Πρακτικό του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2/7/2018

Πρακτικό Νο  5
Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών & Εργοληπτών Δ.Ε. 
Πρακτικό της 2/7/2018 του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Συνήλθε το ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ την Δευτέρα 2.7.18, στις 12.00 π.μ. στον 2ο όροφο του κτηρίου της  οδού  Κολοκοτρώνη  4  του  πρ. ΤΣΜΕΔΕ.
Παρόντες ήταν έξη σύμβουλοι:
Δούκας Κώστας πρόεδρος, Κατσούλης Γιάννης αντιπρόεδρος, Σκαμάγκας Αλέξανδρος γ. γραμματέας, Καραπιστόλης Δημήτρης γραμματέας, Τσιβεριώτης Γρηγόρης ταμίας, Βουδικλάρης Θεόδωρος Κοσμήτορας.
Απόντες οι: Λυγιαζής Κώστας, Λεμπέσης Χρήστος, Τσουρουνάκης Γιάννης, μέλη.
Παρών  ήταν  και  ο Πρόεδρος  της  εξελεγκτικής  επιτροπής   Δημήτριος  Κούγκας,  ως αρωγά  μέλη.
Διαπιστωθείσης απαρτίας έγιναν ενημερώσεις και ελήφθησαν οι αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα.

Θέμα 1 :  Επαναβεβαίωση των εγκρίσεων απασών των δαπανών έτους 2017 και δη των νομικών
Θέμα 2 : Επαναβεβαίωση εγκρίσεων δαπανών 2018
Θέμα 3 : Αλλαγή τρόπου διεκδίκησης δικαιωμάτων μας
Θέμα 4 : Συγκρότηση επιτροπών διεκδίκησης δικαιωμάτων

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Θέμα 1:  Επαναβεβαίωση των εγκρίσεων απασών των δαπανών έτους 2017 και δη των νομικών

Ο Ταμίας  Γρ. Τσιβεριώτης λαβών τον λόγο επεσήμανε ότι από μέλος του σωματείου της παράταξης της Πανεπιστημονικής (Π) διατυπώθηκε ο προβληματισμός μήπως δεν υπάρχουν για όλες τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες εγκρίσεις του ΔΣ που τις καλύπτουν. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι δαπάνες ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν ομόφωνα και υπογράφηκαν από την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας προΐσταται ο συν Δ. Κούγκας και το ένα μέλος είναι της Π. Είναι δε ανηρτημένες σε περίοπτη θέση στον ανανεωμένο ιστότοπό μας. Πρότεινε λοιπόν να επαναβεβαιωθεί η έγκρισή τους από το ΔΣ προς άρση πάσης καλοπροαίρετης αμφιβολίας όχι ως προς την ορθότητα αλλά ως προς την κάλυψη με έγκριση του ΔΣ.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η επαναβεβαίωση της έγκρισης.


Θέμα 2 : Επαναβεβαίωση των εγκρίσεων απασών των δαπανών έτους 2018 μέχρι σήμερον

Ο  γραμματέας Δ. Καραπιστόλης προσέθεσε ότι καλόν είναι  αυτό να επαναβεβαιωθεί και για τις μέχρι τούδε δαπάνες του 2018 για την τυπική κάλυψη αν τυχόν κάποια δεν αναφέρεται στα συνταχθέντα πρακτικά, πράγμα όπως τόνισε μάλλον απίθανο.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η επαναβεβαίωση της έγκρισης.


Θέμα 3 : Αλλαγή τρόπου διεκδίκησης δικαιωμάτων μας

Ο πρόεδρος Κ. Δούκας λαβών το λόγο εξέφρασε τη λύπη του για την εξουθενωτική βραδύτητα λήψης αποφάσεων επί των αιτημάτων μας. Επισήμανε ότι για μας τους συνταξιούχους ο σχετικός χρόνος κυλάει διαφορετικά, εμείς ζούμε στο παρόν, στο σήμερα και οι αποφάσεις μας είναι ώριμες και τελικές. Δεν ανεχόμαστε πλέον τους ρυθμούς χελώνας και μάλιστα για ζητήματα επιβίωσης. Πολλώ μάλλον όταν σε όλες μας τις κινήσεις η επιστημονική μας προεργασία είναι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ και επισύρει πολλές φορές τον έπαινο και κάποτε τον θαυμασμό για την πληρότητα της τεκμηρίωσης. Προτείνει λοιπόν ο πρόεδρος να προχωρήσουμε σε αλλαγή του τρόπου δράσης μας επί το αυστηρότερο και ακριβέστερο. Αναλυτικότερα για κάθε μείζον θέμα :

