Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ., 4.5.2018

 

Συνήλθε το ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ την Παρασκευή  4.5.2018, στις 11.00 π.μ., στον 2ο όροφο του κτηρίου της  οδού  Κολοκοτρώνη  4  του  πρ. ΤΣΜΕΔΕ.
Παρόντες ήταν πέντε σύμβουλοι:

Δούκας Κώστας πρόεδρος, Κατσούλης Γιάννης αντιπρόεδρος, Σκαμάγκας Αλέξανδρος γ. γραμματέας, Καραπιστόλης Δημήτρης γραμματέας, Τσιβεριώτης Γρηγόρης ταμίας.
Απόντες οι : Βουδικλάρης Θεόδωρος, Λυγιαζής Κώστας, Λεμπέσης Χρήστος, Τσουρουνάκης Γιάννης.
Παρών  ήτο  και  ο Πρόεδρος  της  εξελεγκτικής  επιτροπής  Δημήτριος  Κούγκας,  και  τα αρωγά  μέλη  Λυγκιάρης  Ματθαίος,  Χάρης  Λαζαρίδης  &  Ιωάννης  Παπανδρέου.
Διαπιστωθείσης απαρτίας έγιναν ενημερώσεις και ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

Θέμα 1:  Ενημερώσεις  Προέδρου  

Θέμα 2: Αναπροσαρμογή μισθώματος  καταστήματος 

Θέμα 3: Εγκρίσεις  δαπανών  Ταμία

Θέμα 4: Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Θέμα 5: Αποφάσεις  Ενεργειών  & Δράσεων 

Θέμα 6: Αποφάσεις  για  την  ημερομηνία  και  διαδικασία  διεξαγωγής  της  ετήσιας  Γενικής  Συνέλευσης

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Θέμα 1: Ο  Πρόεδρος  Κώστας  Δούκας  έλαβε  τον  λόγο  και  ενημέρωσε  το  ΔΣ  για  τα  παρακάτω

 

 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Έγινε με μεγάλη επιτυχία, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης στην Αθήνα, Ανοιχτή Συνέλευση στο Βόλο, βλ. συνημμένο 1. Διατυπώθηκαν αμέσως μετά παρόμοια αιτήματα από Κοζάνη, Χαλκίδα, Κόρινθο, Τρίπολη, Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Σέρρες.

 

 • Εφάπαξ

Εκδόθηκε επιτέλους η εγκύκλιος για τα Εφάπαξ και επειδή κάποια παράταξη ομολόγησε δημόσια ότι δεν την καταλαβαίνει, δίδονται γραπτά και προφορικά στις συνελεύσεις επεξηγήσεις, δεδομένου ότι η ομάδα μας μελετών εκπόνησε κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου excel που χρησιμοποιεί και η ίδια η υπηρεσία.  Βλ. συνημμένο 2

 

 • Συνεργασίες με  άλλα  σωματεία  συνταξιούχων

Έγινε ιστορική συνάντηση με Υγειονομικούς, Νομικούς (Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους) για συγκρότηση Ομοσπονδίας, βλ. συνημμένο 3

 

 • Απόφαση ΣτΕ

Τελεί υπό έκδοση απόφαση ΣΤΕ ότι κακώς εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες (περιουσία, Τράπεζα). Είχαμε μανιωδώς αγωνιστεί γι’ αυτό και είναι ώρα να επωφεληθούμε για επιστροφή μαζί και της περιουσίας μας. Συναφές και το περί αναβάθμισης ΤΜΕΔΕ.

 

 • Διεκδικήσεις

Διεκδικούμε ξανά το 1 € , το 0,20€, την έδρα με εμπλουτισμό της ομάδας διεκδίκησης με τα δραστήρια αρωγά μέλη Χάρη Λαζαρίδη και Ματθαίο Λυγκιάρη.

 

 • Αξελός

Επίκειται νέα συνεδρία της  επιτροπής  εκτελεστών  της  διαθήκης  Αξελού που θα δώσει αποφασιστική ώθηση στην υλοποίηση, παρά τη σύγχυση που προσπαθεί να φέρει εις βάρος των συμφερόντων μας η Πανεπιστημονική που οδηγεί ευθέως στην απώλεια του κληροδοτήματος για τους δικαιούχους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.

