξει τα ποσό της μειώσεως των συντάξεων μας, δεδομένου ότι αυτά θα παραμείνουν στο ΤΣΜΕΔΕ. Επειδή λοιπόν ρητώς αναγράφεται στο νομοσχέδιο, ότι τα ποσό των μειώσεων των συντάξεων των συν/χων του ΤΣΜΕΔΕ δεν αποστέλλονται κάθε μήνα στο Υπουργείο Οικονομικών για να αποτελέσουν έσοδα του Κρατικού προϋπολογισμού, όπως συμβαίνει εξ’ άλλου και στις μειώσεις των συντάξεων του ν. 3845/2010, όρθρο 3, παρ. 10, που αφορά τις περικοπές των δώρων και επιδομάτων, αφού και αυτές (οι περικοπές) δεν αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για να ελαφρύνει τον Κρατικό προϋπολογισμό, αλλά παραμένουν στο ΤΣΜΕΔΕ (αυξάνοντας την περιουσία του).

Επειδή ως παράδειγμα αναφέρουμε εξ’ αντιδιαστολής, την περίπτωση κατά την οποία «η εισφορά αλληλεγγύης» βάσει του Νόμου 3863/2010, άρθρο 38, ότι αποτελεί έσοδο του ΛΑΦΚΑ και ρητά αναφέρεται στον πιο πάνω νόμο ότι η Διεύθυνση Λογιστικού του ΤΣΜΕΔΕ, συντάσσει ένταλμα και αποστέλλει τα ποσά που αναφέρονται στο Νόμο αυτό για την εισφορά αλληλεγγύης, σημαίνει ότι για άλλη μια φορά η Βουλή ψηφίζει νόμους στο γόνατο, διότι οι περικοπές των συντάξεων μας στο Νόμο αυτόν, όπως και στους άλλους που αναφερθήκαμε, δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την μείωση του Δημοσιονομικού ελλείμματος. Προκύπτει έτσι αβίαστα, ότι η Κυβέρνηση ψηφίζει κατ’εντολή της τρόϊκας και του Δ.Ν.Τ., χωρίς να εξαιρεί το Ταμείο μας, ενώ οι μειώσεις αυτές κατά την γνώμη μας, αφορούν αποκλειστικά Ταμεία που έχουν ελλείμματα όπως π.χ., το Δημόσιο, τον ΟΓΑ κ.λ.π. και επομένως δεν πρέπει οι Νόμοι αυτοί ν’ ακουμπήσουν τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ.

5. Δεν παραλείπουμε να αναφέρουμε ότι πριν 2 χρόνια η Τρόϊκα που επισκέφθηκε το ΕΤΑΑ για να πληροφορηθεί τα περιουσιακά του στοιχεία, έμεινε έκθαμβη ότι ο κ. Πρόεδρος του ΕΤΑΑ παρουσία και των Προέδρων των Τομέων της, παρουσίασε τους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων των τομέων που όπως είναι γνωστό παρουσίαζαν ύψος αποθεματικών της τάξεως των 6 δις Ευρώ (προ του κουρέματος ασφαλώς). Και όχι μόνο αυτό αλλά ελέχθη επί λέξει, ότι για ποιο λόγο δεν αποχωρείτε από την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και να γίνετε Ν.Π.Ι.Δ. αυτόνομα και να αυτοδιαχειρίζεστε την περιουσία σας. όπως εσείς νομίζετε καλλίτερα για την εξυπηρέτηση των μελών σας, Έτσηιροκύπτει ότι το Κρότος ενώ έχουμε αυτοδιαχείριση και αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τον νόμο 3655/2008, δεν έχει έλθει σε διάλογο και να ερωτήσει την Διοίκηση μας, εάν συμφωνεί σε περιπτώσεις που θέλει να επέμβει είτε αυτές λέγονται περικοπές συντάξεων, είτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εάν συμφωνούμε ή όχι. Επομένως παρουσιάζεται το φαινόμενο το Κράτος να νομοθετεί, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη του τις ειδικές συνθήκες των Ταμείων που εποπτεύει και επομένως δεν αποκλείεται και ο Νόμος αυτός που επικαλούμεθα να είναι αντισυνταγματικός, όπως εξ’ άλλου και το Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσφατα, απεφάνθη, ότι είναι αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις άλλων Νόμων οι οποίες μείωναν τις συντάξεις μας. Στο σημείο αυτό δηλούμε στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ ότι εμείς οι συν/χοι θα προβούμε σε αίτηση ακυρώσεως όλων των σχετικών διατάξεων τωννόμων και κυρίως: α) του Νόμου 3845/2010 β) του Νόμου 3863/2011 και του τελευταίου Νόμου 4093/12-11-2012, καθόσον όλες οι περικοπές των συντάξεων μας ουδέν αποτέλεσμα είχαν στη μείωση των δημοσίων δαπανών καθόσον, τα ποσά των μειώσεων παρέμειναν στον φορέα μας και ουδέποτε επηρέασαν το Δημοσιονομικό έλλειμμα εξ’ αντιδιαστολής με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην περίπτωση που οι συν/χοι του Δημόσιου εζήτησαν την ακύρωση ιδίως το Νόμου 3845/2010 (μείωση δώρων και επιδομάτων) καθότι το ΣτΕ έκρινε ότι βάσει σχετικού άρθρου του Συντάγματος η μείωση των συντάξεων ωφελεί το Δημόσιο συμφέρον (βλέπετε αίτηση αναιρέσεως από την εργατολόγο κ. Μαρία Τσίπρα). ΄Αρα ζητούμε από τώρα να ληφθεί απόφαση της Δ.Ε. ότι δεν θα αντιδικήσει το Ταμείο στην αίτηση μας στο ΣτΕ αλλά θα ομολογήσει την αίτησή μας.

