«Προτάσεις των συν/χων για τις διεκδικήσεις που πρέπει να γίνουν από το ΤΣΜΕΔΕ».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 8/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις των συν/χων για τις διεκδικήσεις που πρέπει να γίνουν
από το ΤΣΜΕΔΕ»
.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την ιδιότητά μου ως μέλους του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και με την μεγάλη πείρα που απέκτησα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να σας παρουσιάσω τα ασφαλιστικά προβλήματα του ΤΣΜΕΔΕ, όπως και τις διεκδικήσεις τις οποίες πρέπει να αρχίσουμε να ζητάμε και αφού πάρουμε σχετική απόφαση να κοινοποιήσουμε αυτήν στην Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και να την παρακαλέσουμε με σχετική απόφασή της να ζητήσει και από το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ να λάβει και εκείνο την σχετική του απόφαση με τελικό αποδέκτη την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με την παράκληση να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις μας προς όφελος του Ταμείου μας και των μελών του.

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΣΜΕΔΕ (Σύνταξη – Εφάπαξ – Πρόνοια – Υγεία σε Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς).

΄Ιδρυση το 1940 με ΑΝ 2326/40 (Ιδρυτικός Νόμος).

Τροποποίηση το 1979 με Ν. 915/79 (Τροποποίηση διατάξεων & σύσταση ΕΛΠΠ).

Τροποποίηση το 1992 με Ν. 2084/92 (Διαχωρισμός ασφαλισμένων σε παλαιούς <1993

& νέους >1992, αλλαγές σε εισφορές, συντάξεις,

εφάπαξ, μονοσυνταξιούχοι, διπλοσυνταξιούχοι,

κλπ. διατάξεις).

Διάφοροι τροποποιητικοί Νόμοι το 1993 (Ν. 2150/93), το 1994 (Β. 2256/94),

το 1995 (Ν. 2335/95), το 1996 (Ν. 2434/96),

το 1997 (Ν. 2556/97), το 1999 (Ν. 2676/99),

το 2001 (Ν. 2972/01), το 2002 (Ν. 3029/02).

Αναδιαρθρώσεις κλάδων ΤΣΜΕΔΕ το 2006 με Ν. 3518/2006 (Αναδιάρθρωση & ο ΕΛΠΠ

γίνεται Ειδ. Προσαύξηση (ΕΙΠΡ), Κλάδος Επικουρικής

ασφάλισης, κλπ. διατάξεις).

Σύσταση ΕΤΑΑ το 2008 με Ν. 3655/2008 (΄Ενταξη ΤΣΜΕΔΕ σε ΕΤΑΑ μαζί με Ιατρούς

και Δικηγόρους με καθολική αλλαγή του τρόπου

λειτουργίας & διοίκησης του Ταμείου).

Νέο ασφαλιστικό σύστημα το 2010 με ν. 3863/10 (Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων

 • ΕΑΣ, κλπ. διατάξεις).

Επείγοντα μέτρα μεσοπρόθεσμου το 2011 με Ν. 3986/11. (Επί πλέον εισφορά

συνταξιούχων).

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις το 2011 με Ν. 4024/11 (Μειώσεις συντάξεων).

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις το 2012 με Ν. 4051/12 (Μειώσεις συντάξεων).

Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ το 2012 με Ν. 4052/12 (Κατάργηση ΚΥΤ & ένταξη Κλάδου

Υγείας σε ΕΟΠΥΥ άρθρο 13 παρ. 17).

Νόμος 4093/12 Μείωση συντάξεων.

Β) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Πριν την εφαρμογή του PSI (τέλος Φεβρουαρίου – ποσά σε Ευρώ κατά προσέγγιση).

