Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. 19.1.2017

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                             25.1.2017

          Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μετά από απόφαση του Δ.Σ. συζητήθηκαν και ο αγαπητός Γενικός Γραμματέας μπλα…μπλα… μπλα…  μας έστειλε να τα διαβάσουμε και να τα εγκρίνουμε. Πλην όμως, εγώ δηλώνω ότι πρέπει τα πρακτικά να έχουν τη μορφή εγκρίσεως κατά τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, συνοπτικά, και επομένως θέλω να είναι όπως τα είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος Δούκας.

          Θέμα 1ο : Συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του γραφείου μας στο υπόγειο του μεγάρου ΤΜΕΔΕ της πλατείας Κλαυθμώνος, κλπ…, κλπ….

Τούτο βασίζεται στο γεγονός ότι το μέγαρό μας κλπ… κλπ………….

Μετά από διαλογική συζήτηση ενεκρίθη κατά πλειοψηφία.

Θέμα 2ο : Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζήτησε η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, κλπ…κλπ…

Απερρίφθη μετά από διαλογική συζήτηση και εισήγηση Αθανασίου Φιλιππίδη (6 σελίδες) οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά, οπωσδήποτε.

Θέμα 3ο: Παραχώρηση στοιχείων επικοινωνίας συνταξιούχων πρώην ΤΣΜΕΔΕ, κλπ…, κλπ…

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μετά από διαλογική συζήτηση.

Θέμα 4ο: Συνέχιση διεκδικήσεων στο ασφαλιστικό σε επαφή με τους συνταξιούχους νομικούς, κλπ…κλπ…

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μετά από διαλογική συζήτηση.

Θέμα 5ο: Προσφυγή για: α) Απώλεια περιουσίας ΤΣΜΕΔΕ, β) Προσβολή καταστατικού ΤΜΕΔΕ, γ) κλπ… κλπ      

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μετά από διαλογική συζήτηση.

Θέμα 6ο : Ακριβής παρακολούθηση και επιβοήθηση της προσφυγής ΕΤΑΑ για το PSI κλπ…κλπ…

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μετά από διαλογική συζήτηση.

Θέμα 7ο: Αποφασίζεται η μόνιμη βιντεοσκόπηση των Δ.Σ. κλπ….κλπ…

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μετά από διαλογική συζήτηση.

Θέμα 8ο: Προτείνεται να προχωρήσουμε κατά παντός υπευθύνου αν δεν υλοποιηθεί τον Ιανουάριο η παρακράτηση του 1€ ανά μήνα από τις συντάξεις όσων παρέσχον τη σχετική εξουσιοδότηση.

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μετά από διαλογική συζήτηση.

Θέμα 9ο: Σε συνδυασμό με την πρόταση περί ΑΝΤΙ-ΤΑΥΠΕΔ κλπ..κλπ…

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μετά από διαλογική συζήτηση.

Θέμα 10ο: Πρόσληψη γραμματέως μόλις νομιμοποιηθεί ο χώρος των γραφείων μας.

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία με ορισμένες προϋποθέσεις που έθεσε ο συνάδελφος Ι. Κατσούλης. Απεφασίσθη να επανέλθουμε επί του θέματος.

Θέμα 11ο: Να αντιμετωπισθεί το θέμα της κλοπής χρημάτων από τον Δ. Κούγκα.

Ανεβλήθη, θα ληφθεί απόφαση σε επόμενο Δ.Σ.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η δική μου θέση είναι να εγκριθούν τα πρακτικά ως ανωτέρω και επίσης από ό,τι θυμάμαι υπήρξαν και κανένα δύο έκτακτα θέματα που εγκρίθηκαν, αλλά δεν θυμάμαι επακριβώς την απόφαση, και παρακαλώ τον Πρόεδρό μας να τα περιλάβει αλλά οπωσδήποτε σύμφωνα με την πιο πάνω δομή, δηλαδή συνοπτικά και μόνο, διότι ο Γενικός Γραμματέας φλυαρεί και αποπροσανατολίζει για προσωπικούς λόγους και για να δίνει αναφορά και αιτιολογείται στον Περισσό.   

                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

About Αθανάσιος Φιλιππίδης