 

 • Αγωγές κατά  των  Μνημονιακών  περικοπών

Επίκειται να εκδικαστούν την 17/5 και 21/5 οι πρώτες ομαδικές αγωγές  στις οποίες πρέπει να παραστούμε για συμπαράσταση όλοι οι δικαιούχοι.

 

 • Ανωτάτη Γενική  Συνομοσπονδία Συνταξιούχων  Ελλάδας

Έγινε με συμμετοχή μας ως παρατηρητών του Γεν. Γραμματέα μας Α. Σκαμάγκα και του Ταμία μας Γ. Τσιβεριώτη συνεδρία της Ανώτατης ΓΣΣΕ στην οποία προβλήθηκε η συγκρότηση Κοινωνικής Συμμαχίας για πιο αποτελεσματική αγωνιστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

 

 • Επαναϋπολογισμός συντάξεων

Ο σημερινός τιτάνιος αγώνας μας επικεντρώνεται στην εκμηδένιση της απώλειας από τον λεγόμενο επαναϋπολογισμό  συντάξεων, που είναι κατ’ ουσία η αναπροσαρμογή τους με πλαφόν σε αυτή τη φάση το 18 %. Η ακολουθούμενη μέθοδος είναι η αξιοποίηση της αδιαμφισβήτητης πραγματικότητας ότι το Ταμείο μας ήταν το μόνο υγιέστατο και η «εξαργύρωση» του πλεονεκτήματος αυτού με τρεις συγκεκριμένους ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣ τρόπους, προς αποφυγή βέβαιων αλυσιδωτών ανατροπών μεγάλης κλίμακας.

 

Θέμα 2 : Αναπροσαρμογή μισθώματος  καταστήματος

 Εγκρίθηκε   η  μείωση  του  εισπραττόμενου  μισθώματος  από  κατάστημα  ιδιοκτησίας  του  σωματείου  μας   στα  250  €/ μήνα  (  Συνημμένη  4  σχετική  αναλυτική εισήγηση  )

 

Θέμα 3 : Εγκρίσεις  δαπανών  Ταμία

Εγκρίθηκαν  η  δαπάνη  αμοιβής  της  υπαλλήλου   Εύας  Κούτρα  (Συνημμένη  5 σχετική  αναλυτική εισήγηση ) και  οι  παρακάτω  δαπάνες  που  αφορούν  λειτουργικές  δαπάνες  του σωματείου  μας:
Αποστολή  μηνυμάτων  SMS  προς  τα μέλη  ( σε όσους  έχουμε  αριθμούς  κινητών  τηλεφώνων):
Για  την  ενημερωτική  συνέλευση  της    8ης  Μαρτίου  82,70 €.
Για  την  παράσταση  στο  Υπουργείο  την   2/5/2018  87,11   €.
Για  ευχές  στα  μέλη   λόγω  της  εορτής  της  Ανάστασης   95,14 €.
Εγκρίθηκε  να καταβληθεί μικρή  δαπάνη (50 €)  για  την εκμάθηση  της  γραμματέα Κας  Κούτρα  χειρισμού  της ιστοσελίδας  και  μερικής  βελτίωσής  της   (όρα  παρακάτω   Θέμα  4).
Εγκρίθηκε  δαπάνη   500  €  για  νομικές  συμβουλές  στον  δικηγόρο  Φ. Δημητρίου.
Εγκρίθηκε  δαπάνη    275, 54 €  για  γραφική  ύλη  και  αναλώσιμα  γραφείου.

 

Θέμα 4 : Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων μελών

Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών που παρουσίασε ο καθ’ ύλην αρμόδιος Γραμματέας Δ. Καραπιστόλης  και εντάσσονται  στην προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις εντολές της Αρχής ΠΠΔ που μπαίνουν σε εφαρμογή από 25/5 σε όλη την Ευρώπη,  είχαν  δε  αποσταλεί  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στα  μέλη  του ΔΣ   την  3η  Μαΐου  2018.

 

Θέμα 5 : Αποφάσεις  Ενεργειών  & Δράσεων

 

 • Ιστοσελίδα

Η  κατασκευάστρια  της  ιστοσελίδας  να δώσει  τους  κωδικούς  πρόσβασης  στην γραμματέα κυρία Κούτρα και να της εκμάθει τη λειτουργία της, ώστε να την επικαιροποιεί.
Να αντικατασταθεί στον τίτλο η λέξη Ανακοινώσεις με τη λέξη Δράσεις.
Να υπάρξει δυνατότητα Σχολίων ( Forum ) με κανόνες ευπρέπειας για όλα τα ταμειακά  ενήμερα μέλη.