Τράπεζα Ελλάδος μετρητά

3.300.000.000

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (άμεση επένδυση)

157.000.000

Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση

353.000.000

Μετοχές – Αμοιβαία Εσωτερικού – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία

121.000.000

—————–

Σύνολο

3.931.000.000

Οφειλή επιχορήγησης Ελλην. Δημοσίου από τριμερή χρηματοδότηση

600.000.000

—————–

Γενικό Σύνολο

4.531.000.000

(Κατά δήλωση του Υπουργού Γ. Κουτρουμάνη σε συνάντηση με εκπροσώπους μας η οφειλή από την τριμερή χρηματοδότης δεν πρόκειται να καταβληθεί).

β1) Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (Μέσα Μαρτίου – ποσά κατά προσέγγιση με ονομαστική αξία σε Ευρώ).

Τράπεζα Ελλάδος αντιστοίχιση με νέα Ομόλογα

1.900.000.000

Νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (άμεση επένδυση)

73.000.000

Τράπεζα Αττικής

353.000.000

Μετοχές – Αμοιβαία – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία

121.000.000

—————–

Σύνολο

2.447.000.000

Οφειλή επιχορήγησης Ελλην. Δημοσίου από τριμερή μηδενισμός

0

—————–

Γενικό Σύνολο

2.447.000.000

Στο κεφάλαιο αυτό σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι ο νυν Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας, δημοσίως εξέφρασε την άποψη ότι ο νόμος αυτός του PSI αφ’ ενός ήτο καταστροφικός για τα Ταμεία και αφ’ ετέρου ότι με την εισηγητική έκθεση του νόμου ο τότε Υπουργός κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, παραπλανούσε το Κοινοβούλιο, διότι δήλωσε ρητά ότι το Δημόσιο θα χορηγήσει σε κάθε Ταμείο αντίστοιχη ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Επομένως την απαίτησή μας θα πρέπει η νέα Κυβέρνηση να υλοποιήσει.

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΤΣΜΕΔΕ

Ενεργοί ασφαλισμένοι σήμερα περίπου 120.000 (Ελεύθεροι επαγγελματίες & Μισθωτοί) και συνταξιούχοι (μερίδες) περίπου 25.000, Μονοσυνταξιούχοι (μόνο από ΤΣΜΕΔΕ και κατά κανόνα Ελεύθεροι Επαγγελματίες) και Διπλοσυνταξιούχοι (ΤΣΜΕΔΕ και άλλος φορέας), με λόγο ασφαλισμένων προς συνταξιούχων 1:5,00.

Ο λόγος αυτός πριν την οικονομική κρίση και πριν την σύσταση του ΕΤΑΑ (έτος 2008) ήταν περίπου 1:7,00.

Η ισχύουσα τάση σήμερα είναι υπέρ της δυσανάλογης αύξησης των συνταξιούχων σε σχέση με την αύξηση των νέων ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα την συνεχή μείωση του λόγου αυτού που είναι βασικό κριτήριο βιωσιμότητος και δυνατότητος του Ταμείου να προβεί σε αύξηση των παροχών (εξ’ αιτίας της αύξησης των εισφορών).

Δ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΣΟΔΑ

ΤΣΜΕΔΕ (Εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματιών)

α) Παλαιoί ασφαλισμένοι (έως 31/12/1992) άνω 5ετίας.

Κύρια ασφάλιση (ΚΣ)+Κύρια Ασφάλιση (ΕΙΠΡ)+ Πρόνοια (Εφάπαξ) + Υγεία (ΚΥΤ) συνολικά 3.532 Ευρώ/ετησίως.

Για όσους έχουν Επικουρική Ασφάλιση προστίθενται 500 Ευρώ ετησίως και συνολικά 4.032 Ευρώ/ετησίως.

β1) Νέοι ασφαλισμένοι (από 1/1/1993) κάτω 5ετίας (1η ασφαλιστική κλάση).

ΚΣ + ΕΙΠΡ + Εφάπαξ + Επικουρική Ασφάλιση + ΚΥΤ συνολικά 2.650 Ευρώ/ετησίως.

β2) Νέοι ασφαλισμένοι (από 1/1/93) άνω 5ετίας (1η ασφαλιστική κλάση).

ΚΣ + ΕΙΠΡ + Εφάπαξ + Επικουρική Ασφάλιση + ΚΥΤ συνολικά 4.031 Ευρώ/ετησίως.

Τα κύρια έσοδα είναι οι εισφορές των ασφαλισμένων. Ετησίως τα έσοδα του ΤΣΜΕΔΕ από εισφορές είναι περίπου 200 εκ. Ευρώ.

Ε) ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΣΜΕΔΕ (Σύνταξη – Εφάπαξ – Επικουρικό) (Ελεύθεροι Επαγγελματίες).

α) Η σύνταξη για Ελεύθερους Επαγγελματίες (κατά κανόνα Μονοσυνταξιούχοι) αποτελείται από Κύρια Σύνταξη (ΚΣ) & Ειδική Προσαύξηση (ΕΙΠΡ ή πρώην ΕΛΠΠ). Οι καθορισμένες συντάξεις μειώνονται με τους διάφορους Νόμους, κατά διάφορα ποσοστά κλιμακωτά ή συγκεκριμένα (Ν. 4024/11, εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – ΕΑΣ ή πρώην ΛΑΦΚΑ, 20% για άνω των 1.200 Ευρώ χωριστά σε κάθε σύνταξη και 12% για άνω των 1.300 Ευρώ στο συνολικό άθροισμα των δύο συντάξεων βάσει Ν. 4051/12 με αναδρομική ισχύ από 1/1/12), με την εισφορά για τον ΚΥΤ και επί πλέον με παρακράτηση φόρου βάσει της νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία πιθανολογείται ότι θα αλλάξει στη επόμενη χρήση με κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 Ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά οι συντάξεις μειώνονται υπερβολικά όπως φαίνεται και στα παρακάτω παραδείγματα με την παρατήρηση δε ότι οι μικρότερες συντάξεις μειώνονται κατά μικρότερα ποσά και όχι αναλογικά.

 1. Ασφαλισμένος με 45 έτη ΚΣ & 45 έτη ΕΙΠΡ (1.146 + 1.524 = 2.671 Ευρώ αρχικό ποσόν), λάμβανε περίπου προ φόρου 2.135 Ευρώ και μετά από φόρο περίπου καθαρό πληρωτέο 1.775 Ευρώ.
 2. Ασφαλισμένος με 40 έτη ΚΣ & 42 έτη ΕΙΠΡ (1.019 + 1.423 = 2.441 Ευρώ αρχικό ποσόν) λάμβανε ως άνω περίπου 1.995 Ευρώ και καθαρό περίπου 1.695 Ευρώ.
 3. Ασφαλισμένο με 39 έτη ΚΣ & 37 έτη ΕΙΠΡ (993 + 1.254 = 2.246 Ευρώ αρχικό ποσόν), λαμβάνει ως άνω περίπου 1.905 Ευρώ και καθαρό περίπου 1.625 Ευρώ.
 4. Ασφαλισμένος με 45 έτη & 31 έτη ΕΙΠΡ (1.146 + 1.050 = 2.196 Ευρώ αρχικό ποσόν), λαμβάνει ως άνω περίπου 1.860 Ευρώ και καθαρό περίπου 1.585 Ευρώ.

Η μείωση της σύνταξης επαυξάνεται με την περικοπή σε Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας (περικοπή σε 400, 200 και 200 Ευρώ αντίστοιχα, με χορήγηση υπό προϋποθέσεις ηλικίας, ετήσιας μικτής αρχικής σύνταξης κάτω των 30.000 Ευρώ και αναλογικά). Με τα δεδομένα αυτά η απώλεια ετήσιου εισοδήματος σε σχέση με προηγούμενο καθεστώς 14 μισθών και χωρίς ανωτέρω μειώσεις υπολογίζεται για την περίπου (1) περίπου σε 12.000 Ευρώ η 1.000 Ευρώ ανά μήνα με βάση 12μηνου (προηγούμενο καθεστώς περίπου 33.000 Ευρώ ετησίως και με νέο περίπου 21.000 Ευρώ) και ανάλογα παραπλήσια και για τις άλλες περιπτώσεις.

 1. Τ’ ανωτέρω παραδείγματα είναι προ της εφαρμογής του ν. 4093/12 τα οποία μειώθηκαν έτι περισσότερο από 100-750 Ευρώ αναλόγως.

β) Το εφάπαξ είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης σε κύρια σύναξη δεν έχει αλλάξει και ανέρχεται σήμερα σε 315,38 Ευρώ/έτος ασφάλισης για τους παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31/12/92) και σε 589.35 Ευρώ /έτος ασφάλισης για τους νέους (από 1/1/93).

γ) Το επικουρικό αφορά κυρίως τους νέους (από 1/1/93) και τους παλαιούς (έως 31/12/92) υπό προϋποθέσεις ηλικίας και προαιρετικά.

δ) Λόγω των σοβαρών μειώσεων των συντάξεών μας, ήδη έχουμε ξεκινήσει περίπου τέσσαρες (4) αγωγές με τον δικηγόρο κ. Σπύρο Παυλάτο, που κάθε αγωγή περιέχει τις απαιτήσεις σαράντα εννέα (49) συν/χων.

Γι’ αυτό καλούμε όλους τους συν/χους να έλθουν στα γραφρία μας, για να τους καθοδηγήσουμε να κάνουν και αυτοί την αγωγή των. Για τον σκοπό αυτό ο Σύλλογος δίνει υποδείγματα και δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ.

ΣΤ) ΥΓΕΙΑ – ΕΟΠΥΥ

Με τον Ν. 4052/1-3-12 άρθρο 13 παρ. 17 και αιφνιδιαστική διάταξη του Υπουργείου Υγείας της μιας γραμμής ο ΚΥΤ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ από 1/6/12 και ουσιαστικά καταργείται, τη χρονική στιγμή μάλιστα που σχεδόν είχε ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση του κλάδου (νέα βιβλιάρια, νέα συνταγολόγια, πληρωμή μέσω Τραπέζης, συμβεβλημένοι ιατροί εξεταστικά κέντρα – νοσοκομεία κλπ.). Το γεγονός αυτό συνιστά πολύ σοβαρή απώλεια των Μηχανικών αφού η υγεία τους αντιμετωπίζεται στα πλαίσια ενός νέου τεράστιου Οργανισμού (περιλαμβάνει ή θα περιλάβει όλα ή σχεδόν όλα τα Ταμεία) με πολλαπλάσια προβλήματα και υποπολλαπλάσιες παροχές, αφού ο κάθε ένας από εμάς που υποχρεωτικά ασφαλίζεται και καταβάλλει εισφορές έστω και αν είναι άνεργος αφού ασφαλίζεται η ιδιότητα του Μηχανικού, εξομοιώνεται με αυτούς που κατέβαλαν ελάχιστες ή και καθόλου εισφορές. Μετά δε την απώλεια της αξιοπρεπούς εν μέρει σύνταξης, ακολούθησε και η απώλεια της αξιοπρεπούς περίθαλψης μέσω ΚΥΤ, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού. Δυστυχώς με νέα Διάταξη κατηργήθη το ΚΥΤ και είμαστε πλέον ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ. Προ το παρόν δεν έχουμε και πολλά παράπονα από τον ΕΟΠΥΥ.

Ζ) ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μετά το RSI, η περιουσία μας υπέστη σοβαρότατη ληστεία. Είναι γνωστόν ότι η περιουσία μας από 4 δισ. Ευρώ, έγινε περίπου 2 δισ. Ευρώ. Για τον λόγο αυτό η Αναλογιστική Αρχή συντάσσει τις αναλογιστικές μελέτες όλων των Ταμείων με απόφαση Υπουργού. Περιμένουμε εναγωνίως και την μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ. Εξ’ άλλου και η μελέτη, θα είναι χρήσιμη και για τις διεκδικήσεις μας, προς αποκατάσταση της ληστείας που μας έγινε, και ότι απαιτούνται να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να σωθεί. ΄Ηδη το ΤΕΕ έχει συντάξει σχετική αναλογιστική μελέτη με τον καθηγητή κ. Αλεξ. Ζυμπίδη, τα συμπεράσματα δε της μελέτης νομίζω ότι θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα μέλη σας και να αποτελέσει ιδιαίτερο θέμα συζήτησης. ΄Ηδη έχει ανακοινωθεί ότι από την μελέτη προκύπτει ότι το ΤΣΜΕΔΕ έχει ζωή με τα σημερινά δεδομένα για 15 χρόνια.

Η) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν διαπιστώνουμε ότι συνεχώς και με αλλεπάλληλα Νομοθετήματα γίνεται προσπάθεια από την Πολιτεία να διαλυθεί το Ταμείο μας, να συγχωνευθεί με τον ΟΑΕΕ . Με αυτό τον τρόπο ίσως να απαλλοτριωθούν τα αποθεματικά και περιουσιακά του στοιχεία προς ενίσχυση αυτού που είναι ήδη χρεοκοπημένο (ας λέει ο κ. Υπουργός ότι μόνο Διοικητική ένωση θα προέλθει). Το αυτοδιοίκητο που σε μεγάλο βαθμό υπήρχε στο παρελθόν χάνεται παντελώς με την σύσταση και ένταξη στο ΕΤΑΑ και την στενή κηδεμονία του αρμόδιου Υπουργείου. Τα αποθεματικά απαλλοτριώθηκαν εν τέλει με το PSI (κούρεμα ομολόγων). Ο Κλάδος Υγείας καταργήθηκε και ενετάχθη στον ΕΟΠΥΥ. Οι εισφορές αυξήθηκαν υπερβολικά με τον τελευταίο Νόμο, ενώ οι συντάξεις αντιθέτως μειώθηκαν. Τα έσοδα (ΤΣΜΕΔΕ) μειώνονται συνεχώς λόγω ανεργίας και αδυναμίας καταβολής εισφορών, ανύπαρκτης ανάπτυξης με μείωση κατακόρυφα των σχετικών πόρων (έργων και μελετών) και μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων λόγω PSI (μείωση ονομαστικής και τρέχουσας αξίας, καθώς και επιτοκίων νέων ομολόγων).

Οι ασφαλισμένοι αποχωρούν τελευταίως μαζικά, με συνέπεια την τεράστια αύξηση των εξόδων συνταξιοδότησης και την μείωση εσόδων.

Η Τράπεζα Αττικής να μην κινδυνεύσει να απορροφηθεί ή καταργηθεί. Θα πρέπει όλοι να την υποστηρίξουμε, διότι αποτελεί επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ.

Η τριμερής χρηματοδότηση καταργήθηκε αν και θα ήταν τώρα απαραίτητη μετά το PSI κα το κούρεμα των ομολόγων δια του οποίου έγινε η πλήρης αφαίμαξη των αποθεματικών. Οι τελευταίες διατάξεις για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αποδεικνύουν μεν ότι θα ωφελήσει το Ταμείο, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να μην μπορούν οι ασφαλισμένοι λόγω της κρίσης να ανταποκριθούν στον νόμο και δεν γνωρίζουμε τις τελικές σκέψεις της Πολιτείας.

Η διαχείριση της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ από την Δ.Ε. έγινε με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τα τελευταία έξη (6) χρόνια με Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Γαμβρίλη.

Σημειώνουμε ότι ο ορισθείς νέος Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, θα πρέπει να βοηθήσει γενικά την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, διότι από δημόσιες δηλώσεις του φαίνεται ότι προσδοκά να βοηθήσει το ΤΣΜΕΔΕ.

