ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΔYΑΣΜΩΝ: ‘’ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ’’ ΚΑΙ ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ’’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΔYΑΣΜΩΝ:

‘’ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ’’ ΚΑΙ ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ’’

Μετά από τα αποτελέσματα των εκλογών της 7/11/2013 για το νέο Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, όπου ισοψήφησαν τρείς συνδυασμοί ,προκειμένου να συμπράξουν για την συγκρότηση του Δ.Σ. της Ένωσης , οι παραπάνω δύο συνδυασμοί συμφώνησαν από κοινού στις πιο κάτω προγραμματικές κατευθύνσεις:

Α. Βασικός αυτοπροσδιορισμός και των δύο συνδυασμών για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται πιο κάτω είναι η ελευθερία σκέψεων και ενεργειών χωρίς κηδεμονίες, εξαρτήσεις και σκοπιμότητες από οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς ή κόμματα , αλλά και χωρίς ατομικές πολιτικές και στοχεύσεις.

Β. Οι κοινοί στόχοι της προγραμματικής αυτής σύγκλισης είναι:

1.Θεωρείται πρωταρχική ανάγκη η διαφύλαξη της οικονομικής ευρωστίας του ασφαλιστικού μας φορέα του ΤΣΜΕΔΕ, ως προϋπόθεση για την χορήγηση αξιοπρεπών συντάξεων και για το λόγο αυτό θα εξετασθούν όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες αλλά και αποφάσεις που ζημίωσαν το ΤΣΜΕΔΕ, που αποτελούσε και αποτελεί τον φορέα υποδοχής της αναγκαστικής αποταμίευσης των υψηλών εισφορών μας, σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου, τις οποίες στερηθήκαμε για να εξασφαλίσουμε ως συνταξιούχοι αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι μόνο.   Ειδικότερα δε, θα γίνει αγώνας με κάθε νόμιμο μέσο για την επιδίωξη αποκατάστασης της τεράστιας ζημίας που υπέστη το ΤΣΜΕΔΕ και κατ’επέκταση το μέλλον των συντάξεών μας, μια ζημιά που ανέρχεται στα 2,5 δις από το γνωστό κούρεμα των κρατικών ομολόγων, στα οποία επενδύονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος όλες αυτές οι αναγκαστικές εισφορές όλων μας.

 1. Θα προωθήσουμε και θα παρακολουθήσουμε όλες τις ατομικές αλλά και συλλογικές προσφυγές στην ελληνική κι όχι μόνο Δικαιοσύνη ,που θα στοχεύουν την επιστροφή όλων των παρακρατήσεων, αλλά και στην αναστολή ή και ακύρωση όλων των Νόμων και διατάξεων πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν όλες αυτές οι παρακρατήσεις, ζήτημα στο οποίο εξ’άλλου μας δεσμεύει και η σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στις 10-12-2012.
 2. Θα παρακολουθήσουμε με συνέχεια και συνέπεια τις εξελίξεις ,αλλά και τις αποφάσεις που αφορούν το ΤΣΜΕΔΕ και θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθούν οι άμεσες αντιδράσεις μας με κάθε νόμιμο μέσον και με οργάνωση αποτελεσματικής διαμαρτυρίας για την προστασία των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων όποτε αυτά απειληθούν.
 3. Θα παρακολουθήσουμε τις εν εξελίξει ευρισκόμενες διαδικασίες ,που αφορούν την υγειονομική μας κάλυψη μέσω του ΕΟΠΥΥ και θα προετοιμαστούμε για τις άμεσες αντιδράσεις μας συνεργαζόμενοι και με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους με τους ποίους συνυπάρχουμε στον ΕΤΑΑ.

5.Θα επιδιώξουμε να παρέμβουμε επίμονα και αποφασιστικά για τη δραστική μεταβολή του τρόπου λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ, που ταλαιπωρεί δραματικά και απαράδεκτα, για ένα τόσο υγειές ταμείο, τους συναλλασσόμενους μ’ αυτό, προωθώντας και τις δυνατότητες Η/ΤΣΜΕΔΕ για την απλούστευση των διαδικασιών.