Μετά το ΔΣ και προ της έγκρισης των πρακτικών του, επισυνέβη η απώλεια της μητρός της πρώτης και πανάξιας υπαλλήλου μας κυρίας Εύας Κούτρα, στην οποία συμπαρασταθήκαμε άπαντες θερμά και ειλικρινά.

 

 • Τεχνικός Ασφαλείας

Λόγω  της  υφισταμένης  νομοθεσίας,  είναι  απαραίτητος  ο  διορισμός  Τεχνικού  Ασφαλείας,  εφόσον  υπάρχει  μισθωτός  εργαζόμενος.
Μέλος  του ΔΣ  μπορεί  να  ορισθεί  ως  τοιούτος  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση,  με  την προϋπόθεση   της  παρακολούθησης  κάποιων  επιμορφωτικών  σεμιναρίων
Ορίσθηκε Τεχνικός Ασφαλείας  ο Γρηγόριος  Τσιβεριώτης.

 

 • Διεθνείς επαφές

α) Μυλωνάς  της   FERPA  μέσω  Γρηγόρη  Τσιβεριώτη
β) έτερες με πρωτοβουλία Γραμματέων Α. Σκαμάγκα και Δ. Καραπιστόλη

 

 • Κόκκινα δάνεια  &  αναδρομικά  Χηρείας

Ορίστηκε  Επιτροπή για νόμιμη  και  νομική   διευθέτηση  κόκκινων  δανείων υπό τον Γρηγόρη Τσιβεριώτη. Όσοι  συνάδελφοι  πλήττονται   και  ενδιαφέρονται, να μας το γνωρίσουν προσωπικά  (ή  τηλεφωνικά   210 322 5997)  στη  γραμματέα  Κα  Κούτρα  ή  με  e-mail  στο  estamede1@gmail.com
Επίσης όσοι πλήττονται από αναζήτηση επιστροφής αναδρομικών χηρείας από το 2010.

 

 • Στέγαση του  Σωματείου  μας

Συνεστήθη  Επιτροπή για συνάντηση σχετικά με τη στέγασή μας με την Αν. Υπουργό Αλληλεγγύης συνάδελφο Θεανώ Φωτίου όπου μετέχουν οι Κ. Δούκας, Α. Σκαμάγκας, Γ. Τσιβεριώτης, Δ.  Κούγκας, Μ. Λυγκιάρης, Χ. Λαζαρίδης.

 

 • Αναβάθμιση ΤΜΕΔΕ 

Προτάθηκε  και  αποφασίστηκε  να  γίνουν  προτάσεις  και  ενέργειες  για την  αναβάθμιση του ΤΜΕΔΕ με ανάθεση μελέτης Επαγγελματικού Ταμείου όπως  αυτό  των  δικηγόρων, με τη  σύμπραξη  του ΤΕΕ   (για  ανάληψη  και  του κόστους)  και,  αν το επιθυμεί, του ΤΜΕΔΕ.

 

 • Δημόσιο &  ΕΦΚΑ

Πίεση προς Υπουργείο  &  ΕΦΚΑ να δίνουν το 80% της σύνταξης ασχέτως αν χρωστάνε οι δικαιούχοι.
Πίεση να δοθούν οι εκκρεμούσες συντάξεις ως η δέσμευση της αξιολόγησης.

 

 • Ανοικτές ενημερωτικές  συνελεύσεις

Αποφασίστηκε  να γίνονται Ενημερώσεις σε Ανοιχτές Συνελεύσεις στις Πνευματικές Εστίες Δήμων Αττικής ως αυτή του Βόλου.

 

Θέμα 6 : Αποφάσεις  για  την  ημερομηνία  και  διαδικασία  διεξαγωγής  της  ετήσιας  Γενικής  Συνέλευσης

Ως  ημερομηνία  διεξαγωγής  της  ετήσιας  ΓΣ  ορίστηκε  αυτή  της   7η  Ιουνίου  2018  στην αίθουσα  συνεδρίων  του  ΤΜΕΔΕ.
Αποστάλθηκε  σχετικό  αίτημα  προς  τον Πρόεδρο  του  ΤΜΕΔΕ  για  τα  σχετικά.
Λήξη  προθεσμίας  εγγραφών  νέων  μελών  η  18η  Μαΐου  2018  ώρα  14.30  στα  γραφεία  για  κατάθεση  αιτήσεων  ή  η  20.00  εάν  αποσταλούν  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  στην  διεύθυνση  estamede.secretary@gmail.com

Τα  θέματα  είναι  ΜΟΝΟ:
Διοικητικός  &  Οικονομικός  Απολογισμός  του  ΔΣ  και  έγκριση δια ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια αυτών.   

Ώρα  προσέλευσης  9.30.
Ταυτοποίηση συνέδρων  από  ιδιωτικό  συνεργείο.
Στα  τραπέζια  ελέγχου  θα  κάθεται  ΜΟΝΟ  όποιος  συνάδελφος  ταυτοποιείται .  Όποιος θέλει να ελέγχει τη διαδικασία θα είναι όρθιος, δεν θα επεμβαίνει και θα αναφέρει την τυχόν παρατυπία μόνο στους υπεύθυνους ελεγκτές (Καραπιστόλη, Τσιβεριώτη, εκπρόσωπο της Π,) ώστε να μην καθυστερεί, σκόπιμα ή μη, τη διαδικασία. Στην υποδοχή οι έχοντες συνολική εποπτεία Δ. Κούγκας και Π. Μοροζίνης.
Πέρας εγγραφών προσερχομένων μελών η  15.00.
Μέριμνα για να μην παρεμποδίζονται και καθυστερούν σκόπιμα ή μη στην είσοδο οι προσερχόμενοι,   από τους Δ. Κούγκα και  Π. Μοροζίνη.

ΡΟΗ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Έναρξη  ΓΣ  η  11.30  (εάν  υπάρχει  αρκετός  αριθμός  συναδέλφων που δεν έχουν  ταυτοποιηθεί,  δύναται  να  παραταθεί  έως  τις  12.00 με  απόφαση  επιτόπου  του ΔΣ).
Εκλογή  Προέδρου   με  χρήση  ειδικών  καρτών  που  θα  συλλεχθούν.
Εκλογή  «εφορευτικής»  επιτροπής   (3 μέλη).
Διοικητικός  Απολογισμός   από  τον Πρόεδρου  του  ΔΣ, χρόνος  έως 20 λεπτά.
Απολογισμός  από  εκπρόσωπο  της  μειοψηφίας  στο ΔΣ,  χρόνος  έως 12  λεπτά.
Οικονομικός  απολογισμός  από  ταμία,  χρόνος  5  λεπτά.
Έκθεση  εξελεγκτικής  επιτροπής,  χρόνος  3 λεπτά.
Έναρξη  ψηφοφορίας, με χρήση  καλπών.

Ταυτόχρονα    θα  προηγηθούν  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  όσοι  θέλουν  να  υποβάλουν  ερωτήσεις  σχετικές  με  τον  επαναϋπολογισμό  των  συντάξεων  και  μετά  θα  ακολουθήσουν  όσοι  θέλουν  να  ομιλήσουν   επί  θεμάτων  και  μόνο  που  αφορούν  τα  του  κλάδου  μας.

 

