Δευτέρα, Ιούνιος 25, 2018

Πρέπει η Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου να κάνει δεκτό το αίτημά μας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 3/6/2015

Προς

Την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ

Κολοκοτρώνη 4- Αθήνα

Θέμα : «Πρέπει η Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου να κάνει δεκτό το αίτημά μας.

Συνημμένα: Η απόφαση 1094/2012 του ΤΣΜΕΔΕ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ αγωνίζονται διότι: Σύνταξη σημαίνει μηνιαία παροχή χρηματικού ποσού προς ασφαλισμένο σε κοινωνικό φορέα όταν πάψει να εργάζεται. Συνταξιούχος σημαίνει πρόσωπο που έχει σταματήσει να εργάζεται και λαμβάνει σύνταξη. Ασφαλιστικό Ταμείο σημαίνει, ένας Δημόσιος Οργανισμός (ν.π.δ.δ.), που ασχολείται με τις εισφορές, συντάξεις κ.λ.π. των μελών του. Ασφαλιστικός Φορέας σημαίνει, ένας Ασφαλιστικός Οργανισμός που μεριμνά για την ασφάλιση των μελών του και παρέχει συντάξεις στους συνταξιούχους του. Αποταμίευση σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων για μελλοντική χρήση, βάζω χρήματα στην άκρη. Εισφορά σε ένα Ταμείο σημαίνει, καταβολή χρημάτων ιδίως στα Ασφαλιστικά Ταμεία για να χορηγηθεί κάποια σύνταξη, όταν θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών σημαίνει Οργανισμός που συνεστήθη το 1940 για να χορηγεί συντάξεις στους συν/χους, όπως και άλλε παροχές για την υγεία των μελών του (φάρμακα, γιατροί, νοσοκομεία κ.α.). Διοικητικό Συμβούλιο ενός Ταμείου σημαίνει εκείνο το Συμβούλιο που διαχειρίζεται όλες στις υποθέσεις των μελών του Ταμείου. Συμβούλιο σημαίνει, το συλλογικό όργανο που συγκροτείται σε σώμα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για ορισμένη θητεία και για τη λήψη αποφάσεων. Απόφαση ενός Διοικητικού Συμβουλίου σημαίνει ότι εξετάζεται λεπτομερώς κάποιο αίτημα από το Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο είναι αρμόδιο. Νόμος σημαίνει γραπτός κανόνας δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των και με την Πολιτεία. Ποινή σημαίνει κάθε είδους τιμωρία που επιβάλλεται σε κάποιον δικαστική απόφαση. Εισαγγελεύς σημαίνει δικαστικός λειτουργός, επιφορτισμένος με την άσκηση ποινικής δίωξης αξιοποίνων πράξεων ως και την διενέργεια των πράξεων που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Βιωσιμότητα ενός Ασφαλιστικού Ταμείου σημαίνει, εκτίμηση των δυνατοτήτων επιβίωσης (σε 30 χρόνια του Ταμείου σε συνάρτηση εισφορών παροχών και πληθυσμού). Αναλογιστική μελέτη σημαίνει η μελέτη εκείνη που ύστερα από την εφαρμογή της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής σε θέματα ασφαλίσεων υποδεικνύει τρόπους για τη βιωσιμότητα του Ταμείου εξετάζοντας τους οικονομικούς δείκτες σε συνάρτηση παροχών και εισφορών. Σύνταγμα σημαίνει το σύστημα νομικών κανόνων που καθορίζουν τόσο την μορφή του πολιτεύματος, αλλά και τη λειτουργία του κράτους. Τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις των πολιτών κ.ά.

Οι τελευταίοι μνημονικοί νόμοι για μειώσεις των συντάξεών μας τα έτη 2010-2012, περιέλαβαν όλα τα Ταμεία και δεν έκαμαν μία εξαίρεση και ήταν οριζόντιες. Ο νομοθέτης σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων ρητώς αναφέρει ότι οι νόμοι αυτοί έγιναν για να μειωθούν οι συντάξεις ασθενών Ταμείων όπως ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο, ΝΑΤ, κ.λ.π., διότι οι προϋπολογισμοί των Ταμείων αυτών δεν ήσαν ισοσκελισμένοι, και θα έπρεπε σιγά – σιγά να μειώνεται η κρατική επιχορήγηση των Ταμείων αυτών που είναι νομοθετημένο με ποσοστό 5% του ΑΕΠ, εδώ και πολλά χρόνια.

Εξ’ άλλου οι περικοπές παρέμειναν στον φορέα και το ΤΣΜΕΔΕ αύξησε την περιουσία το κατά 80 εκ. Ευρώ ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επηρέασε το Δημοσιονομικό έλλειμμα.

΄Υστερα και η Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την 1094/2012 απόφασή της, συμφωνεί ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν περικοπές στις συντάξεις των συν/χων του. Αναφέρομαι και επικαλούμαι την πιο πάνω απόφαση.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΤΗΛ.: 6976 400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης