ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Έχοντας υπ΄ όψη 1)Το άρθρο 18 του Καταστατικού μας 2) Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 16.5.16 και 19.5.16 ΚΑΛΟΥΜΕ τα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ Α) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.30΄ π.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Τιτάνια» (Πανεπιστημίου 52) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 1. Διοικητικός απολογισμός 2. Οικονομικός απολογισμός 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη 4. Διάφορα θέματα 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογών για τα όργανα της Ένωσης Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την Πέμπτη 9 Ιουνίου, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Β) Στην εκλογή των οργάνων της Ένωσης που θα διεξαχθεί, σαν συνέχεια της Γ. Συνέλευσης, την επομένη, 3 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Ένωσης, Κολοκοτρώνη 4, στον 2ο όροφο, από τις 10.00 π.μ. ως τις 17.00 μ.μ.