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

α) Όπως να αντιγραφούν εξ’ ολοκλήρου τα πιο πάνω αναφερόμενα, στο ιστορικό της παρούσης και να ληφθεί απόφαση της Δ.Ε. ότι συμφωνεί απόλυτα με την άποψη των συν/χων του ΤΣΜΕΔΕ και να εισηγηθεί ότι, η περικοπή από τις συντάξεις μας, δεν ωφελεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά αντίθετα αυξάνει την περιουσία του Ταμείου, και αυτό είναι άδικο, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι ουδέποτε εισηγηθήκαμε στα Εποπτεύονται Υπουργεία μας την μείωση των συντάξεων των ασφαλισμένων μας, αλλά και ότι ουδέποτε έχουμε λάβει κάποια επιχορήγηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα μάλιστα μας οφείλει το Κράτος το ποσόν των 700 εκ. Ευρώ, λόγω της σχετικής τριμερούς απόφασης, και να ζητήσουμε την τροποποίηση του Νόμου 4093/12.11.2010 που αφορά τη μείωση των συντάξεων των συν/χων του ΤΣΜΕΔΕ από την Κυβέρνηση, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ καθ’ όλη την διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας επλήρωναν τεράστιες εισφορές, με αποτέλεσμα η περιουσία του Ταμείου να φθάσει σε τεράστια ποσά και μάλιστα της τάξεως ων 4 δις Ευρώ, αφού κανένα άλλο Ταμείο της χώρας δεν είχε την δυνατότητα αυτή, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι σε άλλα Ταμεία π.χ. ΟΓΑ, ΙΚΑ κλπ. οι εισφορές των μελών των δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αφ’ ενός ικανών συντάξεων και αφ’ ετέρου ικανής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και όπως είναι γνωστό εδώ και 30 χρόνια το Κράτος επιχορηγούσε με 5 δις Ευρώ το Ι. Κ. Α. και 5 δις Ευρώ τον ΟΓΑ κάθε χρόνο(ποσοστά περίπου 2% του ΑΕΠ σε κάθε φορέα) και δημιουργήθηκε το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξεως των 360 δις Ευρώ, αφού οι προϋπολογισμοί του Κράτους είχαν το έλλειμμα αυτό και επομένως ήτο αναγκαίος ο δανεισμός της χώρας σε βάρος όλων των άλλων ομάδων συν/χων και κυρίως του Ε.Τ.Α.Α., όπως προκύπτει από τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς των τελευταίων 30 ετών. Έτσι με τον σχετικό Νόμο για το κούρεμα των Ομολόγων εγένετο τεράστια ζημία στο Ταμείο μας ότε και ζήτησα με άλλη εισήγηση μου, προ μηνός, να ανοίξουμε σχετική Αγωγή κατά του Δημοσίου για να ζητήσουμε τις ζημίες που έχουμε υποστεί για τον λόγο αυτό.

β) Η απόφαση που θα ληφθεί να κοινοποιηθεί άμεσα στο Ε.Τ.Α.Α. με την παράκληση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη και να μην ισχύει ο νόμος σε ότι αφορά τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την εισήγηση, και

γ) Ότι το ΤΣΜΕΔΕ δεν θα αντιδικήσει σε καμία περίπτωση στις προσφυγές και αγωγές των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που πρόκειται να ανοιχθούν στα Διοικητικό Πρωτοδικεία της χώρας, διότι πράγματι όσα αναφέρονται στην Εισήγηση είναι πραγματικά γεγονότα και οι ισχυρισμοί των συνταξιούχων αληθείς».

Η Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της και αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση απεφάσισε ομόφωνα όλα τα ανωτέρω.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.»

ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ \ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4093/12

«Όπως σας είναι γνωστό στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α’, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4093/2012 «έγκριση Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» όπου στο Άρθρο 1° της παρά γ. 1α της υποπαραγράφου 1Α.5 της περιπτ. 1, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, με τις οποίες μειώνονται, από 1Π Ιανουαρίου 2013, οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις, καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο. Εξάλλου στο ίδιο άρθρο και στην ίδια υποπαράγραφο 1Α.5, εν τέλει αυτής, ρητά αναφέρεται ότι οι ανωτέρω περικοπές των συντάξεων κάθε φορέα ή τομέα, αποτελούν έσοδα του οικείου Ασφαλιστικού φορέα ή τομέα και εν προκειμένω στο ΤΣΜΕΔΕ.

1.- Επειδή, τα μέλη του ΤΣΜΕΔΕ, καθ’ όλη την διάρκεια της επαγγελματικής των σταδιοδρομίας, πλήρωναν και πληρώνουν μεγάλες εισφορές στο φορέα μας, για να λάβουν ικανοποιητική σύνταξη και επειδή τούτο αποδεικνύεται αφού η περιουσία του Ταμείου μας, ανήλθε ακόμη και στο ποσό των 4 δισεκ. Ευρώ, (που ως γνωστό ευρίσκεται στην Τράπεζα της Ελλάδος), σαφώς αποδεικνύεται ότι το μέτρο αυτό των συντάξεων μας, θα έπρεπε να εξαιρεθεί του Νόμου, διότι εμείς οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ ουδέποτε εκβιάσαμε την Πολιτεία να θεσπίσει ιδιαίτερους Νόμους για αύξηση των συντάξεων μας, αφού είναι γνωστό ότι εξ’ αντιδιαστολής διάφορες συντεχνίες και κοινωνικές ομάδες έπρατταν τούτο και λάμβαναν συντάξεις πολύ μεγαλύτερες από τις εισφορές που είχαν καταβάλει. Εξ’ άλλου δε ουδέποτε τοΤΣΜΕΔΕ επιχορηγήθηκε σύμφωνα με την τριμερή απόφαση από την Πολιτεία και ήδη μας οφείλει το ποσό των 500 εκ. Ευρώ που ουδέποτε μας κατέβαλε.

2. Επειδή, εξ άλλου το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι αναδιανεμητικό, που σημαίνει ότι βάσει των εισφορών που έχει καταβάλλει κάθε εργαζόμενος, θα πρέπει να είναι αντίστοιχο και το ποσό των συντάξεων που θα πρέπει να λάβει ο πολίτης όταν συνταξιοδοτηθεί, αποδεικνύεται ότι η Πολιτεία ποτέ δεν ρύθμισε ισόνομα το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα εδώ και 30 χρόνια να επιχορηγεί το Ι.ΚΑ και τον ΟΓΑ με υπέρογκα ποσά της τάξεως περίπου του 10 δισ. Ευρώ και τώρα που φθάσαμε στο χείλος του γκρεμού, με αναγκαστικούς νόμους, έρχεται και στο δικό μας φορέα και επιζητά να εφαρμόσει το Νόμο, για περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων μας, πράγμα το ποίο είναι εντελώς άδικο και ανήθικο και επειδή αποδεικνύεται απόλυτα ότι το Κράτος δεν μπορούσε να έχει σωστή δημοσιονομική πολιτική, αναγκάστηκαν οι πιστωτές μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να διαχειρίζεται από εδώ και πέρα τα οικονομικά της χώρας και να βγάζει Νόμους και αποφάσεις που να περικόπτουν τις συντάξεις μας οριζοντίως χωρίς καμία εξαίρεση.

3.- Εξ’ άλλου, επειδή, με το Ν. 3518/2006, που αφορά αποκλειστικά την αναδιάρθρωση των Κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ και ειδικότερα στο άρθρο 8 ορίζεται, ότι η κυρία σύνταξη θα είναι 816 Ευρώ και η Ειδική Προσαύξηση 1.088 Ευρώ, δηλαδή συνολικά με 35 έτη ασφάλισης η μηνιαία σύνταξη των μονοσυνταξιούχων καθορίζεται στο ποσό των 1.904 Ευρώ, αποδεικνύεται ότι σε ένα επιστήμονα, όπως είναι ο Μηχανικός, ο οποίος διάνυσε και 5 χρόνια φοίτησης στο Πολυτεχνείο, (αφού η σύνταξη των 1.904 Ευρώ δεν είναι και καμιά σπουδαία σύνταξη), θα έπρεπε να μην γίνονται περικοπές από την Κυβέρνηση και μάλιστα θα έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο Μηχανικός που έχει πολύ πιο σεβαστή θέση στην κοινωνία και οι απαιτούμενες ανάγκες του επιβίωσης πρέπει να βρίσκονται σε ανώτερο βαθμό, έναντι άλλων συντεχνιών, αφού εμείς έχουμε ξοδέψει πολλά χρήματα για τις σπουδές μας και θα έπρεπε η Πολιτεία να μεριμνά με διαφορετικό τρόπο όταν εκδίδει σχετικούς Νόμους περικοπών συντάξεων για να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους προς κάλυψη των ελλειμμάτων που η ίδια δημιούργησε εδώ και 30 χρόνια μετά την Μεταπολίτευση, διότι είναι παγκοίνως γνωστό ότι με την κοινωνική πολιτική της αποσκοπούσε μόνο στο λαϊκισμό, δηλαδή να παίρνει την ψήφο ασθενών συντεχνιών αφού επιχορηγεί τα ταμεία των με υπέρογκα ποσά, φθάνοντας ακόμη και στο 5% του ΑΕΠ (Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., ΟΑΕΕ). Και επειδή τα έξοδα του προϋπολογισμού ήσαν μεγαλύτερα από τα 10 δισ. Ευρώ των εσόδων ηναγκάζετο η Πολιτεία να αρχίσει να δανείζεται κάθε χρόνο 10 δισ. Ευρώ και έτσι το χρέος ανήλθε σήμερα σε 300 δισ. Ευρώ, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται τώρα να περικόπτει τις συντάξεις μας, αφού είναι ο πιο εύκολος τρόπος.

4.- Επειδή, σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, τα μέτρα αφορούν την μείωση του Δημοσιονομικού ελλείμματος και επειδή οι μειώσεις των συντάξεων μας αποτελούν έσοδα του φορέα μας, ισχυριζόμεθα ότι το Δημοσιονομικό έλλειμμα δεν πρόκειταινα μειωθεί αφού το Υπουργείο Οικονομικών ουδέποτε θα εισπράξει τα ποσά των μειώσεων των συντάξεων μας, και επομένως η Αίτηση μας ακυρώσεως του Νόμου θα έχει ευνοϊκή έκβαση από το ΣτΕ.

5.- Επειδή εξάλλου, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου εκδίδει Νόμους που αφορούν όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του οποίους εποπτεύει και επειδή είναι δύσκολο να εξαιρέσει το ΤΣΜΕΔΕ αποκλειστικά για επικοινωνιακούς λόγους (όπως πολλές φορές μας ανακοίνωσε στο παρελθόν), παρακαλούμε τη Δ. Ε. να συνδράμει την προσπάθεια μας και να μας βοηθήσει σήμερα, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όταν ληφθεί υπ’ όψιν ότι έχουμε υποστεί τελευταία και άλλες περικοπές βάσει των Ν. 3845/2010, Ν. 3863/2010, Ν. 4024/2011 και Ν. 4051/2012 και έτσι είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε ως προς το ζειν σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο της ζωής μας. Εξ’ άλλου με τον Ν. 3655/2008 ο φορέας μας είναι τομέας του ΕΤΑΑ, ο οποίος έχει αυτοδιοίκηση και διαχείριση και επομένως βάσει των ανωτέρω να ζητήσουμε και την συνδρομή του ΕΤΑΑ, ώστε και με δική του απόφαση να συνδράμει στη σχετική διάταξη περί μη περαιτέρω περικοπή από 1-1-2013 των συντάξεων μας, διότι τούτο είναι δίκαιο και ηθικό.

6.- Επειδή, εξάλλου, είναι γνωστό τοις πάσι, ότι από το 2010 με το πρώτο Μνημόνιο με το Ν. 3845/2010, όπου μας περιέκοπταν τα δώρα και τα επιδόματα, και ότι με τον δεύτερο Νόμο του Μνημονίου μας κούρεψαν την περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ, απεδείχθη περίτρανα ότι με τους τρόπους αυτούς, δεν μπόρεσε η Πολιτεία να τακτοποιήσει τα τεράστια δημιουργηθέντα δημοσιονομικά ελλείμματα, αφού παρήλθον τρία χρόνια, σημαίνει ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο Δικαστικό Σώμα και στην περίπτωση μας στο ΣτΕ, είναι, ότι με το Νομοσχέδιο αυτό (3° Μνημόνιο) δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση και έτσι νομίζουμε ότι η Αίτηση ακυρώσεως μας θα περιβληθεί με θετική απόφαση.

7.- Επειδή επίσης, είναι βέβαιο ότι το ΣτΕ βάσει των Συνταγματικών διατάξεων θα κάνει δεκτή την Αίτηση ακυρώσεως κ.λ.π., αφού και το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδότησε ότι δεν πρέπει να περικόπτονται οι συντάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να ληφθεί απόφαση από την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, ότι θα έπρεπε να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ της περικοπής των συντάξεων των βάσει του Ν. 4093/2012, αφού μάλιστα προτίθενται οι συνταξιούχοι να ασκήσουν Αίτηση ακυρώσεως και Αίτηση αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής Διαταγής ενώπιον του ΣτΕ, προς ακύρωση και αναστολή των Διατάξεων περί την περαιτέρω περικοπή από 1-1-2013 των συνταξίμων αποδοχών των μελών των, σε εφαρμογή τουΝ. 4093/2012 και ότι η Δ.Ε. δεν θα εναντιωθεί στην Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ.

Όπως είναι γνωστό στη χώρα μας υφίσταται το αναδιανεμητικό σύστημα παροχής συνάξεων στους διάφορους φορείς που υπάγονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι γνωστό επίσης ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες φορέων που διαχειρίζονται τα ταμεία των μελών των, τόσο των εν ενεργεία ασχολουμένων, όσο και των συν/χων.

2.- Η μία κατηγορία είναι ταμεία που έχουν ασθενείς ομάδες πολιτών, δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν μεγάλες εισφορές στα ταμεία των, ώστε αντίστοιχα να λάβουν τα μέλη των μεγάλες συντάξεις όταν συνταξιοδοτηθούν. Η δεύτερη κατηγορία ταμείων είναι εκείνα τα οποία με τις αντίστοιχες καταστατικές των διατάξεις χορηγούν υψηλές συντάξεις, διότι αντίστοιχα εισπράττουν και μεγάλες εισφορές.

3.- Όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα είναι γνωστά στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στις Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο όταν εκδίδει κάποιο νομοθέτημα το οποίο να έχει για στόχο την μείωση των συντάξεων για ορισμένα ταμεία τα οποία ευρίσκονται στο χείλος του γκρεμού να μην μπορούν να χορηγήσουν τις απαιτούμενες συντάξεις των μελών των λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης μείωσης των Δημοσιονομικών ελλειμμάτων και ειδικότερα το Ι.Κ.Α., ο Ο.Γ.Α., ο ΟΑΕΕ, το Ταμείο Μετάλλου κ.λ.π., ακόμη και το Δημόσιο. Η πιο κοινή και λογική αντίληψη θα ήταν ότι η μείωση των συντάξεων των πιο πάνω φορέων είναι επιβεβλημένη να πραγματοποιηθεί δια νόμου στα Ταμεία αυτά, διότι από τους ισολογισμούς των φορέων αυτών προκύπτει ότι δεν υπάρχει δυνατότης να συνταξιοδοτηθούν και οι επόμενες γενιές των μελών αυτών και επομένως ορθώς το Υπουργείο και η Πολιτεία εξέδωσαν από τα μέσα του έτους 2010 μέχρι σήμερα τέτοιους νόμους περικοπών συντάξεων, όταν μάλιστα τα Ταμεία αυτά επιχορηγούνται επί πολλά χρόνια από τον προϋπολογισμό του Κράτους, διότι άλλως θα είχαν καταρρεύσει.

Θα έπρεπε λοιπόν οι περικοπές αυτές των συντάξεων να είχαν επιβληθεί μόνο σε αυτά τα ορισμένα Ταμεία τα οποία αγκομαχούν και δεν στέκονται στα πόδια των και επομένως να εφαρμοστούν οι νόμοι των περικοπών των συντάξεων στα Ταμεία αυτά και μόνο.

4.- Η δεύτερη ομάδα Ταμείων όπως το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΥ, το ΤΑΝ, δηλαδή του ΕΤΑΑ κ.α. επ’ ουδενί λόγο βρίσκονται στην κατάσταση των ασθενών Ταμείων και επομένως ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ, ΑΔΙΚΟ και ΑΝΗΘΙΚΟ όταν εκδίδονται οι περικοπές για συντάξεις να περιλαμβάνουν και τους δικούς μας φορείς. Οι εισφορές των μελών μας προς το Ταμείο ήταν τόσο μεγάλες που έφθασαν ακόμη και στο τεράστιο ποσό των 4 δις να έχει ο φορέας. Η περιουσία αυτή υπερηφανευόμαστε ότι έγινε από την σημερινή γενιά των συνταξιούχων, όταν ληφθεί υπ’ όψιν ότι μέχρι το 2005 οι συντάξεις μας ήσαν πάρα πολύ μικρές τότε (της τάξεως των 1.000 Ευρώ) και μόλις το 2006 με το νόμο 3518/2006 (Νόμος Τσιτουρίδη), βελτιώθηκαν αισθητά και ικανοποιητικά.

Πιο συγκεκριμένα οι νόμοι που εκδίδονται τελευταία, ρητώς αναφέρουν ότι τα ποσά των μειώσεων των συντάξεων θα αποτελέσουν έσοδα των φορέων και τούτο είναι ασφαλώς σκόπιμο για τους φορείς Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Ταμείο Μετάλλου και άλλα και επομένως ο νόμος σ’ αυτό το σημείο είναι ορθός για να μπορέσουν και οι επόμενες γενιές των συν/χων των φορέων αυτών να λάβουν συντάξεις. ‘ Ομως οι νόμοι αυτοί που εκδόθηκαν και για τα δικά μας Ταμεία του ΕΤΑΑ είναι τελείως άδικοι, διότι οι μειώσεις των συντάξεων μας θα αποτελέσουν έσοδο του φορέα και συνεπώς ουδεμία ωφέλεια έχει η Πολιτεία αφού αυτές οι περικοπές παραμένοντας στον φορέα αυξάνουν την περιουσία του και επομένως δεν θα μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι υπ’ όψη νόμοι. Τέτοιοι νόμοι είναι οι εξής:

α) Ο νόμος 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65Α) όπου μειώθηκαν τα δώρα και τα επιδόματα στους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ και οι μειώσεις των συντάξεων αποτελούν έσοδα του φορέα.

β) Εξ άλλου με τον νόμο 4024/27-10-2011 (ΦΕΚ 226Α) επήλθε και άλλη περικοπή των συντάξεων του ΕΤΑΑ κατά ποσοστό 20% για όσες συντάξεις υπερβαίνουν τα 1.200 Ευρώ και στην περίπτωση αυτή πάλι η μείωση αποτελεί έσοδο του κυρίου φορέα στο οποίο ανήκει ο συν/χος.

γ) Επίσης με τον νόμο 4051/24-2-2012 (ΦΕΚ 40Α) και ειδικότερα στο άρθρο 6 επήλθε και άλλη μείωση των συντάξεων μας και ειδικότερα τα ποσά της κυρίας μηνιαίας συντάξεως που υπερβαίνει τα 1.300 Ευρώ μειώνονται κατά 12% από 1-1-2012. Και εδώ πάλι η μείωση των συντάξεων παραμένει έσοδο του φορέα μας.

δ) Εξ’ άλλου και με τον νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 22Λ) επέρχονται και άλλες μειώσεις συντάξεων από 1/1/2013 (5%, 10%, 15%, 20% αναλόγως της κλίμακας των συντάξιμων αποδοχών). Και σ’ αυτή την περίπτωση σε σχετική παράγραφο του νόμου τα ποσά των περικοπών παραμένουν στο φορέα μας.

5.- Παρατηρούμε λοιπόν, απ’ όλα τα ανωτέρω, ότι ενώ η πρόθεση του Κράτους είναι να μειώσει τα δημοσιονομικά του ελλείμματα μεταξύ των οποίων είναι και τα έξοδα στις συντάξεις ορισμένων φορέων, δηλαδή Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Ταμείο Μετάλλου και άλλων, τα οποία βαρυγκομαχούν και δεν έχουν την δυνατότητα να χορηγήσουν τις συντάξεις των μελών των, ανάλογα με τα έσοδα από τις εισφορές που εισπράττουν, δηλαδή δεν έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αφού ορισμένα από αυτά μάλιστα επιχορηγούνται από το Κράτος. Είναι τελείως παράνομοι, άδικοι, καταχρηστικοί και αντισυνταγματικοί οι πιο πάνω νόμοι που εκδόθηκαν, όπου περιλαμβάνουν και τους συνταξιοδοτικούς φορείς του ΕΤΑΑ με τη σχετική διάταξη ότι τα ποσά των συντάξεων που περικόπτονται παραμένουν στο φορέα του ΕΤΑΑ, δηλαδή να αυξάνεται η περιουσία του ΕΤΑΑ ες βάρος των συν/χων των, αφού ουδέποτε εισηγηθήκαμε προς την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να γίνονται περικοπές των συντάξεων των μελών μας, οι δε περικοπές αυτές να παραμένουν στον φορέα μας, δηλαδή να αυξάνει η περιουσία του φορέα εις βάρος των συν/χων των και επομένως να μην υφίσταται κανένα όφελος στο δημοσιονομικό έλλειμμα, βάσει του οποίου εκδόθηκαν όλοι αυτοί οι νόμοι (μνημόνια).