  1. Μία και μόνη επαφή με τον επικεφαλής του αρμόδιου τομέα λήψης απόφασης, αφού προηγηθεί γραπτή προβολή του αιτήματος με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Επαφή ποτέ κατά μόνας αλλά από την αρμόδια επιτροπή του ΔΣ και των Αρωγών μελών ΔΣ. Ορισμός ευλόγου προθεσμίας επίλυσης.
  2. Παρελθούσης απράκτου της συμφωνηθείσης προθεσμίας ανάθεση σε έγκριτο νομικό της διεκδίκησης του δικαιώματος ακόμη και με προσωπική κατά του υπευθύνου ενέργεια. Η επανάληψη των αιτημάτων και επαφών κουράζει αμφότερα τα μέρη με σπανίως ταχεία ευόδωση των προσπαθειών.
  3. Άμεση δημοσιοποίηση του προβλήματος στα ΜΜΕ
  4. Επί θεμάτων μείζονος σημασίας επηρεάζουσας και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο απευθυνόμαστε στους θεσμούς Πρόεδρο Δημοκρατίας, συνάδελφο Πρωθυπουργό, συνάδελφο Πρόεδρο Βουλής, Αρχηγούς Αξ. Αντιπολίτευσης και κομμάτων, ΠΡΟΕΔΡΟ ΣτΕ, Συνήγορο Πολίτη, Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
  5. Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και μάλιστα πρ. ΕΤΑΑ και ΤΕΕκαι,όταν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή βάσης, καταλήψεις.
    Αποφασίστηκε ομόφωνα ο τρόπος διεκδίκησης και δόθηκε η εξουσιοδότηση για τις αναγκαίες νομικές ενέργειες.


Θέμα 4 : Συγκρότηση επιτροπών διεκδίκησης δικαιωμάτων

Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας Α. Σκαμάγκας κατέγραψε τους επικεφαλής επιτροπών για τα από μακρού χρονίζοντα ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ προβλήματά μας. Οι επιτροπές είναι ανοιχτές και διευρύνονται από εθελοντές μετά μετάδοση από στόμα σε στόμα.

Εξαφάνιση ή μεγίστη συρρίκνωση μείωσης συντάξεων κατά τον επαναϋπολογισμό: Δούκας, Γκουλιούμης, Καραπιστόλης. Εδώ εμπίπτει και η προσφυγή στους θεσμούς.

Επιτάχυνση εφάπαξ και προσωρινών και οριστικών συντάξεων: Σκαμάγκας, Βουδικλάρης, Γκουλιούμης, Λυγκιάρης, Παπαδημητρίου, Ψυλλίδης

Διεκδίκηση  Έδρας  στο κτίριο  της  οδού  Κολοκοτρώνη 4: Τσιβεριώτης, Κούγκας, Λαζαρίδης,

Παρακολούθηση έκβασης δικαστικών διεκδικήσεων  για  το PSI  από Μωράτη – Πασσά και Π. Μηλιαράκη: Κατσούλης, Σκαμάγκας, Τσιβεριώτης

Απόκτηση στοιχείων επικοινωνίας συναδέλφων: Δούκας, Καραπιστόλης, Βουδικλάρης, Λαζαρίδης

Υλοποίηση  θέματος  παρακράτησης  1 €/μήνα  για  την  ετήσια  εισφορά (απ΄ όσους  συναδέλφους έχουν κάνει σχετική  εξουσιοδότηση):  Κατσούλης, Σκαμάγκας, Τσιβεριώτης, Λυγκιάρης

Και  έγκριση  δαπάνης  600 €  ( πλέον ΦΠΑ )  για  την  δικαστική  διεκδίκηση  του θέματος, πράγμα που  αποφασίστηκε  ομόφωνα.

Εφαρμογή  παρακράτησης  εισφοράς 0,20 €/μήνα σύμφωνα με  τον  νόμο 4387 / 2016 αρ. 102: Δούκας, Καραπιστόλης, Γκουλιούμης, Λαζαρίδης, Παπαδημητρίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Ασφάλιση περίθαλψης : Δούκας, Κατσούλης, Βουδικλάρης, Γκουλιούμης, Μαυρούλιας,  Κανελλόπουλος

Παρακολούθηση έκβασης υποθέσεων  αγωγών  από  δικηγόρο Παυλάτο : Τσιβεριώτης, Κούγκας

Επαφή  με  Οργανώσεις συνταξιούχων  εξωτερικού : Δούκας, Τσιβεριώτης, Καραπιστόλης

Κληροδότημα  Αξελού: Δούκας, Καραπιστόλης, Λαζαρίδης

Μελέτη Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης και αναβάθμισης ΤΜΕΔΕ: Δούκας, Καραπιστόλης, Βουδικλάρης, Γκουλιούμης

Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση των επιτροπών.

Η συνεδρίαση  έληξε  στις 15.00.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κ. Δούκας
Ι. Κατσούλης
Α. Σκαμάγκας
Δ. Καραπιστόλης
Γ. Τσιβεριώτης
Θ. Βουδικλάρης