 1. Θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη διαδραστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας και όχι μόνο, με τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, αλλά και γενικότερα με το σύνολο των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, διευρύνοντας το κοινωνικό πεδίο αναφοράς της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ενώ παράλληλα θα επιδιώξουμε μέσα από τις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, να οργανώσουμε σε νέο πανελλαδικό μοντέλο οργάνωσης το σύνολο των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, υιοθετώντας την καλύτερη δυνατή περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
 2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει, μέσω των κατάλληλων μελετών αξιοποίησης, να αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση των παροχών του ΤΣΜΕΔΕ προς τους ασφαλισμένους του, αξιοποιώντας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο, την απεξάρτησή από τα δεσμά του κράτους και των εκάστοτε σκοπιμοτήτων των κυβερνήσεων, που με τους δικούς μας αναγκαστικούς πόρους μιας ζωής, ασκούν πολιτικές τελικά εις βάρος μας, θέτοντας σε προφανή και άμεσο κίνδυνο την βιωσιμότητα του ταμείου μας.
 3. Στον ευρύ κύκλο των ενδιαφερόντων μας θα ενταχθεί και η έρευνα και μελέτη του προσδιορισμού της βιωσιμότητας και ευρωστίας ενός ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.
 4. Σοβαρό θέμα αποτελεί και η ίδια η λειτουργία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ η ποία συνίσταται βασικά σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτα έρχεται το οικονομικό με ανάγκη μιας άμεσης είσπραξης των εισφορών. Δεύτερον είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων για τη λειτουργίας της Ένωσης από το ΤΣΜΕΔΕ. Τρίτον αλλά και πολύ βασικό είναι η νομική κάλυψη της Ένωσης για το δύσκολο έργο που έχει μπροστά. Τέλος ανάγκη αποτελεί η αναθεώρηση του καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ αφού το υπάρχον δεν ανταποκρίνεται στις αναγκαίες λειτουργίες της.
 5. Θα επιδιώξουμε να επαναφέρουμε το δικαίωμα των συνταξιούχων στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο σύνολο των οργάνων του ΤΕΕ, γιατί μπορεί να διακόψαμε τον επαγγελματικό μας βίο, αλλά κανείς δεν θα μας υποχρεώσει να διακόψουμε και τον κοινωνικό μας βίο και την κοινωνική μας συμμετοχή.
 6. Θα επιδιώξουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και με άλλους συναφείς Συλλόγους και ειδικά με τους συμμετέχοντες στο ΕΤΑΑ αλλά και το σύνολο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων όπως ΑΓΣΣΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος) που αφορά όλη τη Χώρα και ακόμα παραπέρα στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά όργανα (FERPA με 90 εκ. φυσικά μέλη ,συνταξιούχους από 26 Ευρωπαϊκές Χώρες).
 7. Θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των ασφαλισμένων του ΤΣΣΜΕΔΕ, όχι μόνο για την ενδυνάμωση της οργανωμένης φωνής μας, αλλά και για την ανάδειξη νέων στελεχών για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων μας
 8. Τέλος θα επιδιώξουμε την κατά το δυνατόν παρέμβασή μας :                                                                                                                                                               α) Στην ανάταξη της πραγματικής οικονομίας της Χώρας.                                                                                                                                                                 β) Την διαμόρφωση του επιπέδου και του περιεχομένου της Δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.                                                                   γ) Την διαφύλαξη και ανάδειξη της Ελληνικής κληρονομιάς και του Ελληνικού πολιτισμού.                                                                                                 δ) Στον σχεδιασμό Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας.

 

ΟΙ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 

Για το συνδυασμό:                                          Για το συνδυασμό:

ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ                                   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ  ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ

 

Κατσούλης Ιωάννης……………………          Φιλιππίδης Αθανάσιος…………………..

 

Αγγελόπουλος Χρήστος……………….         Τσιβεριώτης Γρηγόριος…………………

 

Ηλιοπύρη Μαργαρίτα…………………..        Καραπιστόλης Δημήτριος……………….

 

Δούκας Κων/νος ……………………….            (Σε αντικατάσταση Αγγελόπουλου Χρήστου)

Παπασταυρίδης Παναγιώτης……………    (Σε αντικατάσταση Ηλιοπύρης  Μαργαρίτας)