ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΔΣ 13/12/16. ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016