6.- Σε ένα Κράτος δικαίου, που σέβεται τους πολίτες του, και όπου σοβαρές ομάδες πολιτών, σέβονται τους νόμους και είναι εν τάξει απέναντι των φορολογικών των υποχρεώσεων, θα έπρεπε η Πολιτεία εξ’ αντιδιαστολής να συμπεριφέρεται με δίκαιο και ηθικό τρόπο και να εγκρίνει εύλογα και νόμιμα αιτήματα των. Διαμαρτυρόμεθα λοιπόν στην ειδική περίπτωση μας, που μας επιβάλλει με τους νόμους που αναφέραμε να έλθει και να περικόπτει τις συντάξεις μας, τα ποσά των οποίων να τα επιχορηγεί ουσιαστικά, στους φορείς μας και εν προκειμένω στο ΕΤΑΑ. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία. Οι εισφορές που κατεβλήθησαν από εμάς, επί 40-50 χρόνια στον φορέα μας, κατεβλήθησαν για αποκλειστικό σκοπό να εφαρμοσθεί ο νόμος 3518/2006, που μας χορηγεί μία κάπως ικανοποιητική σύνταξη των 2.000 Ευρώ (κυρία και Ειδική Προσαύξηση), όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του. Τώρα, να έρχονται άλλοι νόμοι και να μας περικόπτουν τις συντάξεις κατά τρόπο απαράδεκτο και μάλιστα τις περικοπές αυτές να αναφέρουν οι νόμοι, ότι τις χαρίζει στον φορέα μας, είναι παράνομο, άδικο και αντισυνταγματικό. Γι’ αυτό ζητάμε να εγκρίνει η Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ την εισήγηση μου και να εκδώσει σχετική απόφαση που να στείλει στο ΕΤΑΑ και μετά ταύτα στο Υπουργείο ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα. Εάν το Υπουργείο δεχθεί το αίτημα έχει καλώς. Εάν όχι θα αναγκασθούμε να προσφύγουμε στα Διοικητικά Δικαστήρια για ν’ αναγνωρισθεί το αίτημα μας. Δηλαδή ουσιαστικά η Πολιτεία ωθεί τον πολίτη στα Δικαστήρια διότι δεν θέλει να εκδώσει σωστούς νόμους ή μάλλον εκδίδει νόμους με οριζόντιες περικοπές σε όλους τους φορείς. Εδώ και 40 χρόνια απεδείχθη ότι η Πολιτεία δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα οικονομικά του Κράτους, και ένα είναι βέβαιο ότι τώρα πλέον το Δ.Ν.Τ. και η Ε.Ε. είναι οι πλέον κατάλληλοι να διαχειριστούν τα δημοσιονομικά μας και όπως βλέπουμε ξεκίνησε τώρα μια καλλίτερη προοπτική για την δεκαετία που έρχεται, πλην όμως,.δεν θα πρέπει να υφίστανται οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ τέτοιες βάναυσες συμπεριφορές από την πολιτεία.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να ληφθεί απόφαση από τον φορέα μας:

α) ότι τα ποσά των συντάξεων που μειώθηκαν με τους νόμους 3845/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, δεν έπρεπε να εφαρμοσθούν στους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ, διότι δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη το ταμείο μας να επιχορηγηθεί με τις μειώσεις των συντάξεων των συν/χων μας.

β) Να εισηγηθούμε να εκδοθεί σχετικός νόμος ο οποίος να εξαιρεί ειδικά το ΕΤΑΑ από τις πιο πάνω περικοπές των νόμων αυτών, δηλαδή αυξάνοντας έμμεσα, ανεπίτρεπτα, παράνομα και ανήθικα την περιουσίαν του Ταμείου μας μέσω των περικοπών, διότι οι περικοπές των συντάξεων μας, παραμένουν στον φορέα και δεν ωφελεί το Δημοσιονομικό έλλειμμα.»

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση των μελών της σε απάντηση των αιτημάτων του Πρόεδρου του Συλλόγου των Συνταξιούχων και μέλος της Δ.Ε. κου Αθ. Φιλιππίδη είναι αντίθετη με τις πολλαπλές περικοπές των συντάξεων του Ταμείου με δεδομένου ότι αφορούν αποκλειστικά χρήματα του Ταμείου και δεν έχει πάρει ποτέ επιχορήγηση από το κράτος.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

Ακριβές αντίγραφο

Εκ της Συνεδρ.263/22-4-2013

Αθήνα 23/4/2012

Η Γραμματέας της Διοικ.Επιτρ.

Γ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ»

Κατόπιν των ανωτέρω είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι υπάρχει μια σπουδαία απόφαση υπέρ των συν/χων των ΤΣΜΕΔΕ και είμαι υπερήφανος που η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ (την ευχαριστώ για τον λόγο αυτό) απεδέχθη ομόφωνα την εισήγησή μου και έλαβε την πιο πάνω απόφαση 1094/2012, την οποία μάλιστα προσεκόμισα στο Δικηγόρο μας, ο οποίος την συμπεριέλαβε στο δικόγραφο των αγωγών. Συνεπώς, κατά τον Δικηγόρο μας, η απόφαση αυτή θα βοηθήσει το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας ώστε η τελική απόφαση επί της αγωγής μας να γίνει δεκτή.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Τηλ.: 6976 400698