Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ

(19 – 21.12.2014)

Σύμφωνα με απόφαση των παρακάτω 5 εκ των 9 συμβούλων του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στις 9.12.2014:

 

Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ -ΤΑΜΙΑΣ

Κ. ΔΟΥΚΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ι. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Στόχος των Προτάσεων μας είναι η ικανοποιητική, οριστική και μόνιμη λύση του Ασφαλιστικού Προβλήματος των Μηχανικών και του μέλλοντος του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, που αποτελεί το κυρίαρχο θέμα της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

 

  1. Η διαχείριση του 100% των αποθεματικών, ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ακίνητης περιουσίας και εσόδων του ΤΣΜΕΔΕ να περιέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΤΣΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα Αττικής.
  2. Η Τράπεζα της Ελλάδος να εκχωρήσει στο ΤΣΜΕΔΕ όλα τα αποθεματικά που διαχειρίζεται σήμερα και να επιστρέψει στο ΤΣΜΕΔΕ τα απολεσθέντα 2,5 Δις Ευρώ με το PSI.
  3. Το Κράτος να χορηγήσει στο ΤΣΜΕΔΕ το 1,0 Δις Ευρώ που οφείλει από την Τριμερή.
  4. Να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον ΟΑΕΕ.
  5. Αγορά από το ΤΣΜΕΔΕ του 100% των Μετοχών της Τράπεζας Αττικής, με ενδεχομένως παράλληλη και κατάλληλη αλλαγή του Νομοθετικού Πλαισίου, με στόχο την μόνιμη επίλυση των συνταξιοδοτικών αναγκών και ιατρικοφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ καθώς και μετατροπή της Τράπεζας Αττικής σε εργαλείο ανάπτυξης της Πραγματικής Οικονομίας της Χώρας.

 

Η επίτευξη των παραπάνω θα επιτρέψει:

 

Α. Την καταβολή εισφορών στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ από τους Μηχανικούς μόνο από τα πραγματοποιούμενα έσοδα τους από μελέτες, κατασκευές και μισθούς.

Β. Την πλήρη, άμεση, χωρίς όρους και χωρίς καμμία συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα ιατρικοφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ.

Γ. Τον άμεσο έλεγχο, από τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τόσο των παρεχόμενων σ΄ αυτούς υπηρεσιών όσον και της ικανοποιητικής λειτουργίας της Τράπεζα Αττικής.

 

Είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει στην τριήμερη 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., να μας παραχωρηθεί επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη των προτάσεων μας.

 

ΙΙ. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων και η συνεργασία του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΕΕ και της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με την Τράπεζας Αττικής θα επιτρέψει μεσοπρόθεσμα την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή όλων των Μηχανικών ενεργών και συνταξιούχων:

 

  1. Στον Σχεδιασμό και την Οργάνωση της Ανάπτυξης της Πραγματικής Οικονομίας, της Παιδείας όλων των βαθμίδων, των Επιστημών, των Επιστημονικών Ερευνών, της Άμυνας και των παροχών Εργασίας και Υγείας στους Πολίτες της Χώρας.
  2. Στην Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Κληρονομιάς, του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Γλώσσας.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ                                  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)