 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

Συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 27/4 πήγαμε στο Βόλο κατόπιν πρόσκλησης των εκεί συναδέλφων που μας διαβίβασε το Αρωγό Μέλος ΔΣ και π. πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας συν Σωκράτης Αναγνώστου, για να τους ενημερώσουμε για τα τρέχοντα και κυρίως για τα συνταξιοδοτικά θέματα.
Η Ανοιχτή Συνέλευση έγινε στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας στις 12.30 και μετέσχον πάνω από 70 σύνεδροι.
Προηγήθηκε συνέντευξη του υπογραφόμενου στον τοπικό τύπο, στην οποία αναφέρθηκε στο συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, περικοπές, αγωγές, εφάπαξ, επί των αποτελεσμάτων και των τωρινών διεκδικήσεων, για την εξέλιξη στη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ασφάλιση υγείας, τη δυνατότητα αυτοοργάνωσης και δημιουργίας τοπικής αντιπροσώπευσης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
Στη συνέχεια άρχισαν οι εργασίες με εισαγωγή του προέδρου που αναφέρθηκε στα πιο πάνω θέματα.
Ακολούθως ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης Αρωγό Μέλος ΔΣ Σόλων Γκουλιούμης ανέπτυξε πλήρη επικαιροποιημένη ενημέρωση και απολογισμό του έργου του ΔΣ δια της ομάδας μελετών ΕΣΤΑΜΕΔΕ για συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, εφάπαξ, περικοπές, αγωγές, προσφυγές, και μελλοντικές προοπτικές των διεκδικήσεών μας.
Αμέσως μετά υποβλήθηκαν από τους ζωηρά ενδιαφερθέντες δεκάδες συναδέλφους, γενικές και ειδικές ερωτήσεις που απαντήθηκαν ΟΛΕΣ άμεσα, με πληρότητα και σαφήνεια λόγω ακριβούς γνώσης.
Η «αμοιβή» μας υπήρξε ο ενθουσιασμός και η αλληλεγγύη των συναδέλφων και οι αιτήσεις για εγγραφή στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ 33 νέων μελών.
Λεπτομέρειες δεν είναι ανάγκη να καταγραφούν εδώ, γιατί είχατε πλήρη ενημέρωση κατά την παρόμοια Ανοιχτή Συνέλευση το Μάρτιο της Αθήνας και με ακόμη μεγαλύτερη πληρότητα θα δοθούν κατά την ετήσια απολογιστική συνέλευση σε ένα περίπου μήνα.
Με την ευκαιρία επισυνάπτουμε φωτογραφία της ανάλογης της Αθήνας, γιατί από κάποιους τότε ουτοπιστές που απέσχον, προβλήθηκε αμφισβήτηση για το αν υπήρχαν ακόμη και όρθιοι παριστάμενοι.

ΜΑΧ,

Κ.  Δούκας

====================================================================

 

 

ΣΥΝΗΜΜ. 2

Συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 19-04-2018 συνήλθαν στα ιδιόκτητα γραφεία της ΠΕΣΥ (Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών), κατόπιν  πρόσκλησης του προέδρου της Δημήτρη Γραμπά, αντιπροσωπείες από τις συνταξιουχικές οργανώσεις των Υγειονομικών, Νομικών – Συμβολαιογράφων και Μηχανικών, με θέμα μια πρώτη εξέταση για τυχόν δημιουργία Ομοσπονδίας μας.
Η συνεδρία διεξήχθη σε άριστο κλίμα και μετά εποικοδομητικό διάλογο λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις.
1.  Να εκδοθεί δελτίο τύπου
2. Να διανεμηθεί για μελέτη ως πρώτη προσέγγιση η εισήγηση του προέδρου των Μηχανικών, ώστε να προωθηθεί η υλοποίηση άτυπης κατ’ αρχήν Ομοσπονδίας στην επόμενη συνάντησηΑκολουθούν οι προτάσεις μας για τα ανωτέρω.
ΜΣΧ,
Κ. Δούκας
==============================

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 19-04-2018 συνήλθαν αντιπροσωπείες από τις συνταξιουχικές οργανώσεις των Υγειονομικών, Νομικών – Συμβολαιογράφων και Μηχανικών και αποφάσισαν ομόφωνα τη δημιουργία Ομοσπονδίας κατ’ αρχήν ατύπου.
Διατράνωσαν την απόφαση να αγωνιστούν ασυμβίβαστα για τα δικαιώματά τους επί των συντάξεων και της περίθαλψης που χειροτερεύουν συνεχώς.
Απαιτούν η όποια αλλαγή στις υφιστάμενες αποφάσεις συνταξιοδότησης  να κοινοποιηθεί ατομικά σε έκαστο θιγόμενο για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
Καλούν την Κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ανώτατου Δικαστηρίου που αποκαθιστούν τη Συνταγματική τάξη.
==========================

