Προς όλους τους Συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 23/5/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς όλους τους Συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ

Οι Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ ( ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) ενημερώνουν τους συνταξιούχους του Ταμείου σχετικά με τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση.

Το αρχείο με το σύνολο των συντάξεων που καταβλήθηκαν από 1/1-31/12/2014 και την αντίστοιχη προκαταβολή φόρου θα αποσταλεί στην ΓΓΠΣ προκειμένου, να ενημερωθούν οι φορολογικές μερίδες (ΕΙ) των συνταξιούχων στο TAXISNET. Από την εφαρμογή (ΕΙ) θα μπορούν να ενημερώνονται για το σύνολο της σύνταξης που τους καταβλήθηκε και την παρακράτηση φόρου.

Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους μας ότι είναι απαραίτητο να έχουν σε έντυπη μορφή την βεβαίωση για φορολογική χρήση, είτε για να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο.

Όσοι συνταξιούχοι παρόλα αυτό επιθυμούν, θα μπορούν να τυπώσουν σε έντυπη μορφή τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση από το site του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (tsmede.gr) αφού πρώτα ταυτοποιηθούν ως χρήστες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας εκτύπωσης των βεβαιώσεων όσοι συνταξιούχοι διαμένουν στην Αθήνα θα μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ( Κολοκοτρώνη 4), για να παραλάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση.

Όσοι συνταξιούχοι διαμένουν στην επαρχία θα μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση από τα αντίστοιχα υποκαταστήματα του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.

Αν οι συνταξιούχοι παρατηρούν κάποιο λάθος στα ποσά που αναγράφονται ρτην ηλεκτρονική εφαρμογή (ΕΙ) του TAXISNET, θα μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Συντάξεων (Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα) και στα τηλέφωνα 210-3740106, 210-3740105, 210- 3740200, και στο fax 210-3740319 προκειμένου να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος και διόρθωση του λάθους.

Με την ευκαιρία αυτή, δηλώνουμε επίσης σε όλους τους συν/χους μας ότι λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο το Site του Συλλόγου μας, που είναι το estamede.gr. Παρακαλούμε να ενημερώνονται μέσω του Site και τους καλούμε επίσης να έλθουν από τα γραφεία μας (Κολοκοτρώνη 4 – Αθήνα) καθημερινά από 11.00 π.μ. – 13.00 μ. για να τους εφοδιάσουμε με 5 έγγραφα για να εγείρουν την αγωγή των κατά του ΤΣΜΕΔΕ για να εισπράξουν τα αναδρομικά από τις μειώσεις των συντάξεών σας από τα μνημόνια.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