Θ) ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Διεκδίκηση του οφειλόμενου ποσού των 600 εκ. Ευρώ από τριμερή χρηματοδότηση παλαιοτέρων ετών. Θα ζητήσουμε από την νέα Κυβέρνηση τη διαχείριση της περιουσίας του ΤΕΕ.
 2. Διεκδίκηση αναπλήρωσης απώλειας αποθεματικών λόγω κουρέματος ομολόγων με PSI μέσω επιχορήγησης ή μεταβίβασης ακινήτων ( μεταβίβαση ακινήτων έχει όμως σχέση με το είδος των ακινήτων, την εμπορική τους αξία, την αξία εκμετάλλευσης και απόδοσής τους, καθώς και την δυνατότητα ρευστοποίησής τους). ΄Ηδη το ΕΤΑΑ έχει αναλάβει το θέμα και για τον λόγο αυτό προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση με κατάλληλο Δικηγορικό γραφείο (ο Κος Κουτσόλαμπρος Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ, επιμελείται του θέματος).
 3. Διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεών μας, με τους νόμους 3845/2010, 3863/2010, 3986/2010, 4024/2011 και 4093/2012 με άνοιγμα αγωγών, που να προσβάλλονται ως αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις. ΄Ηδη το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι οι πιο πάνω νόμοι είναι αντισυνταγματικοί και μάλιστα τελευταία η Ολομέλεια το ΣτΕ ομοίως προχωρεί στην έκδοση αποφάσεως ότι ο νόμος 4023/2012 είναι αντισυνταγματικός. (Μόλις εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ, παρακαλούμε την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να την υλοποιήσει).
 4. Διεκδίκηση επανάκτησης του αυτοδιοίκητου.
 5. Διατήρηση των εσόδων από πόρους έργων και μελετών με παύση θεώρησής τους ως κοινωνικούς πόρους. Λίγο δύσκολο, αλλά να ζητηθεί.
 6. Απαίτηση ενίσχυσης της υπάρχουσας δομής όλων των Τομέων με ανθρώπινο δυναμικό, με συνέπεια την αύξηση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και παράλληλη συγκρότηση τμήματος καταπολέμησης της δόλιας εισφοροδιαφυγής δια προσλήψεως προσωπικού ή ανάθεσης έργου σε τρίτους (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα).
 7. Την απαίτηση από την νέα Κυβέρνηση να καταργήσει σιγά – σιγά τους μνημονιακούς νόμους που μας μείωσαν τις συντάξεις.
 8. Απαίτηση από την πολιτεία επίσπευσης διαδικασιών ορισμού χρηματοοικονομικού συμβούλου στο ΤΣΜΕΔΕ για την ορθή εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας.
 9. Απαίτηση ενίσχυσης ανάπτυξης οικονομίας της χώρας μας με ιδιαίτερο βάρος στα έργα υποδομών, ώστε να απασχοληθούν οι άνεργοι μηχανικοί και να δύνανται τοιουτοτρόπως να καταβάλλουν τις εισφορές τους αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να αυξηθούν τα έσοδα από πόρους εξ’ αυτών.
 10. Να διαφυλάξουμε την αυτοτέλεια και να ισχυροποιήσουμε την Τράπεζα Αττικής ώστε να αρχίσει να είναι κερδοφόρος προς όφελος των μελών του ΤΣΜΕΔΕ.
 11. Να χορηγούνται συντάξεις στους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ όπως ο Νόμος 3518/2006 όριζε χωρίς τις περικοπές των μνημονιακών Νόμων, με τον ιδιαίτερο ισχυρισμό μας ότι οι περικοπές παρέμειναν στον φορέα. Υπάρχει εξ’ άλλου η 1094/13 απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ για τον λόγο αυτόν και παρακαλούμε την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να προωθήσει στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.
 12. Να προωθηθεί η απόφαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να μας χορηγήσει μια έκτακτη σύνταξη δώρο εντός του έτους 2015.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Τηλ.: 6976 400698