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Για την Ομοσπονδία η ετυμολογία παραπέμπει σε ομού-σπονδή. Με τον όρο σπονδή εννοείται είδος θυσίας. Στις σπονδές συγκαταλέγονται όλες οι προσφορές προς τους Θεούς με έκχυση επάνω στον βωμό διαφόρων θρεπτικών ή πολυτίμων υγρών, όπως λ.χ. αρωμάτων, οίνου, μελιού, γάλακτος, ελαίου, χυμών φρούτων, κ.ά.
Η συγκρότηση Ομοσπονδίας προϋποθέτει ομού στοχεύσεις, στον ίδιο θεό προσφορές. Κοινός  σκοπός είναι η προαγωγή συμφερόντων όλων των μελών, δηλ των σωματείων και των μελών τους. Ρόλο δε θεού εδώ δεν παίζουν τα σωματεία, αν θέλουμε να είμαστε εξωστρεφείς, αλλά το σύνολο της Κοινωνίας.
Παραπέμπουμε σε ένα ΕΤΑΑ συνταξιούχων, ασχέτως νομικής μορφής. Η Ομοσπονδία έχει νομική προσωπικότητα και υπόκειται σε συγκεκριμένους νόμους. Πολλές φορές το διαδικαστικό πνίγει το ουσιαστικό. Γι’ αυτό στην περίπτωσή μας προτείνεται η δημιουργία άτυπης Ομοσπονδίας κατ’ αρχήν και στο μέλλον αν κριθεί πιο συμφέρουσα η νομική υπόσταση την εγκαθιδρύουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν είμαστε ενεργοί αλλά συνταξιούχοι και κοινό έχουμε τη συνταξιουχική ιδιότητα.
Ακολουθούν κάποιες προτάσεις για να καταστεί πιο ζωντανό και κοντινό το όργανο της Ομοσπονδίας.
Η ανάγκη συνοχής και αποτελεσματικότητας δράσεων προϋποθέτει ενιαία διοίκηση.
Προτείνεται το κοινό όργανο Διοίκησης να λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές αρχές. Ενδεικτικά : Ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων άλλως αναβολή, άλλωστε η μειοψηφία είναι πιο τολμηρή για το Νέο, ενώ η πλειοψηφία πιο συντηρητική στη διατήρηση του status quo. Το ΔΣ μπορεί να είναι 6μελές ή 9μελές με ανακλητά μέλη και ο πρόεδρος κυκλικά εναλλασσόμενος π.χ. ανά εξάμηνο. Σύγκληση θα μπορούσε να γίνεται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν μία αντιπροσώπευση καλεί με συγκεκριμένη Η/Δ.
Ως άμεσοι στόχοι καταγράφονται ενδεικτικά : μη μείωση συντάξεων, περίθαλψη, οικονομική ενίσχυση άρθρου 102 ασφαλιστικού με 0.20 €, Πανελληνιοποίηση, θερινές διακοπές, εκδρομές, ταξίδια, πολιτισμός (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, θέατρο, συναυλίες, συνεστιάσεις, …), διεθνείς σχέσεις και ανταλλαγές, ενίσχυση ακραία αναξιοπαθών, προγράμματα ευεξίας, προγράμματα στέγασης, εκπαιδευτικά προγράμματα (Η-υπολογιστών,  εικαστικών τεχνών, χειροτεχνημάτων, …), ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Το συνολικό ποσό του μισθώματος του καταστήματος της Πρατίνου  ανέρχεται στα 280 ευρώ. Η μελέτη εκτίμησης που έχουμε κυμαίνεται γύρω από αυτό περίπου το ποσό.
Ο μισθωτής είναι μακροχρόνιος και από τότε που ανέλαβα την είσπραξη του ενοικίου είναι πάντα συνεπής και κάθε μήνα με ενημερώνει για την είσπραξη του μισθώματος με μια μικρή καθυστέρηση για τον μήνα που καταβάλει που προέρχεται από παλαιά διευκόλυνση
Κάθε φορά παραπονείται για το ύψος του ενοικίου και αιτείται την μείωσή του ενόψει και της κρίσης και των καταστημάτων που είναι ανοίκιαστα και όλα αυτά.
Δεδομένης της μακροχρόνιας συνέπειας του μισθωτή, το ευγενές του αντικειμένου εργασίας του (συντήρηση έργων τέχνης και αποκατάστασή τους και τα συναφή) και τη δυσκολία εύρεσης ενοικιαστή με τις σημερινές συνθήκες, άποψή μου είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμβολική μικρή μείωση και να το διαμορφώσουμε από 280 συνολικά ευρώ σε 250 αρχομένης της μείωσης από τον επόμενο μήνα της έγκρισης, εφόσον υπάρξει.
Εισηγούμαι την πιο πάνω μείωση του μισθώματος από 280 ευρώ σε 250 τον μήνα.

Αθήνα  2.5.2018                                                                                          Ο Ταμίας

Γρηγ. Τσιβεριώτης

 

 

Η συνεδρίαση  έληξε  στις 14.00
ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κ. Δούκας
Ι. Κατσούλης
Δ. Καραπιστόλης
Γ. Τσιβεριώτης
Α. Σκαμάγκας